Takaisin Tulosta

Elimellisten mielenterveyden häiriöiden diagnostiikka

Lisätietoa aiheesta
Salla Koponen
29.12.2017
  • Elimellisessä mielenterveyden häiriössä aivovammalla ja sen jälkeen kehittyneellä mielenterveyden häiriöllä on ajallinen yhteys. Elimelliset tekijät ovat kliinisen arvion perusteella etiologiassa keskeisiä.
  • Tällöin voidaan käyttää diagnoosia ICD-10-luokituksen ryhmästä F06 Muut aivovaurion, aivojen toimintahäiriön ja ruumiillisen sairauden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät (ks. «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/icd10.nimike?p_koodi=F06»1). Esimerkkinä voidaan mainita F06.31 Elimellinen kaksisuuntainen mielialahäiriö.
  • ICD-10-luokituksen mukaan F06-ryhmän elimellinen aivo-oireyhtymä johtuu suoraan aivosairaudesta tai toimintahäiriöstä todennäköisemmin kuin, että kyse olisi sattumanvaraisesta samanaikaisuudesta tai psykologisesta reaktiosta oireisiin.
  • DSM-V-luokituksen mukaan elimellisen mielenterveyden häiriön diagnoosia tukevina seikkoina voidaan pitää häiriön epätyypillistä oirekuvaa tai alkamisikää ja aiemman samantyyppisen oireilun tai sukurasituksen puuttumista.
  • Mielenterveyden häiriön kehittymisessä on kuitenkin aina mukana psykologisia tekijöitä, ja rajanveto elimellisen ja psykologisen etiologian välillä on usein vaikeaa ja jopa keinotekoista.
  • ICD-10-luokituksen F07-ryhmästä Aivosairauden, aivovaurion ja aivojen toimintahäiriön aiheuttamat persoonallisuus- ja käytöshäiriöt löytyy F07.0 Elimellinen persoonallisuushäiriö, jossa keskeistä on merkittävä muutos verrattuna sairautta edeltävään käyttäytymiseen (ks. «http://www. http://www.terveysportti.fi/terveysportti/icd10.nimike?p_koodi=F07.0&tt=3»2).