Takaisin Tulosta

Pistiäisallergia ja systeeminen mastosytoosi

Lisätietoa aiheesta
Jussi Liippo
14.8.2019
  • Anafylaksian (pistiäisen pisto) yhteydessä tullut hypotensio ilman urtikariaa tai angioödeema ennustaa systeemistä mast-solusairautta.
  • Klonaalisen mast-solusairauden tai systeemisen indolentin mastosytoosin esiintyvyys on lisääntynyt potilailla, joilla on todettu voimakkaaseen allergiseen reaktioon johtanut pistiäisallergia «Zanotti R, Lombardo C, Passalacqua G ym. Clonal ma...»1. 16/22 ampiaisen tai mehiläisen pistosta anafylaksian saaneella potilaalla todettiin luuydintutkimuksessa (KIT D816V -mutaatio) indolentti systeeminen mastosytoosi ja yhdellä monoklonaalinen mast-solujen aktivaatiosyndrooma.
  • Potilaiden basaalinen tryptaasitaso oli vain lievästi koholla. Näillä potilailla pistiäisen piston aiheuttamassa anafylaksiassa kehittyi verenpaineen lasku ilman urtikariaa tai angioödeema. Kirjoittajat arvioivat tällaisen kliinisen kuvan parhaiten ennustavan mahdollista taustalla oleva mast-solusairautta. Todetulla tryptaasitasolla ei ollut ennustearvoa. Systeemiseen mast-solusairauteen liittyy lisääntynyt osteoporoosin riski. Näillä potilailla pistiäissiedätyshoitoa tulisi jatkaa normaalia pidempään ja mahdollisesti pysyvästi.
  • Vähintään 4 vuotta pistiäisallergian vuoksi siedätettyjä potilaita tutkittiin tehokkaan suojan antaneen siedätyshoidon päättymisen jälkeen «Bonadonna P, Zanotti R, Pagani M ym. Anaphylactic ...»2. 18/19 tutkitusta potilaasta kehitti anafylaksian uusintapiston yhteydessä. 12 potilaalle ei kehittynyt urtikariaa tai angioödeemaa anafylaksian yhteydessä. 94,7 % (18) potilaalla todettiin klonaalinen mast-solusairaus ja heistä 8:lla tryptaasitaso oli normaali. Tutkimuksen perusteella mahdollisen mast-solusairauden taustatutkimuksia tulisi tehdä siedätyshoidon päättymisen jälkeen niille potilaille, joille kehittyy uusintapiston yhteydessä anafylaksia. Myös tässä tutkimuksessa suositellaan pysyvää siedätyshoitoa, mikäli mast-solusairaus todetaan.

Kirjallisuutta

  1. Zanotti R, Lombardo C, Passalacqua G ym. Clonal mast cell disorders in patients with severe Hymenoptera venom allergy and normal serum tryptase levels. J Allergy Clin Immunol 2015;136:135-9 «PMID: 25605272»PubMed
  2. Bonadonna P, Zanotti R, Pagani M ym. Anaphylactic Reactions After Discontinuation of Hymenoptera Venom Immunotherapy: A Clonal Mast Cell Disorder Should Be Suspected. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6:1368-1372 «PMID: 29258788»PubMed