Takaisin Tulosta

Ei-alkoholista johtuva rasvamaksatauti, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
17.8.2017

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 18.10.2016
  • Suositustyö aloitettu: 17.8.2017

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.