Takaisin Tulosta

Itselääkitys Käypä hoito -suosituksessa käytettyjä tilastotermejä

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen
17.3.2016

Tilastollinen merkitsevyys

 • Tilastollista merkitsevyyttä kuvataan p-arvolla.
 • On sovittu, että p-arvoa alle 0,05 pidetään tilastollisesti merkitsevänä.
 • Tilastollinen merkitsevyys kuvaa todennäköisyyttä sille, johtuuko tulos sattumasta vai kuvaako se todellista eroa.

Luottamusväli

 • Yleensä käytetään 95 % luottamusväliä (95 % CI).
 • Tämä tulkitaan niin, että jos sama tutkimus toistettaisiin 100 kertaa, 95 tutkimuksista antaisi luottamusvälin sisään tulevan tuloksen.
 • Mitä kapeampi luottamusväli on, sitä tarkempi käsitys meillä on todetun vaikutuksen suuruudesta.

Absoluuttinen riski

 • Absoluuttinen riski kuvaa tapahtuman todennäköisyyttä tutkitussa joukossa.
 • Jos ilman hoitoa olevien vaara saada haitallinen lopputulos on 0,20 (20 % hoitamattomista) ja hoidettujen vaara saada haitallinen lopputulos on 0,15 (15 % hoidetuista), on absoluuttisen riskin alenema 20 % - 15 % eli 5 %.

Suhteellinen riski (riskisuhde)

 • Suhteellinen riski kuvaa kahden joukon riskien suhdetta.
 • Edellisen esimerkin (absoluuttinen riski) mukaisesti hoidettujen suhteellisen riskin alenema hoitamatta jääneisiin nähden on 0,15/0,20 eli 0,75.
 • Suhteellisen riskin muutos on (0,75-1)*100 eli -25 % (25 % vähenemä suhteellisessa riskissä).

NNT (number needed to treat)

 • Se potilaiden määrä, joka pitää hoitaa, jotta yksi potilas hyötyisi hoidosta.
  • NNT-arvio lasketaan hoidettujen ja hoitamattomien potilaiden absoluuttisen riskin erosta.
 • Esimerkki: oletetaan, että absoluuttinen riski saada ripuli antibioottihoidon aikana on 10 % (10 antibiootin käyttäjää sadasta saa ripulin).
  • Probiootin käyttö vähentää antibioottihoitoon liittyvää ripulin suhteellista riskiä 40 %:lla, joten 6 antibiootin ja probiootin käyttäjää sadasta saa ripulin.
  • Näin ollen 4 (10 – 6) antibiootin käyttäjää sadasta välttää ripulin probioottien käytön avulla, jolloin NNT on 100/4 eli 25.
 • NNT riippuu tapahtuman yleisyydestä. Jos absoluuttinen riski saada ripuli antibioottihoidon aikana on 50 % ja probiootin käyttö vähentää suhteellista riskiä myös tässä joukossa 40 %:lla, jolloin probiootin käyttäjistä 30 % saa ripulin, saadaan NNT arvoksi 100/20 eli 5.

Kirjallisuutta