Takaisin Tulosta

Ketoaineiden omamittaaminen tyypin 1 diabeteksessa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Insuliininpuutosdiabetes
7.2.2018
 • Ketoaineiden (asetoni, asetoasetaatti, beetahydroksibutyraatti) esiintyminen veressä tai virtsassa yhdessä korkean verensokerin kanssa on insuliininpuutosdiabetesta sairastavalla merkki insuliinin puutteesta tai riittämättömyydestä ja riskistä happomyrkytykseen eli ketoasidoosiin (ks. suosituksen kohta Ketoasidoosi).
 • Ketoaineiden omamittaamista suositellaan kaikille insuliininpuutosdiabetesta sairastaville ketoasidoosin riskitilanteissa ketoosin varhaiseksi toteamiseksi ja ketoasidoosin ilmaantumisen vähentämiseksi «Tuomi T, Santoro N, Caprio S ym. The many faces of...»1, «Chiang JL, Kirkman MS, Laffel LM ym. Type 1 diabet...»2, «American Diabetes Association. Test of glycemia in...»3.
 • Insuliininpuutosdiabetesta sairastavan on syytä mitata ketoaineet «Intensive diabetes management. Wolpert H (toimi.) ...»4:
  • sairauspäivinä
  • jos verensokeri on toistuvasti yli 14 mmol/l ilman selvää syytä
  • riippumatta verensokeritasosta, jos vointi on muuten selittämättömästi huono – erityisesti jos on vatsakipuja, pahoinvointia ja oksentelua
  • jos verenglukoosi ei laske tavanomaisella lisäinsuliinilla, erityisesti raskauden yhteydessä ja pumppuhoidossa.
 • Erityisen tärkeä ketoaineiden omamittaaminen on insuliinipumppua käyttäville sekä raskaana oleville insuliininpuutosdiabetesta sairastaville.
 • Insuliininpuutosdiabeetikolla mittaaminen suositellaan tehtäväksi verinäytteestä.
  • Kohonneet ketoaineet ilmenevät veressä aikaisemmin kuin virtsassa, ja mittaustulos on virtsatestiä herkempi.
  • Virtsan liuskatesti mittaa asetoasetaattia. Kapillaariverimittauksiin käytettävät vierimittarit mittaavat beetahydroksibutyraattia, joka on kliinisesti merkittävämpi. Laskimoverestä voidaan määrittää joko beetahydroksibutyraattia (P-OHBut) tai kaikkia ketoaineita (P-ketoaineet).
  • Ketoaineiden verimittaus verrattuna virtsamittaukseen vähentää sairaalahoitoon joutumista ketoasidoosin vuoksi ja vähentänee myös kokonaiskustannuksia «Laffel L, Wentzell K, Loughilin C ym. Sick day man...»5, «Klocker AA, Phelan H, Twigg SM ym. Blood ß-hydroxy...»6.
 • Verestä ketoaineet voidaan mitata yhdistetyillä verensokeri- ja ketoainemittareilla. Ketoaineiden mittaamiseen käytetään eri liuskoja kuin glukoosimittaukseen.
 • Ketoaineiden omamittaus, tulosten tulkinta ja tulosten mukaan toimiminen kuuluvat insuliininpuutosdiabetesta sairastavan sairauspäivien hoidonohjaukseen.
  • Selvitä ketoosiin tai ketoasidoosiin johtanut tilanne.
  • Omamittauksen tulkinta:
   • Jos veren ketoainepitoisuus on hieman koholla (alle 0,6 mmol/l aikuisella) ja verensokeri on matala/normaali:
    • kyseessä on paastotila tai normaaliin rasvanpolttoon liittyvät "nälkähapot"
    • hoitona hiilihydraatti ja sen mukainen pikainsuliinin annos.
   • Jos veren ketoainepitoisuus on koholla ja verensokeri on koholla:
    • pitoisuus alle 0,6 mmol/l
     • kohonnutta verensokeria korjataan tilanteen mukaan pikainsuliinin korjausannoksella
     • muita erityistoimenpiteitä ei yleensä tarvita
    • pitoisuus 0,6–1,5 mmol/l
     • nesteen nauttimisen lisäksi kohonnutta verensokeria korjataan pikainsuliinin korjausannoksilla
     • verenglukoosin ja ketoaineiden tarkistaminen 2 tunnin kuluttua
    • pitoisuus 1,5 mmol/l tai enemmän
     • ketoasidoosin riski kasvanut
     • nesteen nauttimisen lisäksi kohonnutta verenglukoosia korjataan pikainsuliinin korjausannoksilla
     • lisäinsuliinin tarve voi olla 30–50 % korkeampi kuin pelkästään verensokerin perusteella annostellen
     • verenglukoosia ja ketoaineita tulee mitata 1–2 tunnin välein
    • pitoisuus yli 3 mmol/l
     • ketoasidoosin riski on suuri
     • otettava yhteytä sairaalan päivystykseen, jotta voidaan tehdä mahdollinen ketoasidoosin selvittäminen ja hoitaminen.

Kirjallisuutta

 1. Tuomi T, Santoro N, Caprio S ym. The many faces of diabetes: a disease with increasing heterogeneity. Lancet 2014;383:1084-94 «PMID: 24315621»PubMed
 2. Chiang JL, Kirkman MS, Laffel LM ym. Type 1 diabetes through the life span: a position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2014;37:2034-54 «PMID: 24935775»PubMed
 3. American Diabetes Association. Test of glycemia in diabetes. Diabetes Care 2004;27(suppl 1):92-3
 4. Intensive diabetes management. Wolpert H (toimi.) 6. painos (ePub). American Diabetes Association 2016
 5. Laffel L, Wentzell K, Loughilin C ym. Sick day management using blood3-hydroxybutyrate (3-OHB) compared with urine ketone monitoring reduces hospital visits in youngpeople with T1DM: a randomized clinical trial. Diabetic Med 2005;23:278-84
 6. Klocker AA, Phelan H, Twigg SM ym. Blood ß-hydroxybutyrate vs. urine acetoacetate testing for the prevention and management of ketoacidosis in Type 1 diabetes: a systematic review. Diabet Med 2013;30:818-24 «PMID: 23330615»PubMed