Takaisin Tulosta

Kielen kehityksen arviointimenetelmät

Lisätietoa aiheesta
Leena Ervast ja Timo Ahonen
24.1.2019

Kielellisen erityisvaikeuden arvioinnissa ja diagnosoinnissa Suomessa yleisimmin käytetyt testit ja arviointimenetelmät

Puheen ja kielen kehityksen varhaisvaiheet

 • Lyytinen P. Varhainen leikki ja sen arviointi. Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän yliopiston lapsitutkimuskeskus 2000
 • Lyytinen P. Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä. Niilo Mäki Instituutti 2000
 • Lyytinen P, Ahonen T, Eklund K, Lyytinen H. Ääntelyn ja motoriikan kehityksen seurantamenetelmä. Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän yliopiston lapsitutkimuskeskus 2000
 • Varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma. Arviointimenetelmä alle 3-vuotialle (D. Bricker) PS Kustannus, 2004
 • Kehityksen ja käyttäytymisen arviointimenetelmä (PEP-R). Kehitysvammaliitto ry 1997
 • Laakso ML, Eklund K, Poikkeus AM. ESIKKO, Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus. Niilo Mäki Instituutti 2011
 • Puolakanaho A, Poikkeus AM, Ahonen T. LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4–5-vuotiaille lapsille. Niilo Mäki Instituutti, 2011
 • Kunnari S, Savinainen-Makkonen T, Saaristo-Helin K. FONOLOGIATESTI – Lapsen äänteellisen kehityksen arviointimenetelmä. Niilo Mäki Instituutti
 • Roid GH, Miller LJ. Leiter International Performance Scale – Revised (LIPS-R). Wood Dale. IL: Stoelting Co. 1997 (Suomessa välittäjänä Psykologien kustannus 1997) (P)
 • Bayley Scales III (Infant and Toddler Development). NCS Pearson, Inc: Nancy Bayley (P)
 • SON-R 2.5-7 Non-Verbal Intelligence Test. P. J. Tellegren, M. Winkel & J. A. Laros (P)
 • Stolt S, Vehkavuori S. SANASEULA MacArthur-Bates Communicative Development Inventories -arviointimenetelmän lyhyt, suomalainen versio. Niilo Mäki Instituutti 2018.

Leikki- tai kouluikäinen lapsi

 • Wechsler D. Wechsler Intelligence Scale For Children - IV (WISC-IV). NCS Pearson, Ltd.: Wechsler, D. Psykologien Kustannus Oy, Helsinki, 2010; Internet-linkki (P)
 • Wechsler, D. Wechsler Preschool And Primary Scale Of Intelligence (WPPSI-III) Third edition. NCS Pearson, Inc., USA. Psykologien Kustannus Oy, Helsinki, 2009; (P)
 • Korkman M, Kirk U, Kemp SL. Nepsy-II - Neuropsykologinen testi 3–16-vuotiaille. Psykologien Kustannus Oy, Helsinki 2008 (P)
 • SON-R 6-40 Non-Verbal Intelligence Test. Tellegren PJ, Winkel M, Laros JA. (P)
 • Reynell JK, Huntley M. NFER-Nelson Publishing Company, Windsor Kortesmaa M, Heimonen K, Merikoski H, Warma ML, Varpela V. Reynell Developmental Language Scales III (tai aikaisempi versio) Psykologien Kustannus Oy; Internet-linkki
 • Kirk SA, McCarthy J, Kirk WD. ITPA. Suom. Kuusinen J, Blåfield L.Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1974
 • German DJ. Sananlöytämistesti (SLT), suomenkielinen versio Tuovinen S, Ahonen T, Westerholm J. Kustantaja Niilo Mäki Instituutti ja Haukkarannan koulu 2008
 • Korpilahti P. Lausetesti, Language and Communication Care Oy 2001
 • Kaplan E, Goodglass H, Weintraub S ym. Bostonin nimentätesti, suom. Laine M Koivuselkä-Sallinen P, Hänninen R, Niemi J. Psykologien Kustannus Oy 1997
 • Ahonen T, Tuovinen S, Leppäsaari T. Nopean sarjallisen nimeämisen testi Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti & Haukkarannan koulu 2003 (2. korjattu painos)
 • Valtonen R, Mustonen K, työryhmä. Lene - Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio. Niilo Mäki Instituutti 2003
 • Boehm AE. The Psychological Corporation, Sidcup, UK; Heimo H. Boehmin peruskäsitetesti, Psykologien Kustannus Oy, Helsinki 1993
 • Token Test for Children. 2. painos. PRO-ED 2007
 • Lyytinen P. Morfologiatesti - Taivutusmuotojen hallinnan mittausmenetelmä lapsille. Niilo Mäki Instituutti 1988, 2003
 • CCC-2- Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely. Pearson: Dorothy Bishop. Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, 2015
 • Lerkkanen MK, Poikkeus AM, Ketonen R. ARMI 2. Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 2. luokalle. Helsinki: WSOYpro Oy 2008
 • Poskiparta E, Niemi P, Lepola J. Diagnostiset testit 1. Lukeminen ja kirjoittaminen. Turku: Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus 1994
 • Vauras M, Mäki H, Dufva M, Hämäläinen S. Diagnostiset testit 2. Kuullun ja luetun ymmärtäminen. Turku: Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus 1995
 • Kajamies A, Poskiparta E, Annevirta T, Dufva M, Vauras M. YTTE. Luetun ja kuullun ymmärtämisen ja lukemisen sujuvuuden arviointi. Turku: Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus (OTUK) 2003
 • Lindeman J. Ala-asteen lukutesti ALLU. Turku: Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus 1998
 • Mäkinen M. KUMMI 3. Lukemisenaika, leikin taika. NMI, 2003

(P) viittaa psykologien käytössä oleviin menetelmiin