Takaisin Tulosta

Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
8.11.2019

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 29.10.2018
  • Suositustyön aloitus: 26.11.2019

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.