Takaisin Tulosta

Ketoasidoosin hoito pikavaikutteisilla insuliinianalogeilla

Lisätietoa aiheesta
Päivi Rautiainen
7.2.2018

Pikavaikutteiset ihonalaisesti annosteltavat insuliinianalogit ovat yhtä nopeita ja tehokkaita kuin lyhytvaikutteinen insuliini annosteltuna iv-infuusiona ketoasidoosin hoidossa.

Kyseessä on systemaattinen katsaus ja meta-analyysi, johon on haettu kontrolloidut satunnaistetut tutkimukset (MEDLINE, PubMed, AMBASE, LILACS, CINAHL ja Cochrane Library tietokannoista), joissa on verrattu ihon alle annosteltavaa pikavaikutteista insuliinianalogia iv-infuusiona annettuun lyhytvaikutteiseen humaani-insuliiniin diabeettisen ketoasidoosin hoidossa. Analyysiin otettiin mukaan viisi tutkimusta, joissa käytettiin lispro-insuliinia tai aspart-insuliinia. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 201 (20–50/ tutkimus) diabeettisen ketosidoosin vuoksi sairaalahoitoon otettua diabeetikkoa. Yhdessä tutkimuksessa oli mukana lapsia ja nuoria, muissa tutkitut olivat aikuisia. Kahdessa tutkimuksessa vaikea ketoasidoosi oli poissuljettu.

Tutkimuksissa insuliinin annosteluprotokollat vaihtelivat: neljässä tutkimuksessa käytettiin lisproinsuliinia: joko ilman alkubolusta 0,15 yks/kg 2 tunnin välein tai suonensisäisen 0,15yks/kg lyhytvaikutteisen insuliinin alkuboluksen jälkeen 0,075 yks/kg tunnin välein tai lispro 0,3 yks/kg alkuboluksen jälkeen 0,1 yks/kg tunneittain tai aluksi lisprobolus 0,3 yks/kg, jonka jälkeen 1 tunnin kuluttua 0,2 yks/kg ja sitten 0,2 yks/kg 2 tunnin välein. Yhdessä tutkimuksessa käytettiin aspartinsuliinia 0,3 yks/kg alkuboluksena ja sitten joko 0,1yks/kg tunneittain tai 0,2yks/kg 1 tunnin kuluttua ja sen jälkeen 2 tunnin välein.

Myös vertailuna käytetyn lyhytvaikutteisen suonensisäisen humaani-insuliinin infuusioprotokollat vaihtelivat eri tutkimuksissa. Kolmessa tutkimuksessa 0,1yks/kg alkuboluksen jälkeen infuusionopeus oli 0,1 yks/kg, kunnes verensokeri oli alle 13.9 mmol/l, jonka jälkeen infuusiota jatkettiin 0,05 yks/kg. Yhdessä tutkimuksessa alkubolus oli 1,5 yks/kg ja muuten em. mukainen infuusionopeus. Yhdessä tutkimuksessa, jossa tutkittavat olivat lapsia tai nuoria, infuusionopeus oli 0,1 yks/kg ilman alkubolusta, ja verensokerin laskiessa alle 13,9 mmol/l, annettiin 0,15 yks/kg bolus ja infuusio lopetettiin 30 minuutin kuluttua.

Meta-analyysin perusteella ketoasidoosin korjautumisen nopeudessa ei ollut eroa aikuisten osalta. Ketoasidoosin korjautumisen määritelmät erosivat kuitenkin toisistaan eri tutkimuksissa. Kuolemantapauksia ei todettu. Hypoglykemioiden esiintymisessä tai sairaalahoidon kestossa ei ollut eroa hoitomuotojen välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tutkimuksen tulos on sovellettavissa aikuisten lievän tai kohtalaisen ketoasidoosin hoitoon, mutta ei vaikean ketoasidoosin (pH < 7,0) hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Andrade-Castellanos CA, Colunga-Lozano LE, Delgado-Figueroa N ym. Subcutaneous rapid-acting insulin analogues for diabetic ketoacidosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;1:CD011281 «PMID: 26798030»PubMed