Takaisin Tulosta

ADHD:n hoidossa käytettävät lääkkeet

Lisätietoa aiheesta
Arja Voutilainen
23.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. ADHD:n hoidossa käytettävät lääkkeet
Valmiste Lyhytvaikutteinen metyylifenidaatti Keskipitkävaikutteinen metyylifenidaatti, (nopeasti vapautuvaa 50 %) Keskipitkävaikutteinen metyylifenidaatti, (nopeasti vapautuvaa 30 %) Pitkävaikutteinen metyylifenidaatti (nopeasti vapautuvaa 22 %) Atomoksetiini Deksamfetamiini Lisdeksamfetamiini Guanfasiini
1)www «https://www.fimea.fi/documents/160140/1698654/Educational+material_Methylphenidat+Sandoz_FI_Final+approval.pdf/a6de261d-b5a5-46b2-acb7-36a44d2838d5»1
2)Potilastiedotteessa pyydetään ilmoittamaan haittavaikutuksista, www «https://www.fimea.fi/documents/160140/765540/23244_EMA_tiedote_lisaseurannassa_olevat_laakkeet.pdf»2
3)Peruskorvattavuuden saaminen edellyttää erikoislääkärin B-lausunnolla laatimaa erillisselvitystä (metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai se ei sovi)
4)ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneen lääkärin lausunto, jossa selvitettävä ADHD-diagnoosin asianmukaisuus ja oireiden ilmentyminen lapsuudesta alkaen
5)Kun deksamfetamiini- tai lisdeksamfetamiinihoito on aloitettu lapsuuden tai nuoruuden aikana ja hoidon jatkuminen aikuisuuteen on tarpeen
6)Aikuisilla saatetaan tarvita tavallista suurempaa annosta (esim. «Liebrenz M, Hof D, Buadze A ym. High dose methylph...»1)
Vaikutusaika (tuntia) n. 4 n. 8 n. 8 n. 12 24 n. 5 n. 10–12 24
Aloitusannos lapsilla/vrk 2,5–5 mg x 1–2 5–10 mg x 1 10 mg x 1 18 mg x 1 0,5 mg/kg 2,5–5 mg x 1 30 mg x 1 1 mg x 1
Tavoiteannos/vrk yksilöllinen yksilöllinen yksilöllinen yksilöllinen 1,2 mg/kg tai 80 mg yksilöllinen yksilöllinen 0,05–0,12 mg/kg
Erityistä lääkkeen määräämisessä Ks. metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista1) peruskorvattava B-lausunnolla3) kohdistuu lisäseuranta2)
peruskorvattava B-lausunnolla3)
kohdistuu lisäseuranta2)
peruskorvattava B-lausunnolla 3)
kohdistuu lisäseuranta2)
ei vielä korvattavuutta
Erityistä lääkkeen ottamisessa kapselin voi avata kapselin voi avata kapselia ei suositella avattavaksi (silmiä ärsyttävä sisältö) kapselin voi avata käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti
Yli 18-vuotiailla huomioitava aloitus 10–20 mg x 1–2 aloitus 10–20 mg x 1, riittävän tehon saavuttamiseksi annosta saatetaan joutua nostamaan ad 100 mg6) aloitus 10–20 mg x 1, riittävän tehon saavuttamiseksi annosta saatetaan joutua nostamaan ad 100 mg6) aloitus 18 mg x 1, riittävän tehon saavuttamiseksi annosta saatetaan joutua nostamaan ad 108 mg6) peruskorvattava B-lausunnolla4)
aloitus 40 mg x 1
maksimiannos 40–60 mg x 1 peruskorvattava B-lausunnolla 5) ei ole tutkittu aikuisilla

Kirjallisuutta

  1. Liebrenz M, Hof D, Buadze A ym. High dose methylphenidate treatment in adult attention deficit hyperactivity disorder: a case report. J Med Case Rep 2012;6:125 «PMID: 22583957»PubMed