Takaisin Tulosta

Itsehoitoyskänlääkkeiden käyttö aikuisilla ja lapsilla

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Itselääkitys
21.3.2016
Taulukko 1. Yskänlääketutkimuksia aikuisilla
Lääkeryhmä Vaikuttava aine Potilaiden määrä Tutkimusten määrä Tulokset Haitta-vaikutukset
Yskän ärsytystä lievittävät dekstrometorfaani 30 mg kerta-annos 1 205 3 Saattaa tehota, yskimisen määrä laski tutkimusryhmässä11–36 % verrattuna lumeryhmään
Kahdessa tutkimuksessa tilastollinen ero
Aikuisilla ei raportoituja haittavaikutuksia
kodeiini 163 2 Ei eroa hoito- ja lumeryhmien välillä Aikuisilla ei raportoituja haittavaikutuksia
pentoksiveriini (karbetapentaani) Ei tutkittua tietoa
Ekspektorantit / limaa juoksettavat guaifenesiini 682 3 Saattaa tehota
Niiden potilaiden määrä, joilla yskimistiheys laski, oli 6–44 prosenttiyksikköä suurempi tutkimus- kuin lumeryhmässä
Vastaavasti niiden osuus, joilla liman paksuus väheni, oli yhdessä tutkimuksessa 42 % Oirepisteissä ei ollut eroa 7 päivän kohdalla
Aikuisilla ei merkittäviä raportoituja haittavaikutuksia
Mukolyytit / limaa irrottavat bromheksiini 99 1 Ei eroa hoito- ja lumeryhmien välillä Aikuisilla ei raportoituja haittavaikutuksia
asetyylikysteiini Ei tutkimustietoa
Taulukko 2. Yskänlääketutkimuksia lapsilla
Lääkeryhmä Vaikuttava aine Potilaiden määrä Tutkimusten määrä Tulokset Haittavaikutukset
NNTB = number needed to benefit
Yskän ärsytystä lievittävät lääkkeet dekstrometorfaani 327 4 Ei eroa hoito- ja lumeryhmien välillä Lapsilla kahdessa tutkimuksessa raportoitiin 12–29 % enemmän lieviä haittavaikutuksia verrattuna lumeeseen: huimaus, ärtyisyys, vatsakipu, pahoinvointi
kodeiini 57 1 Ei eroa hoito- ja lumeryhmien välillä Kodeiinin aiheuttamia intoksikaatioita, joista osa fataaleja «PRAC recommends restrictions on the use of codeine...»4 (Internet «http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Codeine_containing_medicinal_products_for_the_treatment_of_cough_and_cold_in_paediatric_patients/human_referral_prac_000039.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f»1)
pentoksiveriini FDA:n suositus «Public Health Advisory. FDA recommends that over-t...»2 (Internet «http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm048682.htm»2) Ei tehoa Ei tutkittua tietoa
Ekspektorantit / limaa juoksettavat guaifenesiini Ei tutkittua tietoa Ei tutkittua tietoa
Mukolyytit / limaa irrottavat bromheksiini Ei tutkittua tietoa Ei tutkittua tietoa
asetyylikysteiini «Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and ca...»3, «»2 209 3 Saattaa tehota yli 2-vuotiailla
NNTB 8 (95 % luottamusväli 4–34)
Alle 2-vuotiaille ei suositella
20 tutkimusta / 1080 lasta
Yli 2-vuotiailla lapsilla 2–11 %:lla lievänä haittavaikutuksena pahoinvointia ja oksentelua
Alle 2-vuotiailla lapsilla paradoksaalisesti lisääntynyttä limaisuutta
karbosisteiini «Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and ca...»3, «»2 288 3 Saattaa helpottaa liman poistumista ja parantaa vointia kokonaisarviossa
NNTB 6 (95 % luottamusväli 4–32)
13 tutkimusta / 989 lasta
Lieviä vatsaoireita alle 2-vuotiailla, parodoksaalisesti lisääntynyttä limaisuutta

Kirjallisuutta

  1. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database Syst Rev 2014;(11):CD001831 «PMID: 25420096»PubMed
  2. Public Health Advisory. FDA recommends that over-the-counter cough and cold products not be used for infants and children under 2 years of age. http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm048682.htm
  3. Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and carbocysteine for acute upper and lower respiratory tract infections in paediatric patients without chronic broncho-pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;(5):CD003124 «PMID: 23728642»PubMed
  4. PRAC recommends restrictions on the use of codeine for cough and cold in children. European Medicines Agency 2015, EMA/163792/2015. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Codeine_containing_medicinal_products_for_the_treatment_of_cough_and_cold_in_paediatric_patients/human_referral_prac_000039.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f