Takaisin Tulosta

Multifokaalinen tekomykiö

Lisätietoa aiheesta
Veli-Pekka Suomalainen
3.10.2018

Taustaa

Multifokaalisen tekomykiön (Multifocal-IOL, MIOL) käytön tavoitteena on saavuttaa hyvä kaukonäkö ilman laseja ja samalla mahdollisimman suuri riippumattomuus lähi-/lukulaseista kaihileikkauksen jälkeen. Tähän tavoitteeseen on mahdollista pyrkiä myös perinteisillä monofokaalisilla keinomykiöillä siten, että toinen silmä jätetään lievästi myooppiseksi lähityöskentelyä varten. Tässä ns. monovision-tekniikka vaihtoehdossa tutkimustulokset kuitenkin viittaavat selvästi suurempaan riippuvuuteen laseista sekä kauko- että lähityöskentelyssä (8,11,17,20).

Monovision- ratkaisu soveltuu parhaiten potilaille, joilla on ollut selkeä preoperatiivinen anisometropia.

Käytössä olevien monitehoisten keinomykiöiden toiminta perustuu valon taittumis- ja siroamisilmiöille, jossa lähi- ja kaukopisteen polttovälit muodostuvat/jakaantuvat linssissä yhtäaikaisesti, ja tämän ilmiön hyödyntämiseen mustuaisaukon muuttuessa eri valaistusolosuhteissa (refractive, diffractive, apodized, trifocal MIOLs).

Aitoa akkommodaatiota eli linssin taittovoimakkuuden muuttumista katseluetäisyyden mukaan ei ole nykytekniikalla mahdollista saavuttaa.

MIOL:n käyttö mahdollistaa potilaan vähäisemmän riippuvuuden sankalaseista kaihi-/linssileikkauksen jälkeen (2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,18,19,20,21).

Multifokaalisten linssien (MIOL-linssit) käytön yleisimpinä ongelmina ovat potilaan kokemat häiritsevät halo-ilmiöt ja erilaiset heijastumat kuvanlaadussa (n. 6%:lla) (1,2,4,5,8,9,10,11,13,14) sekä hämäränäön heikentyminen. Lisäksi tietyille etäisyyksille lähityöskentelyssä saatetaan edelleen tarvita lukulaseja.

Useissa uusimmissa tutkimuksissa on vertailtu MIOL-linssien toimivuutta eri etäisyyksille sekä potilastyytyväisyyttä verrattuna monofokaali-IOL:n saaneilla potilailla, ja näissä tutkimuksissa MIOL-potilasryhmissä tulokset ovat olleet lupaavia tai hyviä (21).

Potilaalle on selvitettävä, että MIOL on hyvä asentaa molempiin silmiin hyvän toiminnallisen näkökyvyn varmistamiseksi. MIOL toimii parhaiten, kun silmien taittovoima leikkauksen jälkeen on mahdollisimman lähellä oikeataittoisuutta. Tähän pääseminen saattaa vaatia myöhempiä lisätoimenpiteitä, esimerkiksi sarveiskalvon laserkäsittelyä.

Silmien on oltava terveet.

MIOL-leikkaus on merkittävästi kalliimpi toimenpide kuin monofokaalilla tekomykiöllä toteutettu kaihileikkaus.

Suositukset:

MIOL ei sovellu ensisijaiseksi rutiininomaiseksi linssivaihtoehdoksi kaihileikkauksessa, mutta niitä voidaan harkita sopivan preoperatiivisen refraktion omaaville potilasryhmille, joilla lisäksi on realistinen oma toive lasittomuudesta lähi-/lukuetäisyydelle kaihileikkauksen jälkeen.

Multifokaalisten intraokulaaristen linssien optisista ominaisuuksista johtuvien ei-toivottujen postoperatiivisten ilmiöiden tulee olla kirurgin tiedossa ja niistä tulee antaa riittävä selvitys potilaalle.

Potilasvalinnan ja riittävän perusteellisen informoinnin merkitys korostuu hoidossa ja näin ollen näitä linssejä käytettäessä sen on tapahduttava erillisellä esitutkimuskäynnillä ennen leikkausta.

