Takaisin Tulosta

Lapsuuden kiintymyssuhdehäiriöt ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
Hanna Raaska ja Leena Pihlakoski
11.4.2017

Lapsuuden kiintymyssuhdehäiriöt ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksina ilmeneviä oirekokonaisuuksia. Ne kehittyvät varhaislapsuuden hoidon huomattavan laiminlyönnin, hyväksikäytön tai hoitajien jatkuvan vaihtumisen seurauksena. Kaikille laiminlyödyille tai hyväksikäytetyille lapsille ei kuitenkaan kehity tätä oirekokonaisuutta. Diagnoosin edellytyksenä on varma tai todennäköinen varhaisen vuorovaikutussuhteen (huomattava) poikkeavuus. Oireisto alkaa viiden vuoden ikään mennessä. Häiriön biologiset syntymekanismit ovat edelleen epäselvät «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psykiatrian luok...»1, «Dahmen B, Pütz V, Herpertz-Dahlmann B ym. Early pa...»2, «Zeanah CH, Chesher T, Boris NW ym. Practice Parame...»3.

Reaktiivisessa kiintymyssuhdehäiriössä lapsi reagoi ristiriitaisella tavalla sosiaalisiin tilanteisiin ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ilmenee tunnehäiriöitä (välinpitämättömyys, vetäytymisreaktiot, pelokas varuillaanolo ja aggressiiviset vasteet omalle tai toisten ahdistukselle) «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psykiatrian luok...»1.

Lapsuusiän kiintymyssuhteiden estottomuuden ajatellaan kehittyvän ensimmäisten ikävuosien aikana, mikäli lapsella ei ole mahdollisuutta muodostaa valikoivia kiintymyssuhteita jatkuvasti vaihtuvien hoitajien takia. Estottomassa kiintymyssuhdehäiriössä lapsen kyky valikoida henkilöitä, joilta hakee lohdutusta, on puutteellinen ja sosiaalinen vuorovaikutus tuntemattomien ihmisten kanssa on huonosti muotoutunutta, yleensä liian tuttavallista «Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psykiatrian luok...»1. Lapsi saattaa hakeutua estotta fyysiseen läheisyyteen vieraiden kanssa tai käyttäytyä muutenkin sosiaalisesti tunkeilevasti. Huomionhakuisuus voi johtaa aggressiiviseen käytökseen «Zeanah CH, Chesher T, Boris NW ym. Practice Parame...»3, «Follan M, Anderson S, Huline-Dickens S ym. Discrim...»4.

Tutkimuksissa on todettu ADHD:n esiintyvän usein samanaikaisesti kiintymyssuhdehäiriön, erityisesti kiintymyssuhteiden estottomuuden oireiden kanssa «Zeanah CH, Chesher T, Boris NW ym. Practice Parame...»3, «Kocovská E, Puckering C, Follan M ym. Neurodevelop...»5, «Gillberg C. The ESSENCE in child psychiatry: Early...»6, «Elovainio M, Raaska H, Sinkkonen J ym. Association...»7. Kiintymyssuhdehäiriöiden ja ADHD:n oirekuvat ovat kuitenkin nykytietämyksen mukaan erillisiä, ja niiden oirekuvat on mahdollista erottaa toisistaan huolellisella ydinoireisiin kohdentuvalla diagnostiikalla «Zeanah CH, Chesher T, Boris NW ym. Practice Parame...»3, «Follan M, Anderson S, Huline-Dickens S ym. Discrim...»4, «Gillberg C. The ESSENCE in child psychiatry: Early...»6. Kiintymyssuhteiden estottomuudessa esimerkiksi impulssikontrollin ongelmat kohdentuvat nimenomaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kun taas ADHD:ssa ne näkyvät käytöksessä ja kognitiivisissa toiminnoissa laaja-alaisemmin «Zeanah CH, Chesher T, Boris NW ym. Practice Parame...»3. Samanaikaisen esiintyvyyden takia kiintymyssuhdehäiriöiselle lapselle suositellaankin tehtävän huolelliset tutkimukset kehityksellisten ongelmien, kuten ADHD:n tunnistamiseksi, ja hoidon ja kuntoutuksen kohdentamiseksi tarvittaessa samanaikaisesti myös näihin häiriöihi «Zeanah CH, Chesher T, Boris NW ym. Practice Parame...»3, «Follan M, Anderson S, Huline-Dickens S ym. Discrim...»4, «Kocovská E, Puckering C, Follan M ym. Neurodevelop...»5. Kiintymyssuhdehäiriöisten lasten ADHD:ta voidaan hoitaa häiriön yleisten hoito-ohjeiden mukaisesti «Dahmen B, Pütz V, Herpertz-Dahlmann B ym. Early pa...»2, «Zeanah CH, Chesher T, Boris NW ym. Practice Parame...»3.

Kirjallisuutta

  1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Psykiatrian luokituskäsikirja. Suomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012, toinen painos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012 «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/icd10.koti»1
  2. Dahmen B, Pütz V, Herpertz-Dahlmann B ym. Early pathogenic care and the development of ADHD-like symptoms. J Neural Transm (Vienna) 2012;119:1023-36 «PMID: 22661337»PubMed
  3. Zeanah CH, Chesher T, Boris NW ym. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016;55:990-1003 «PMID: 27806867»PubMed
  4. Follan M, Anderson S, Huline-Dickens S ym. Discrimination between attention deficit hyperactivity disorder and reactive attachment disorder in school aged children. Res Dev Disabil 2011;32:520-6 «PMID: 21257287»PubMed
  5. Kocovská E, Puckering C, Follan M ym. Neurodevelopmental problems in maltreated children referred with indiscriminate friendliness. Res Dev Disabil 2012;33:1560-5 «PMID: 22522215»PubMed
  6. Gillberg C. The ESSENCE in child psychiatry: Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. Res Dev Disabil 2010;31:1543-51 «PMID: 20634041»PubMed
  7. Elovainio M, Raaska H, Sinkkonen J ym. Associations between attachment-related symptoms and later psychological problems among international adoptees: results from the FinAdo study. Scand J Psychol 2015;56:53-61 «PMID: 25352377»PubMed