Takaisin Tulosta

ADHD-kysely Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS)

Lisätietoa aiheesta
Sami Leppämäki
8.2.2017
 • Aikuisten ADHD:n seulontalomakkeeksi on viimeisen 10 vuoden aikana vakiintunut WHO:n Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) «Kessler RC, Adler L, Ames M ym. The World Health O...»1, joka on käännetty useille kielille, myös suomeksi (viralliset käännökset ovat ladattavissa «http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php»1).
 • ASRS-lomake on itsearviointikysely, jossa on 18 kohtaa, jotka käytännössä on muotoiltu DSM-IV:n mukaisten ADHD:n diagnoosikriteerien pohjalta.
  • Kuhunkin kysymykseen vastataan 5-portaisella Likert-asteikolla, jossa arvioidaan oireen esiintymistiheyttä. Vaihtoehdot ovat ei koskaan, harvoin, joskus, usein ja hyvin usein.
  • Lomakkeen täyttöohjeissa henkilöä pyydetään arvioimaan omaa vointiaan ja toimintaansa viimeisen 6 kuukauden aikana.
 • ASRS-lomakkeen suomenkielisestä käännöksestä ei ole vielä julkaistu psykometristä tutkimusta.
 • ASRS-lomakkeen 6 kysymyksen seulaosio on riittävän lyhyt ja nopeasti täytettävä käytettäväksi esimerkiksi perusterveydenhuollossa. Se on kuitenkin vain seulainstrumentti, joka ei yksinään ole riittävä ADHD-diagnoosin asettamiseksi.
 • Pidempää seulaa voi käyttää osana diagnostista arviota, ja lisäksi 18 kysymyksen pistemäärä korreloi vahvasti kliinikon arvioon henkilön ADHD-oireiden vaikeustasosta «Kessler RC, Adler LA, Gruber MJ ym. Validity of th...»2.
  • Kukin kysymys pisteytetään välillä 0 ("ei koskaan") – 4 ("hyvin usein"), jolloin lomakkeen maksimipistemäärä on 72.
  • Kliinisen kokemuksen mukaan ASRS-lomakkeen pitkä versio sopii varsin hyvin hoidon seurantaan, esimerkiksi lääkevasteen arviointiin.

Kirjallisuutta

 1. Kessler RC, Adler L, Ames M ym. The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychol Med 2005;35:245-56 «PMID: 15841682»PubMed
 2. Kessler RC, Adler LA, Gruber MJ ym. Validity of the World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) Screener in a representative sample of health plan members. Int J Methods Psychiatr Res 2007;16:52-65 «PMID: 17623385»PubMed