Takaisin Tulosta

Karieksen hallinta, määritelmiä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Karies (hallinta)
27.8.2020

Hampaiden pinnoilla esiintyvä biofilmi

 • Biofilmi on mikrobeista ja niiden tuottamista aineenvaihduntatuotteista muodostunut rakenne, joka
  • helpottaa bakteerien kiinnittymistä hampaan pintaan
  • suojaa mikrobeja fysikaalisilta ja kemiallisilta ärsytyksiltä ja
  • toimii mikrobeille ravintona.
 • Biofilmi muistuttaa elävää organismia ja mahdollistaa erilaisten mikrobien välisen vuorovaikutuksen: kommunikaation, ravinnonsaannin, jätehuollon ja puolustuksen.
 • Hampaan pinnan biofilmiä kutsutaan myös hammasplakiksi.
 • Hampaille haitallista, happoa tuottavaa ja kariesvaurioita aiheuttavaa biofilmiä kutsutaan dysbioottiseksi. Biofilmin tasapainotilaan eli homeostaasiin vaikuttavat suun olosuhteet. Tasapainon häiriintyessä esimerkiksi runsaan fermentoituvien hiilihydraattien käytön seurauksena hampaan pinta voi demineralisoitua.

Suuhygienia

 • Suuhygienia tarkoittaa suun puhtautta ja puhdistamiseen käytettyjä menetelmiä.
  • Suuhygieniaan kuuluu hampaiden, hammasvälien, limakalvojen, kielen, hammasproteesien ja oikomislaitteiden hygienia.
  • Kun suuhygienia on hyvä, ei suussa ja hammaspinnoilla ole pitkään kehittynyttä biofilmiä.

Helposti fermentoituvat hiilihydraatit

 • Helposti fermentoituvat hiilihydraatit, kuten sakkaroosi, tärkkelys, fruktoosi, glukoosi ja laktoosi ovat hiilihydraatteja, joita syljen amylaasi ja suun bakteerit voivat hydrolysoida hapoiksi.
 • Tällöin plakin pH laskee bakteerien aineenvaihdunnan tuloksena syntyvien happamien yhdisteiden takia.

Omahoito

 • Omahoito on
 • Siinä painotetaan
  • potilaan autonomiaa sekä
  • ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä.
 • Omahoidon tukemisessa ammattihenkilö toimii valmentajana, joka räätälöi potilasta kuultuaan yhdessä hänen kanssaan juuri hänelle ja hänen elämäntilanteeseensa sopivan omahoidon ja opastaa sen toteuttamisessa.
 • Karieksen hallintaan liittyvään omahoitoon kuuluu mm. hampaiden ja hammasvälien päivittäinen puhdistaminen, fluorin käyttö ja sokerin käytön rajoittaminen yhdessä terveellisten ruokatottumusten kanssa.

Jäännösplakki

 • Hammasplakki tarkoittaa hampaiden pinnoilla esiintyvää biofilmiä.
 • Suurin osa mikrobeista huuhtoutuu sylkeen pureskelun yhteydessä ja niellään ruuan mukana.
 • Hampaistossa on kuitenkin sellaisia katvealueita, jotka eivät puhdistu kunnolla. Hampaiden pesun tarkoitus on puhdistaa nämä kohdat. Jäännösplakiksi kutsutaan biofilmiä, jota jää hampaiden pinnoille, jos puhdistus on puutteellista.
 • Jäännösplakkia saattaa jäädä erityisesti
  • ienrajoihin
  • hammasväleihin
  • hampaiden uurteisiin ja
  • puhkeaviin hampaisiin.
 • Jos suun olosuhteet ovat karieksen yhteydessä esiintyvien mikrobien kasvua suosivat, hampaan pinnalle kiinnittyneen biofilmin happamat aineenvaihduntatuotteet liuottavat mineraaleja hampaan pinnalta.
 • Hampaiden reikiintymiselle altistava jäännösplakki tulee osoittaa potilaalle tai huoltajalle. Lisäksi tulee
  • opettaa riittävän tehokas puhdistustekniikka ja
  • tarvittaessa poistaa jäännösplakki ammattimaisesti.
 • Plakkivärjäys helpottaa jäännösplakin osoittamista.

Lisätyt sokerit

 • Lisättyihin sokereihin kuuluvat sakkaroosi, fruktoosi, glukoosi, tärkkelysperäiset makeuttajat (glukoosisiirappi, glukoosi-fruktoosisiirapit) ja muut niiden kaltaiset sokerivalmisteet, joita käytetään sellaisenaan tai lisätään elintarvikkeisiin valmistuksen yhteydessä «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset rav...»2.

Kirjallisuutta

 1. Routasalo P, Pitkälä K (toim.) Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille http://www.duodecim.fi/kotisivut/docs/f1969335532/omahoidon_tukem_opas_12_09.pdf
 2. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf