Takaisin Tulosta

Sosiaalinen tuki suojaa itsemurhayrityksiä vastaan

Lisätietoa aiheesta
Kristian Wahlbeck
7.1.2020

Japanilaisessa pitkittäistutkimuksessa (n = 56 537) seurattiin 12 vuoden ajan 40–69-vuotiaita miehiä ja naisia. Kohortissa tapahtui 180 itsemurhaa. Korkea sosiaalinen tuki vähensi itsemurhan riskiä seuranta-aikana verrattuna ryhmään jolla oli heikko sosiaalinen tuki (miehillä HR 0,56 (luottamusväli 0,33–0,94) ja naisilla HR 0,38 (0,16–0,89). Myös ystävien määrä ennusti itsemurhaa: neljä tai enemmän ystävää tarjosi suojan itsemurhaa vastaan «Poudel-Tandukar K, Nanri A, Mizoue T ym. Social su...»1. Amerikkalaisessa pitkittäistutkimuksessa nuoren vanhemmilta saatava sosiaalinen tuki suojasi itsetuhokäyttäytymiseltä «Mackin DM, Perlman G, Davila J ym. Social support ...»2.

Yhdysvaltalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa «Meadows LA, Kaslow NJ, Thompson MP ym. Protective ...»3 tutkittiin itsemurhayrityksen riski- ja suojatekijöitä parisuhdeväkivaltaa kokeneilla naisilla. 200 naisen joukossa verrattiin itsemurhayrityksen tehneet (n = 100) niihin potilaisiin (n = 100) jotka eivät olleet yrittäneet itsemurhaa. Sekä perheen että ystävien sosiaalinen tuki näytti suojaavan itsemurhayritystä vastaan Regressioanalyysissa perheen antama sosiaalisen tuki oli itsenäinen suojatekijänä.

Väestötutkimusten edustavissa otoksissa on poikkileikkausasetelmissa todettu yhteys koetun sosiaalisen tuen ja aiempien itsemurhayritysten välillä «Kleiman EM, Liu RT. Social support as a protective...»4. Yhdysvaltalaisessa National Comorbidity Study Replication (NCS-R) -väestötutkimuksessa sosiaalinen tuki liittyi vähäisempään itsemurhan riskiin (OR = 0,68, p < 0,001) usean sekoittavan muuttujan huomioinnin jälkeen. Regressioanalyysissä huomioitiin iän, sukupuolen, älykkyysosamäärän, psykiatristen diagnoosien, lapsuusiän menetysten ja palvelukäytön vaikutus. Myös englantilaisessa Adult Psychiatric Morbidity Study (APMS) -tutkimuksessa todettiin sosiaalisen tuen olevan yhteydessä vähäisempään itsemurhayrityksen riskiin (OR 0,93, p > 0,01) vakiointien jälkeen. Väestötutkimuksissa ei eroteltu sosiaalisen tuen eri komponentteja, joten epäselväksi jää liittyykö alempi riski esimerkiksi perheen tai ystävien väliintuloon tai ystävien tuen parempaan saatavuuteen.

Kirjallisuutta

  1. Poudel-Tandukar K, Nanri A, Mizoue T ym. Social support and suicide in Japanese men and women - the Japan Public Health Center (JPHC)-based prospective study. J Psychiatr Res 2011;45:1545-50 «PMID: 21803374»PubMed
  2. Mackin DM, Perlman G, Davila J ym. Social support buffers the effect of interpersonal life stress on suicidal ideation and self-injury during adolescence. Psychol Med 2017;47:1149-61 «PMID: 27995812»PubMed
  3. Meadows LA, Kaslow NJ, Thompson MP ym. Protective factors against suicide attempt risk among African American women experiencing intimate partner violence. Am J Community Psychol 2005;36:109-21 «PMID: 16134048»PubMed
  4. Kleiman EM, Liu RT. Social support as a protective factor in suicide: findings from two nationally representative samples. J Affect Disord 2013;150:540-5 «PMID: 23466401»PubMed