Takaisin Tulosta

Autismikirjon häiriöt, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
3.4.2018

Alkeperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 9.10.2017
  • Suositustyö aloitetaan vuoden 2019 aikana

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.