Takaisin Tulosta

Ampuma-aseiden saatavuus lisää itsemurhia

Lisätietoa aiheesta
Kristian Wahlbeck
7.1.2020

Väestötasolla aselupien määrä on havainnoivien tutkimusten mukaan yhteydessä ampumalla toteutettujen itsemurhien määrään «Kaplan MS, Geling O. Sociodemographic and geograph...»1, «Anestis MD, Selby EA, Butterworth SE. Rising longi...»2. Ampuma-aseen hallussapito tai saatavilla olo on itsenäinen itsemurhan riskitekijä erityisesti päihdekäytön yhteydessä «Brent DA, Perper JA, Allman CJ. Alcohol, firearms,...»3, «Hlady WG, Middaugh JP. Suicides in Alaska: firearm...»4, «Brent DA, Perper JA, Allman CJ ym. The presence an...»5.

Yhdysvalloissa ampuma-aseilla tehtyjen itsemurhien esiintyminen oli rekisteritutkimuksen mukaan yhteydessä alueelliseen aselupien määrään vuosina 1989–1993 «Kaplan MS, Geling O. Sociodemographic and geograph...»1. Asekontrollin vaikutusta itsemurhalukuihin vuosina 1999–2015 on tutkittu vertailemalla eri osavaltioita Yhdysvalloissa. Osavaltioissa, joissa ampuma-aseiden ostoa säänneltiin taustatietojen tarkistamisella ja odotusajalla, oli pienempi itsemurhakuolleisuus verrattuna osavaltioihin, joissa ei säännelty ampuma-aseiden ostoja. Löydös säilyi ampumalla tehtyjen itsemurhien osalta tilastollisesti merkitsevänä myös sekoittavien tekijöiden vakioimisen jälkeen «Anestis MD, Selby EA, Butterworth SE. Rising longi...»2.

Myös yksilötasolla on todettu yhteys ampuma-aseiden saatavuuden ja itsemurhien välillä. Brent ym. «Brent DA, Perper JA, Allman CJ ym. The presence an...»5 vertasivat tapaus-kontrolliasetelmassa itsemurhan tehneitä nuoria psykiatrisessa sairaalahoidossa oleviin nuoriin, ja totesivat, että itsemurhan tehneillä oli ollut ampuma-ase kotonaan 2 kertaa useammin kuin kontrolliryhmän nuorilla.

Valtakunnallisessa amerikkalaisissa tapaus-verrokkitutkimuksissa «Kung HC, Pearson JL, Liu X. Risk factors for male ...»6 todettiin kotona olevan ampuma-aseen lisäävän itsemurhan riskin 3-kertaiseksi ja yksinasuvilla miehillä jopa 16-kertaiseksi verrattuna ampuma-aseettomissa kodeissa asuneiden itsemurhariskiin.

Päihtyneet nuoret tekevät useammin itsemurhan ampuma-aseella kuin ei-päihtyneet itsemurhan tehneet nuoret. Brent ym. «Brent DA, Perper JA, Allman CJ. Alcohol, firearms,...»3 analysoivat Pennsylvaniassa alle 20-vuotiaiden itsemurhia (N = 197) kuolinsyyselvityksistä vuosilta 1960–83 ja totesivat, että ampuma-aseella itsemurhan tehneillä oli alkoholia veressä lähes 5 kertaa useammin kuin muita itsemurhakeinoja käyttäneillä. Myös Alaskassa tehdyssä kuolinsyyselvityksiin perustuvassa tutkimuksessa «Hlady WG, Middaugh JP. Suicides in Alaska: firearm...»4 todettiin 195 itsemurhan aineistossa tilastollinen yhteys ampuma-aseella tehdyn itsemurhan ja veren alkoholipitoisuuden välillä.

Kirjallisuutta

  1. Kaplan MS, Geling O. Sociodemographic and geographic patterns of firearm suicide in the United States, 1989-1993. Health Place 1999;5:179-85 «PMID: 10670999»PubMed
  2. Anestis MD, Selby EA, Butterworth SE. Rising longitudinal trajectories in suicide rates: The role of firearm suicide rates and firearm legislation. Prev Med 2017;100:159-66 «PMID: 28455222»PubMed
  3. Brent DA, Perper JA, Allman CJ. Alcohol, firearms, and suicide among youth. Temporal trends in Allegheny County, Pennsylvania, 1960 to 1983. JAMA 1987;257:3369-72 «PMID: 3586265»PubMed
  4. Hlady WG, Middaugh JP. Suicides in Alaska: firearms and alcohol. Am J Public Health 1988;78:179-80 «PMID: 3337334»PubMed
  5. Brent DA, Perper JA, Allman CJ ym. The presence and accessibility of firearms in the homes of adolescent suicides. A case-control study. JAMA 1991;266:2989-95 «PMID: 1820470»PubMed
  6. Kung HC, Pearson JL, Liu X. Risk factors for male and female suicide decedents ages 15-64 in the United States. Results from the 1993 National Mortality Followback Survey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2003;38:419-26 «PMID: 12910337»PubMed