Takaisin Tulosta

Monisairas potilas, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
11.10.2018

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 13.3.2018
  • Suositustyön aloitus: 23.10.2018

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.