Takaisin Tulosta

Autismikirjon häiriöt, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
23.11.2020

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 9.10.2017
  • Suositustyön aloitus: 23.11.2020

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.