Takaisin Tulosta

Kaihi Käypä hoito -suosituksen 2019 päivityksen prosessi

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen
27.2.2019

Kaihi Käypä hoito -suositus julkaistiin 25.10.2005 ja päivitettiin 20.9.2010. Suosituksen kohdennettu, leikkauksen jälkiseurantaan liittyvä päivitys julkaistiin 16.9.2013.

Vuonna 2019 julkaistua päivitystä varten työryhmä tunnisti niitä suosituksen kohtia, joissa työryhmän jäsenten asiantuntemuksen mukaan oli vuoden 2010 jälkeen tullut esiin merkittävää uutta tietoa. Erityisesti kiinnitettiin huomio kaihileikkauksen kriteereihin, tekomykiöihin, leikkauksen suunnitteluun, toteutukseen ja jälkihoitoon.

Päivitetyssä hoitosuosituksessa keskeiset suositukset on erityisesti nostettu esiin. Keskeiset suositukset on sanoitettu seuraavalla tavalla:

  • Kun suositus on perusteltu kriittisesti arvioidulla tutkimusnäytöllä (näytönastekatsauksilla), on käytetty muotoilua Suositus: xxx
    • Suosituksen vahvuutta ei ole luokiteltu, mutta sanamuodot on pyritty valitsemaan lukijalle ymmärrettäviksi (esimerkiksi: ”…käytetään..” tai ”…voidaan harkita…”).
  • Kun suositus on perusteltu kirjallisuusviitteillä ja se on käytössä olevan tutkimuksen, työryhmän yhteisen näkemyksen ja kliinisen kokemuksen mukainen, on käytetty muotoilua Työryhmä suosittelee xxx
    • Myöskään tällöin suosituksen vahvuutta ei ole luokiteltu, mutta se on pyritty sanoittamaan vastaavalla tavalla kuin edellä on kuvattu

Suositus on käynyt lausuntokierroksella, jonka tulokset työryhmä on huolellisesti arvioinut ja harkintansa mukaan toteuttanut lopulliseen suositukseen. Suosituksen muotoilut ovat kaikkien työryhmän jäsenten hyväksymiä.