Takaisin Tulosta

Epäsuoran paikkaushoidon väliaikainen vaihe

Lisätietoa aiheesta
Kaija Hiltunen
28.5.2018
 • Preparoidun hampaan päälle tehty väliaikainen paikka on tärkeä osa korjaavaa hoitoa.
 • Väliaikaisen paikan tulee pysyä paikallaan hoidon ajan, kestää purennan rasitusta, vähentää vihlomista, suojella ien- ja hammaskudosta ja olla puhdistettava «Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Br...»1.
 • Yleisimmin käytettyjä materiaaleja ovat kemiallisesti ja valolla kovetettavat väliaikaiseen paikkaukseen tarkoitetut muovit, joiden tulisi tätä käyttötarkoitusta varten olla nopeita, luotettavia ja helppokäyttöisiä.
 • Juurihoidetuissa hampaissa on huolehdittava siitä, että juurikanavien suut on suojattu tiiviillä materiaalilla ennen epäsuoran täytteen preparointia ja valmistusta
 • Kaksoiskovettuvien väliaikaisten materiaalien haittana saattaa olla täytteen ja preparoinnin väliin jäävä rako «Givens EJ Jr, Neiva G, Yaman P ym. Marginal adapta...»2. Joidenkin paikkamateriaalien värin on havaittu muuttuvan erityisesti värjäävien ruoka-aineiden vaikutuksesta «Haselton DR, Diaz-Arnold AM, Dawson DV. Color stab...»3.
 • Valmistettaessa epäsuoria täytteitä tietokoneavusteisesti voidaan myös väliaikaiset paikat valmistaa samalla menetelmällä «Abdullah AO, Tsitrou EA, Pollington S. Comparative...»4.
 • Väliaikaisten paikkojen kiinnittämiseen käytetään väliaikaisia sementtejä, jotka mahdollistavat paikan helpon irrottamisen preparoidun hampaan päältä. Joidenkin tutkimusten mukaan väliaikaisen sementin sisältämä eugenoli saattaa heikentää lopullisen sementin adhesiivisia ominaisuuksia «Altmann AS, Leitune VC, Collares FM. Influence of ...»5, joten onkin suositeltavaa käyttää eugenolivapaita väliaikaisia sementtejä.

Kirjallisuutta

 1. Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Brackett SE. Fundamentals of fixed prosthodontics. 3. painos. Chicago: Quintessence Publishing 1997:225-36
 2. Givens EJ Jr, Neiva G, Yaman P ym. Marginal adaptation and color stability of four provisional materials. J Prosthodont 2008;17:97-101 «PMID: 17971123»PubMed
 3. Haselton DR, Diaz-Arnold AM, Dawson DV. Color stability of provisional crown and fixed partial denture resins. J Prosthet Dent 2005;93:70-5 «PMID: 15624001»PubMed
 4. Abdullah AO, Tsitrou EA, Pollington S. Comparative in vitro evaluation of CAD/CAM vs conventional provisional crowns. J Appl Oral Sci 2016;24:258-63 «PMID: 27383707»PubMed
 5. Altmann AS, Leitune VC, Collares FM. Influence of Eugenol-based Sealers on Push-out Bond Strength of Fiber Post Luted with Resin Cement: Systematic Review and Meta-analysis. J Endod 2015;41:1418-23 «PMID: 26211566»PubMed