Takaisin Tulosta

IOL-voimakkuuden määrittäminen sarveiskalvon taittovirhekirurgian jälkeen

Lisätietoa aiheesta
Ilpo Tuisku
27.2.2019

Suositus: Jos potilaalle on aiemmin tehty sarveiskalvon laserleikkaus (PRK, LASIK ja SMILE), ei tavanomaisia laskentakaavoja pidä käyttää.

Sarveiskalvon etupinnan kaarevuutta loivennetaan likinäköisyyttä korjaavassa leikkauksessa ja jyrkennetään kaukotaitteisuutta korjaavassa leikkauksessa. Sarveiskalvon etu- ja takapinnan kaarevuuksien välinen suhde on muuttunut (keratometri-indeksi virhe), automaattikeratometrit eivät mittaa aivan keskeistä sarveiskalvon jyrkkyyttä oikein (mittalaitevirhe) ja muuttunut sarveiskalvon kaarevuus virheellisesti ennustaa tekomykiön sijaintia silmässä (ELP) käytettäessä kolmannen sukupolven teoreettisia kaavoja. Mikäli käytetään virheellisesti tavanomaisia laskentakaavoja, myooppisen laserleikkauksen jälkeen kaihileikkauksen jälkeinen refraktiovirhe on hyperooppinen ja vastaavasti hyperooppisen laserleikkauksen johdosta kaihileikkauksen jälkeinen refraktiovirhe on myooppinen.

Potilaita on syytä informoida kaihileikkauksen jälkeisen taittovoimakkuuden suuremmasta hajonnasta. Tekomykiön määrittämiseksi on olemassa useita eri menetelmiä, joiden paremmuudesta suhteessa toisiinsa ei ole kunnollista näyttöä, johtuen eroista potilasaineistoissa ja eroissa aineistojen otoksien koossa.

Kun kliinistä historiaa ei ole tiedossa, suositellaan käytettäväksi seuraavia kaavoja: SHAMMAS PL, HAIGIS-L «Chen X, Yuan F, Wu L. Metaanalysis of intraocular ...»1.

Kun kliininen historia on käytettävissä, suositellaan käytettäväksi MASKETIn kaavaa «Chen X, Yuan F, Wu L. Metaanalysis of intraocular ...»1.

ASCRS:n Internet-sivuilla «http://www.ascrs.org/»1 on käytettävissä laskuri, jossa on useita kaavoja.

Suositus: Käytä useampaa kuin yhtä kaavaa ja vertaa niiden tuloksia. Informoi potilasta haasteista kaihileikkauksen jälkeisen taittovoimakkuuden osuvuudessa.

Meta-analyysissä analysoitiin 9 tutkimusta vuosilta 2000–2014. Päätetapahtumana vertailtiin todennäköisyyksiä osua ± 0,5 D tai ± 1,0 D sisälle. Parhaiten toimivat kaavat olivat Shammas PL (ei historiatietoa) ja Masket (historiatieto tarvitaan), jotka toimivat tarkemmin kuin Haigis-L. Kliininen historia metodi, "corneal bypass"-metodi ja Feizz-Mannisin menetelmä toimivat heikoimmin «Chen X, Yuan F, Wu L. Metaanalysis of intraocular ...»1.

Kirjallisuutta

  1. Chen X, Yuan F, Wu L. Metaanalysis of intraocular lens power calculation after laser refractive surgery in myopic eyes. J Cataract Refract Surg 2016;42:163-70 «PMID: 26948792»PubMed