Takaisin Tulosta

Akuutin aivoinfarktin erotusdiagnoosin osuvuus päivystyspoliklinikalla: neurologi vs akuuttilääkäri

Lisätietoa aiheesta
Jukka Putaala
6.7.2016

Eurooppalainen monikeskustutkimus «Zinkstok SM, Engelter ST, Gensicke H ym. Safety of...»1 keräsi tiedot 5 581 perättäisestä laskimonsisäisen liuotushoidon saaneesta potilaasta 12 keskuksesta ja selvitti lopullisen diagnoosin osuvuuden (iskeeminen AVH vai ns. ”AVH-mimiikki”, harhaanjohtavasti aivoinfarktin kaltainen taudinkuva). Suomesta mukana oli 1 005 potilasta HYKS:sta. Kaikissa keskuksissa ensimmäisen diagnoosin päivystyspoliklinikalla (PPKL) teki AVH-potilaita hoitava neurologi, yleisneurologi tai neurologiaan erikoistuva lääkäri seniorin ohjaamana. Tässä aineistossa AVH-mimiikkejä oli 1,8 % (95 % luottamusväli 1,5–2,2 %, vaihteluväli 0–6,6 %). Liuotushoidon tärkeimmän komplikaation, oireisen kallonsisäisen verenvuodon, ilmaantuvuus aineistossa oli 1,0 % (95 % luottamusväli 0–5,0 %) AVH-mimiikeillä ja 7,9 % (95 % luottamusväli 7,2–8,7 %) aivoinfarkteilla. AVH-mimiikeillä ei esiintynyt orolinguaalista ödeemaa.

Yhdysvaltalaisessa 516 perättäisen potilaan yhden keskuksen (Memphis, Tennessee) aineistossa «Tsivgoulis G, Zand R, Katsanos AH ym. Safety of in...»2 AVH-mimiikkejä oli 75 (14,5 %). Samassa tutkimuksessa vertailtiin muiden keskusten AVH-mimiikkien osuutta Yhdysvalloissa (otosten koot 120–539), edellä mainitun eurooppalaisen monikeskustutkimuksen sekä erillisten 2012 julkaistujen espanjalaisen (n = 621) ja saksalaisen magneettikuvatun (MK) kohortin (n = 648) tuloksia.

Yhdysvaltalaisissa aineistoissa AVH-mimiikkien osuus vaihteli välillä 3,5 % ja 16,7 %. Espanjalaisessa tutkimuksessa osuus oli 2,5 % ja saksalaisessa MK-kohortissa 6,5 %. Näistä kaikista aineistoista tehdyssä meta-analyysissä (n = 8 942) oireisia kallonsisäisiä verenvuotoja ilmeni AVH-mimiikeillä 0,5 %:lla (95 % luottamusväli 0–2 %) ja orolinguaalista ödemaa 0,3 %:lla (95 % luottamusväli 0–2 %). Kallonsisäisten verenvuotojen riskisuhde AVH-mimiikeillä iskeemiseen AVH:oon verrattuna oli 0,33 (95 % luottamusväli 0,14–0,77).

Kommentti

AVH-mimiikkien osuus näyttää olevan pienempi eurooppalaisissa keskuksissa, joissa ensivaiheen diagnoosista vastaa neurologi, kuin yhdysvaltalaiskeskuksissa, joissa ensivaiheen diagnoosin tekee tyypillisesti akuuttilääkäri. Laskimonsisäisen liuotushoidon komplikaatiot AVH-mimiiikeillä ovat kuitenkin harvinaisia, eikä sellaisen epäily tai pelko saa viivästyttää asianmukaisen hoidon aloitusta päivystyspoliklinikalla aivoinfarktiepäilyssä.

Kirjallisuutta

  1. Zinkstok SM, Engelter ST, Gensicke H ym. Safety of thrombolysis in stroke mimics: results from a multicenter cohort study. Stroke 2013;44:1080-4 «PMID: 23444310»PubMed
  2. Tsivgoulis G, Zand R, Katsanos AH ym. Safety of intravenous thrombolysis in stroke mimics: prospective 5-year study and comprehensive meta-analysis. Stroke 2015;46:1281-7 «PMID: 25791717»PubMed