Takaisin Tulosta

Fibroosi-indeksien päätöksentekorajojen mukainen sensitiivisyys, spesifisyys, NPV (negatiivinen ennustearvo) ja PPV (positiivinen ennustearvo) ikäryhmittäin

Lisätietoa aiheesta
Anna Lempiäinen
8.1.2020
Taulukko 1. Fibroosi-indeksien päätöksentekorajojen mukainen sensitiivisyys, spesifisyys, NPV (negatiivinen ennustearvo) ja PPV (positiivinen ennustearvo) ikäryhmittäin «McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confo...»1. Taulukkoon on lisäksi laskettu NPV ja PPV olettaen prevalenssiksi 7 % (oletettu prevalenssi suomalaisilla tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, suullinen tiedonanto: Hannele Yki-Järvinen).
Ikä (v) Fibroosi-indeksi Päätöksentekoraja Sensitiivisyys % Spesifisyys % PPV % NPV % PPV %, 7 % prevalenssi NPV %, 7 % prevalenssi
≤ 35 FIB-4 1,3 0 97 0 89 0 93
2,67 0 100 0 89 0 93
NFS -1,455 0 91 0 88 0 92
0,676 0 100 0 89 0 93
36–45 FIB-4 1,3 56 91 59 90 16 98
2,67 17 100 100 84 100 94
NFS -1,455 78 80 48 94 23 98
0,676 22 100 100 85 100 94
46–55 FIB-4 1,3 63 77 42 89 17 97
2,67 12 99 71 81 47 94
NFS -1,455 81 65 38 93 15 98
0,676 22 97 69 82 36 94
56–64 FIB-4 1,3 90 61 54 92 15 99
2,67 30 98 86 73 53 95
NFS -1,455 95 44 47 94 11 99
0,676 31 100 99 74 100 95
≥ 65 FIB-4 1,3 93 35 48 89 10 99
2,0 77 70 na na 16 98
2,67 53 85 69 74 21 96
NFS -1,455 93 20 43 82 8 97
0,12 80 70 na na 17 98
0,676 57 85 71 76 22 96

Kirjallisuutta

  1. McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confounding Factor for the Accurate Non-Invasive Diagnosis of Advanced NAFLD Fibrosis. Am J Gastroenterol 2017;112:740-51 «PMID: 27725647»PubMed