Takaisin Tulosta

Sedatoinnin indikaatiot hammashoidossa

Lisätietoa aiheesta
Helena Yli-Urpo
28.5.2018

Puutteellinen ko-operaatio tai hoitokypsymättömyys seuraavissa tilanteissa

 • Hammashoitopelko, vastahakoinen lapsipotilas
 • Kehitysvammaisuus, henkinen jälkeenjääneisyys
 • Ongelmalliset yleissairaudet
 • Psykiatriset ongelmat
 • Vaikea ensiapuhoito (esim. pulpiittisen hampaan puutumisongelmat)
 • Voimakas oksennusrefleksi
 • Laaja tai keskilaaja hoidon tarve
 • Vaikeat toimenpiteet

Avosektorilla tapahtuvien sedatointien kontraindikaatiot

 • Alle 3-vuotiaat (1–2-vuotiaat vain lasten hammashoidon erikoishammaslääkärin hoitamana)
 • Raskaana olevat (etenkin ensimmäisen kolmanneksen aikana)
 • Ongelmalliset yleissairaudet
 • Kehitysvammaisuus, mikäli anestesialääkäri suosittelee sairaalahoitoa
 • Yleisterveydellinen komplikaatioriski

Ilokaasusedaatiot

 • Ilokaasua voidaan käyttää, kun:
  • Potilaan ikä on yli 3 vuotta
  • Keskittyminen nenähengitykseen onnistuu
  • Potilaalla on halua saada hoito onnistumaan, yhteistyökykyä on riittävästi
  • Halutaan vähentää pakkoliikkeitä

Ilokaasun kontraindikaatioista

 • Ehdottomia kontraindikaatioita ei ole.
 • Suhteelliset kontraindikaatiot:
  • Hengitysteiden ahtaus, vaikeat keuhkosairaudet
  • Krooniset suuhengittäjät (esim. Down-potilaat)
  • Raskaus (etenkin ensimmäinen kolmannes)
  • Psykoosit, psykiatrisessa hoidossa olevat
  • Myastenia gravis (saattaa vaikeuttaa hengitystoimintaa)
  • Porfyria (aineenvaihduntasairaus, jonka ilokaasu voi laukaista)
  • Korva- ja sinuiittipotilaat (kaasu kerääntyy onteloihin, josta seuraava paineentunne aiheuttaa kipua)
  • MS-potilaat (saattaa vaikeuttaa hengitystoimintaa)
  • B12-vitamiinin puutostila
  • Alle 3-vuotiaat lapset
 • Suhteelliset kontraindikaatiot lapsilla:
  • Tuore korvatulehdus
  • Alle 3-vuotiaat lapset
  • Keskivaikeat ja vaikeat oppimishäiriöt
  • Kehitysvammaisuus
  • Suuhengittäjät

Anestesiahammashoidon indikaatioita

 • Yleisterveysriski hoitamattomista hampaista
 • Urakka kohtuuton, useita sedaatiokäyntejä vaativa
 • Useita särkykäyntejä ilman jatkohoitoon hakeutumista
 • Hammashoito jää kesken pelon vuoksi tai voimakas pelko estää normaalin hammashoidon
 • Pieni lapsi, paljon tehtävää
 • Traumatisoituneet lapset
 • Lastensuojelulliset syyt
 • Kehitysvammaiset, joiden suussa on hoidettavaa eikä ko-operaatio ole riittävä tavanomaiseen hoitoon
 • Lääkärin tai psykologin lähete

Muokattu lähteestä: Hallonsten AL, Jensen B, Raadal M, Veerkamp J, Hosey MT ja Poulsen S. EAPD Guidelines on sedation in paediatric dentistry. Eapd.eu/ policies and guidelines / Guidelines on the use of Conscious Sedation in Paediatric Dentistry, (adopted in 2005)