Takaisin Tulosta

Vapaa-ajan ohjaus aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla

Lisätietoa aiheesta
Sinikka Hiekkala
6.7.2016

Systemaattisessa katsauksessa «Dorstyn D, Roberts R, Kneebone I ym. Systematic re...»1 selvitettiin empiiristä tutkimustietoa vapaa-ajan ohjauksen vaikutuksista. Katsaukseen valikoitui 8 satunnaistettua tutkimusta (615 osallistujaa). Vapaa-ajan ohjaus vaikutti psykologisiin tulosmuuttujiin, lähinnä elämänlaatuun ja mielialaan (Cohenin d:n vaihteluväli 2,1–0,54). Lisäksi se vaikutti vapaa-ajan muuttujiin, kuten aktiviteetteihin osallistumiseen ja tyytyväisyyteen niihin (d:n vaihteluväli 0,81–1,23). Pidemmän aikavälin muutoksia oli raportoitu vain yhdessä tutkimuksessa ei-tilastollisesti merkitsevin muutoksin (d:n vaihteluväli 0,07–0,17).

Kirjallisuutta

  1. Dorstyn D, Roberts R, Kneebone I ym. Systematic review of leisure therapy and its effectiveness in managing functional outcomes in stroke rehabilitation. Top Stroke Rehabil 2014;21:40-51 «PMID: 24521839»PubMed