Takaisin Tulosta

Päihderiippuvuus ja sairauspäivärahaoikeus

Lisätietoa aiheesta
Hannu Alho
12.4.2018

Päihdesairauksissa oikeutta sairauspäivärahaan arvioidaan samoin periaattein kuin muissakin sairauksissa. Päihderiippuvuus ei ole este sairauspäivärahan myöntämiselle. Tällöin oikeus päivärahaan arvioidaan ensisijaisesti muun samanaikaisen sairauden perusteella.

Päihteen liikakäyttö ja päihtymystila eivät aiheuta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaan oikeuttavaa työkyvyttömyyttä. Liikakäytön aiheuttama myrkytys ja vierotusoireet eivät myöskään aiheuta yleensä sairauspäivärahan omavastuuaikaa pitempää yhtäjaksoista työkyvyttömyyttä.

Päihteen pitkäaikainen ja runsas käyttö saattaa johtaa päihderiippuvuuteen. Päihderiippuvuus yksinään ei pääsääntöisesti oikeuta sairauspäivärahaan. Pitkäaikainen päihderiippuvuus saattaa johtaa elimellisiin sairauksiin. Tällöin mahdollinen työkyvyttömyys arvioidaan ensisijaisesti elinvaurion perusteella.

Päihderiippuvainen voi olla oikeutettu myös kuntoutusrahaan.

Kirjallisuutta

  1. Aalto M, Alho H, Kiianmaa K, Lindroos L (toim). Alkoholiriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim. 2015