Kirjallisuutta

 1. Maurino V, Allan BD, Rubin GS ym. Quality of vision after bilateral multifocal intraocular lens implantation: a randomized trial--AT LISA 809M versus AcrySof ReSTOR SN6AD1. Ophthalmology 2015;122:700-10 «PMID: 25537197»PubMed
 2. Kim JS, Jung JW, Lee JM ym. Clinical Outcomes Following Implantation of Diffractive Multifocal Intraocular Lenses With Varying Add Powers. Am J Ophthalmol 2015;160:702-9.e1 «PMID: 26209232»PubMed
 3. Ma SS, Zheng DJ, Liang N. Visual function and quality after the apodized diffractive multifocal intraocular lens implantation. International Eye Science 2015;15:421-423
 4. Attia MS, Khoramnia R, Auffarth GU ym. Near and intermediate visual and reading performance of patients with a multifocal apodized diffractive intraocular lens using an electronic reading desk. J Cataract Refract Surg 2016;42:582-90 «PMID: 27113882»PubMed
 5. DeHoog E, Doraiswamy A. Evaluation of loss in optical quality of multifocal intraocular lenses with glistenings. J Cataract Refract Surg 2016;42:606-12 «PMID: 27113885»PubMed
 6. Rojas MJ, Yeu E. An update on new low add multifocal intraocular lenses. Curr Opin Ophthalmol 2016;27:292-7 «PMID: 27035075»PubMed
 7. Kaymak H, Höhn F, Breyer DR ym. [Functional Results 3 Months after Implantation of an "Extended Range of Vision" Intraocular Lens]. Klin Monbl Augenheilkd 2016;233:923-7 «PMID: 27385257»PubMed
 8. Radner W. Reading performance following cataract surgery: how di our patients read with multifocal, accommodating and monofocal intraocular lenses? Spektrum der Augenheilkunde 2016;30:238-245
 9. Maxwell A, Holland E, Cibik L ym. Clinical and patient-reported outcomes of bilateral implantation of a +2.5 diopter multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2017;43:29-41 «PMID: 28317674»PubMed
 10. Monaco G, Gari M, Di Censo F ym. Visual performance after bilateral implantation of 2 new presbyopia-correcting intraocular lenses: Trifocal versus extended range of vision. J Cataract Refract Surg 2017;43:737-747 «PMID: 28732606»PubMed
 11. Kelava L, Baric H, Bušic M ym. Monovision Versus Multifocality for Presbyopia: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Adv Ther 2017;34:1815-1839 «PMID: 28674958»PubMed
 12. Li L, Zheng GY, Zhao YT ym. [Long-term clinical observation of aspheric multifocal intraocular lens implantation]. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2017;53:599-609 «PMID: 28851201»PubMed
 13. Schallhorn SC, Schallhorn JM, Pelouskova M ym. Refractive lens exchange in younger and older presbyopes: comparison of complication rates, 3 months clinical and patient-reported outcomes. Clin Ophthalmol 2017;11:1569-1581 «PMID: 28894356»PubMed
 14. Vingolo EM, Carnevale C, Fragiotta S ym. Visual Outcomes and Contrast Sensitivity after Bilateral Implantation of Multifocal Intraocular Lenses with +2.50 or +3.0 Diopter Addition: 12-Month Follow-Up. Semin Ophthalmol 2017;32:588-592 «PMID: 27129111»PubMed
 15. de Medeiros AL, de Araújo Rolim AG, Motta AFP ym. Comparison of visual outcomes after bilateral implantation of a diffractive trifocal intraocular lens and blended implantation of an extended depth of focus intraocular lens with a diffractive bifocal intraocular lens. Clin Ophthalmol 2017;11:1911-1916 «PMID: 29138533»PubMed
 16. Alba-Bueno F, Garzón N, Vega F ym. Patient-Perceived and Laboratory-Measured Halos Associated with Diffractive Bifocal and Trifocal Intraocular Lenses. Curr Eye Res 2018;43:35-42 «PMID: 29161162»PubMed
 17. Labiris G, Giarmoukakis A, Patsiamanidi M ym. Mini-monovision versus multifocal intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg 2015;41:53-7 «PMID: 24962144»PubMed
 18. Xu X, Zhu MM, Zou HD. Refractive versus diffractive multifocal intraocular lenses in cataract surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Refract Surg 2014;30:634-44 «PMID: 25250421»PubMed
 19. van der Linden JW, van Velthoven M, van der Meulen I ym. Comparison of a new-generation sectorial addition multifocal intraocular lens and a diffractive apodized multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2012;38:68-73 «PMID: 22078117»PubMed
 20. Rasp M, Bachernegg A, Seyeddain O ym. Bilateral reading performance of 4 multifocal intraocular lens models and a monofocal intraocular lens under bright lighting conditions. J Cataract Refract Surg 2012;38:1950-61 «PMID: 23079311»PubMed
 21. de Silva SR, Evans JR, Kirthi V ym. Multifocal versus monofocal intraocular lenses after cataract extraction. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD003169 «PMID: 27943250»PubMed