Takaisin Tulosta

ADHD:n oireet nuoruusikäisillä

Lisätietoa aiheesta
Maria Sumia
7.2.2017
 • ADHD:n oirekuva muuttuu nuoruudessa «Brahmbhatt K, Hilty DM, Hah M ym. Diagnosis and Tr...»1, «American Psychiatric Association. Diagnostic and S...»2, «Chan E, Fogler JM, Hammerness PG. Treatment of Att...»3.
  • Tarkkaamattomuusoireet ovat yleensä vallitsevia ja tulevat esille varsinkin koulutyössä, mutta myös kotona ja harrastuksissa.
   • Tarkkaavuuden ylläpitäminen lukiessa on vaikeaa, keskittyminen katkeaa ja huomio kiinnittyy toistuvasti ympäristöön tai ajatukset karkaavat omille teilleen.
   • Tavaroiden hukkaaminen ja huolimattomuusvirheiden tekeminen ovat tavallisia.
   • Keskusteluissa kuunteleminen ja huomion kiinnittäminen keskustelun aiheeseen epäonnistuvat usein.
   • Nuori voi vaikuttaa hajamieliseltä ja vaipuneelta omiin ajatuksiinsa.
 • Motoriset ylivilkkausoireet vähenevät usein nuoruuden aikana.
  • Paikallaan istuminen luokkatilanteessa ja etenkin raajojen pitäminen paikoillaan pitkiä aikoja voi olla vaikeaa.
  • Nuori voi näperrellä kirjoitusvälineitä käsissään, rummutella sormillaan, heitellä kuminpalasia tai lähteä liikkeelle kesken oppitunnin.
  • Ylivilkkaus voi ilmetä sisäisenä levottomuutena ja rauhattomuuden tunteena.
  • Impulsiivisuusoireet voivat ilmetä sosiaalisissa tilanteissa ja riskikäyttäytymisenä.
   • Tyypillisesti nuori toimii, ennen kuin ajattelee seurauksia loppuun asti.
   • Liiallinen puhuminen, äänekkyys, toisten keskeyttäminen ja tilanteeseen ja aiheeseen sopimattomat, nopeat kommentit häiritsevät keskustelua. Nuori ei kuuntele ohjeita ja vastaa kysymyksiin jo, ennen kuin on kuunnellut niitä loppuun.
   • Odottaminen on vaikeaa.
   • Nuori saattaa aloittaa uusia harrastuksia toistuvasti, mutta innostus niihin loppuu nopeasti.
   • Sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa vaikeuksia voivat aiheuttaa kärsimättömyys muita kohtaan, ärtymistaipumus ja reagoiminen tunteella pieniinkin ristiriitoihin.
   • Nopeaa ja palkitsevaa tyydytystä tuottavat toiminnot ja käyttäytyminen voivat johtaa vaikeuksiin ja riskinottoon esimerkiksi liikenteessä, seurustelu- ja kaverisuhteissa ja päihteiden käytössä.
  • Toiminnanohjauksen vaikeudet
   • Tehtävien suunnitteleminen, aloittaminen ja loppuun saakka tekeminen sovitussa aikataulussa voivat olla ylivoimaisia.
   • Motivoituminen ponnistelua vaativiin tehtäviin on heikkoa ja kuormittuminen herkkää, vaikka nuorta kiinnostaviin asioihin keskittyminen voi onnistua.
  • Itsearvostus voi olla matalalla ja ikätovereilta pyritään hakemaan hyväksyntää riskialttiillakin käyttäytymisellä.
 • Nuoren itsensä on usein vaikeaa tunnistaa ADHD-oireitaan «Smith BH, Pelham WE Jr, Gnagy E ym. The reliabilit...»4. Nuori saattaa aliarvioida ADHD-oireitaan ja yliarvioida kykyjään selviytyä arjen toiminnoissa.
 • ADHD-oireet voivat haitata suoriutumista opinnoissa «Scholtens S, Rydell AM, Yang-Wallentin F. ADHD sym...»5.
 • Monet psykiatriset samanaikaissairaudet alkavat nuoruusiässä ja heikentävät myös selviytymistä ADHD-oireista «Paus T, Keshavan M, Giedd JN. Why do many psychia...»6.

Kirjallisuutta

 1. Brahmbhatt K, Hilty DM, Hah M ym. Diagnosis and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder During Adolescence in the Primary Care Setting: A Concise Review. J Adolesc Health 2016;59:135-43 «PMID: 27209327»PubMed
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition DSM-5. American Psychiatric Publishing, Washington DC, 2013
 3. Chan E, Fogler JM, Hammerness PG. Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adolescents: A Systematic Review. JAMA 2016;315:1997-2008 «PMID: 27163988»PubMed
 4. Smith BH, Pelham WE Jr, Gnagy E ym. The reliability, validity, and unique contributions of self-report by adolescents receiving treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder. J Consult Clin Psychol 2000;68:489-99 «PMID: 10883565»PubMed
 5. Scholtens S, Rydell AM, Yang-Wallentin F. ADHD symptoms, academic achievement, self-perception of academic competence and future orientation: a longitudinal study. Scand J Psychol 2013;54:205-12 «PMID: 23510262»PubMed
 6. Paus T, Keshavan M, Giedd JN. Why do many psychiatric disorders emerge during adolescence? Nat Rev Neurosci 2008;9:947-57 «PMID: 19002191»PubMed