Takaisin Tulosta

SSRI-lääkkeet aivoinfarktin kuntoutuksen tukena

Lisätietoa aiheesta
Perttu Lindsberg ja Tiina Sairanen
4.7.2016

Tähän asti julkaistujen 52 tutkimuksen näytön pohjalta (4 059 potilasta) tehty Cochrane-katsaus «Mead GE, Hsieh CF, Lee R ym. Selective serotonin r...»1 SSRI-lääkkeiden käytöstä aivoinfarktin jälkeen on todennut tilastollisesti merkitsevän suotuisan vaikutuksen useissa mitatuissa päätemuuttujissa. SSRI-lääkkeet vähensivät ensisijaisiksi päätemuuttujiksi määriteltyjä ei-itsenäistä toipumista (RR 0,81; 95 % luottamusväli 0,68–0,97, 1 tutkimus) ja vammautumisen astetta (SMD 0,92; 95 % luottamusväli 0,62–1,23, 1 310 potilasta, 22 tutkimusta). Efektikoot olivat tilastollisesti merkitseviä myös neurologisen vamman vaikeusasteessa (SMD -1,00; 95 % luottamusväli -1,26 – -0,75, 2 011 potilasta, 29 tutkimusta), masennuksen dikotomisissa (RR 0,43; 95 % luottamusväli 0,24–0,77, 771 potilasta, 8 tutkimusta) ja jatkuvissa mittareissa (SMD -1,91; 95 % luottamusväli -2,34 – -1,48) (2 728 potilasta, 39 tutkimusta) sekä ahdistuneisuudessa (SMD -0,77; 95 % luottamusväli -1,52 – -0,02, 413 potilasta, 8 tutkimusta).

Kun yhteisanalyysista suljettiin pois ne tutkimukset, joiden luottamusvälit olivat pienimmät, efektikokojen todettiin pienenevän. Kun lisäksi huomioitiin tutkimusten näytön välinen heterogeenisuus sekä tutkimuksissa arvioitu virhemahdollisuus, Cochrane-katsauksen laatineet tutkijat eivät enää tulleet vakuuttuneiksi näinkin selkeän myönteisen vaikutuksen todellisuudesta, vaan katsoivat kattavampien ja homogeenisempien tutkimusten olevan tarpeellisia. Kaksi heistä johtaakin käynnissä olevia tutkimuksia AFFINITY (Australia) ja FOCUS (Iso-Britannia), ja kolmas EFFECT-tutkimus on käynnissä Ruotsissa. Näissä tutkimuksissa potilaille annetaan 20 mg fluoksetiinia tai lumelääkettä yhtenä päiväannoksena 6 kuukauden ajan aivoinfarktin jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Mead GE, Hsieh CF, Lee R ym. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for stroke recovery. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD009286 «PMID: 23152272»PubMed