Takaisin Tulosta

Kaihileikkauksen jälkiseuranta

Lisätietoa aiheesta
Juha Välimäki ja Jorma Komulainen
27.2.2019

Kaihileikkauksen postoperatiivisen seurannan tavoitteena ovat mahdollisten komplikaatioiden toteaminen, näön ja taittokyvyn (silmälasien tarpeen) arviointi ja mahdollisen toisen silmän kaihileikkauksen tarpeen arviointi. Postoperatiiviset komplikaatiot vaihtelevat lievistä (kuten iriitti) vakaviin (kuten endoftalmiitti).

NICEn englantilaista hoitosuositusta «Cataracts in adults: management. NICE guideline NG...»1 varten tehtyyn kaihileikkauksen jälkeisiä komplikaatioita tutkivaan systemaattiseen katsaukseen sisällytettiin 13 havainnoivaa tutkimusta. Tulokset on kerätty taulukkoon «Komplikaatioiden ilmaantuvuus kaihileikkauksen jälkeen....»1.

Taulukko 1. Komplikaatioiden ilmaantuvuus kaihileikkauksen jälkeen.
Komplikaatio Ilmaantuvuus (%) Huomio
Retinan irtoaminen 0,04–0,93 Kohtuullinen näyttö 9 tutkimuksessa
Endoftalmiitti 0,03–0,1 Kohtuullinen näyttö 5 tutkimuksessa
Makulaturvotus 0,03–1,17 Kohtuullinen näyttö 3 tutkimuksessa
Kornean turvotus 0,14–0,51 Kohtuullinen näyttö 2 tutkimuksessa
Etukammion verenpurkauma 0,02 Kohtuullinen näyttö 1 tutkimuksessa
Iriitti/uveiitti 1,54 Kohtuullinen näyttö 1 tutkimuksessa
Kohonnut intraokulaarinen paine 0,01 Kohtuullinen näyttö 1 tutkimuksessa
 
Näön heikkeneminen 1,55 Kohtuullinen näyttö 1 tutkimuksessa
Takakapselin repeämä ja/tai vitreous loss 0,95–1,95 Kohtuullinen näyttö 2 tutkimuksessa

Yhdessä meta-analyysissa «Kessel L, Andresen J, Erngaard D ym. Safety of def...»2 verrattiin 1. postoperatiivisena päivänä ja 2 viikkoa leikkauksen jälkeen tehtävien jälkitarkastusten vaikuttavuutta. 3 RCT-tutkimuksen (886 potilasta) perusteella löydettiin heikkoa tai hyvin heikkoa näyttöä siitä, että 2 viikkoa leikkauksen jälkeen tehty jälkitarkastus assosioitui alhaisempaan haittojen riskiin, mutta se ei kohdistunut vakaviin haittoihin (endoftalmiitti, iirisprolapsi, haavan vuotaminen). Yhteenvetona tuloksista todetaan, että rutiinimaisesta 1. päivän kontrollista voidaan luopua ja tarkastaa ne potilaat, joiden kaihileikkaus sujui ilman komplikaatioita ja jotka eivät sairasta glaukoomaa, vasta 2 viikon päästä silmälääkärin toimesta.

NICE «Cataracts in adults: management. NICE guideline NG...»1 päätyi suosittelemaan jälkitarkastusta silmälääkärillä kaihileikkauksen jälkeen ottamatta kantaa siihen, milloin jälkitarkastus tulisi toteuttaa.

Suomalaisessa restrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa «Eloranta H, Falck A. Is an ophthalmic check-up nee...»3 verrattiin kaihileikkauksen jälkeisten komplikaatioiden ilmaantuvuutta vuonna 2006, jolloin rutiinimainen jälkitarkastus tehtiin kuukausi kaihileikkauksesta (1 000 potilasta), ja vuonna 2009, jolloin rutiinimaista jälkitarkastusta ei tehty (1 000 potilasta). Leikkauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen todettiin vuonna 2006 yhteensä 31 ja vuonna 2009 yhteensä 23 komplikaatiota. Tutkimuksiin ja hoitoon silmätautien poliklinikalle ohjattiin vuonna 2006 yhteensä 58 ja vuonna 2009 yhteensä 27 potilasta. Lisäksi oireiden vuoksi silmätautien poliklinikalle hakeutui tai lähetettiin vuonna 2006 yhteensä 42 ja vuonna 2009 yhteensä 39 potilasta. 5 vuoden seurannassa vuonna 2009 leikatuilla potilailla ei todettu jälkitarkastuksen puuttumisesta aiheutuvia haittoja. Harhan mahdollisuutta tuloksiin aiheuttaa, että tutkimuksessa ei saatu tietoa niistä vuonna 2009 leikatuista potilaista, joiden kaihileikkauksen jälkeisten mahdollisten ongelmien hoito tapahtui yksityispuolen silmälääkärin toimesta. Lisäksi tutkittujen määrä ei ollut riittävä havaitsemaan mahdollisia eroja harvinaisissa haittavaikutuksissa, kuten endoftalmiitti, haavavuoto ja iiriksen prolapsi.

Kaihileikkauksen jälkeen tapahtuva silmälääkärin tutkimus on perusteltu myös silmänpohjanäkyvyyden parannuttua: ennen kaihileikkausta (visustasolle 0,5) samentunut mykiö aiheuttaa merkittävästi huonomman näkyvyyden diagnostisessa silmänpohjatutkimuksessa, jolloin monet silmäsairaudet (mm. silmänpohjan ikärappeutuma, glaukooma ja verkkokalvon reunaosien sairaudet) ovat jääneet ennen kaihileikkausta vaille riittävää silmänpohjan dokumentaatiota.

Yhteenveto: Hyvä hoidollinen taso edellyttää silmälääkärin jälkitarkastuksen suorittamista noin kuukauden kuluttua leikkauksesta, koska riittävää näyttöä jälkitarkastuksesta luopumisesta ei ole saatavilla. Jälkitarkastusta ei ole mielekästä tehdä heti leikkauksen jälkeen. Kaihileikkauksen jälkitarkastusta on tässä katsauksessa käsitelty ainoastaan lääketieteelliseltä kannalta.

Kirjallisuutta

  1. Cataracts in adults: management. NICE guideline NG77. October 2017. «https://www.nice.org.uk/guidance/ng77/chapter/Recommendations#postoperative-assessment»1
  2. Kessel L, Andresen J, Erngaard D ym. Safety of deferring review after uneventful cataract surgery until 2 weeks postoperatively. J Cataract Refract Surg 2015;41:2755-64 «PMID: 26796457»PubMed
  3. Eloranta H, Falck A. Is an ophthalmic check-up needed after uneventful cataract surgery? A large retrospective comparative cohort study of Finnish patients. Acta Ophthalmol 2017;95:665-670 «PMID: 28133952»PubMed