Takaisin Tulosta

Valokovettajan valinta ja käyttöönotto

Lisätietoa aiheesta
Taina Käkilehto
28.5.2018
  • Vuonna 2014 Halifaxissa Dalhousen yliopistossa järjestettiin symposiumi, joka käsitteli valokovettamista.
  • Symposiumiin osallistuneet akatemian ja teollisuuden edustajat julkaisivat valokovettamisen ohjeen kaikille käytännön työtä tekeville «Price RB. Light curing guidelines for practitioner...»1.

Ohje valokovettajan valintaan

  • Valitse sellainen valokovettaja, jonka valmistaja on luotettava ja jonka laitteet ovat testattuja. Kovettajan mukana tulee saada käyttö- ja huolto-ohjeet sekä valmistajan/myyjän yhteystiedot ongelmatilanteissa.
  • Varmista, että valokovettajan valon aallonpituus ja valoteho ovat käyttämällesi yhdistelmämuoville sopivat.
  • Varovaisuutta 1 500–2 000 mW/cm2 tehoisten kovettajien (plasmakovettajat) käytössä. 1–5 sekunnin valotusaika voi olla liian lyhyt, joten valokärjen stabiili asemoiminen kovettamisen aikana on tärkeää. Muutoin paikkamateriaalin kovettuminen voi epäonnistua syvimmissä kaviteeteissa.

Ennen valokovettajan käyttöä

  • Tarkasta valokovettajan teho ja aallonpituus säännöllisesti. Poista virheellisesti toimivat kovettajat välittömästi käytöstä.
  • Tarkasta laitteen toiminta ja puhtaus aina ennen käyttöönottoa.
  • Huomioi, että jokaisella valokovetteisella yhdistelmämuovilla on minimi valon teho (J/cm2), jolla saadaan aikaan riittävä kovettuminen. Teho muodostuu kovettajan valoenergiasta ja kovetusajasta (J/cm2 = W/cm2 x s). Lisäksi valon aallonpituuden on oltava oikea.

Viitteet «Price RB. Light curing guidelines for practitioner...»1, «Rueggeberg FA. State of the art: dental photocurin...»2.

Kirjallisuutta

  1. Price RB. Light curing guidelines for practitioners: a consensus statement from the 2014 symposium on light curing in dentistry, Dalhousie University, Halifax, Canada. J Can Dent Assoc 2014;80:e61 «PMID: 25437940»PubMed
  2. Rueggeberg FA. State of the art: dental photocuring -- a review. Dent Mater 2011;27:39-52; Dent Mater 2011;27:39-52