Takaisin Tulosta

Lisätietoa median ja itsetuhokäyttäytymisen yhteyksistä

Lisätietoa aiheesta
Tanja Laukkala
7.1.2020

Huomioi nämä, kun kerrot itsemurhista

 • Tarjoa tietoa siitä, mistä apua on saatavana esim. kriisipuhelimen yhteystiedot.
 • Kerro asiatietoa itsemurhien ehkäisystä, älä levitä oletuksia.
 • Kerro, miten elämän kuormitustilanteissa yleensä sekä itsetuhoajatusten kanssa voi selviytyä, ja miten hakea apua.
 • Ole erityiden varovainen raportoidessasi julkisuuden henkilöiden itsemurhakuolemista.
 • Ole hienotunteinen haastatellessasi surevia.
 • Muista, että media-ammattilainenkin voi itse kuormittua itsemurhauutisoinnin yhteydessä.

Vältä näitä

 • Älä korostetusti uutisoi itsemurhakuolemien yksityiskohdista.
 • Älä uutisoi itsemurhasta normaalina tai sensaatiomaisena kuolinsyynä, tai ratkaisukeinona elämän ongelmiin.
 • Älä kuvaa itsemurhamenetelmää yksityiskohtaisesti.
 • Älä kuvaile tapahtumapaikan yksityiskohtia.
 • Älä otsikoi uutista epäasiallisesti tai sensaatiohakuisesti.
 • Älä käytä kuva-, video- tai somelinkkejä.

Suomalainen lääkärien ja toimittajien yhteinen tiedostussuositus «Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Journalistiliiton y...»8 (www «https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/4893/tiedotussuositus_140108.pdf»3) käsittelee myös viestintää onnettomuuksista.

Kirjallisuutta

 1. Sisask M, Värnik A. Media roles in suicide prevention: a systematic review. Int J Environ Res Public Health 2012;9:123-38 «PMID: 22470283»PubMed
 2. Cheng Q, Chen F, Yip PS. Media effects on suicide methods: A case study on Hong Kong 1998-2005. PLoS One 2017;12:e0175580 «PMID: 28403231»PubMed
 3. Whitley R, Fink DS, Santaella-Tenorio J ym. Suicide Mortality in Canada after the Death of Robin Williams, in the Context of High-Fidelity to Suicide Reporting Guidelines in the Canadian Media. Can J Psychiatry 2019:706743719854073 «PMID: 31181955»PubMed
 4. Bakst SS, Berchenko Y, Braun T ym. The Effects of Publicized Suicide Deaths on Subsequent Suicide Counts in Israel. Arch Suicide Res 2019;23:440-54 «PMID: 29791280»PubMed
 5. Till B, Arendt F, Scherr S ym. Effect of Educative Suicide Prevention News Articles Featuring Experts With vs Without Personal Experience of Suicidal Ideation: A Randomized Controlled Trial of the Papageno Effect. J Clin Psychiatry 2018;80. pii: 17m11975 «PMID: 30549483»PubMed
 6. WHO. Mental health: Suicide prevention 2014. https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
 7. Preventing suicide: a resource for media professionals - update 2017. https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/
 8. Suomen Lääkäriliiton ja Suomen Journalistiliiton yhteinen tiedotussuositus 2013. https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/4893/tiedotussuositus_140108.pdf