Takaisin Tulosta

Käytännön näkökohtia suunniteltaessa kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan potilaan ammatillista kuntoutusta

Lisätietoa aiheesta
Alpo Vuorio
11.2.2021
  • Ammatillisen kuntoutuksen arvioinnin lähtökohtana on, että työterveyslääkäri on seikkaperäisesti tutustunut arvioitavan kuntoutettavan tauti- sekä työhistoriaan ja aiempiin kuntouttaviin toimenpiteisiin.
  • Työterveyslääkärin tulee arvioida perustellusti, parantaako työn vaihto tai ammatillinen uudelleenkoulutus kuntoutuvan työkykyä. Tässä arvioinnissa tulee erityisesi huomioida kuntoutujan koko tautihistoria.
  • Työterveyslääkärin tulee tuoda arvioinnissaan selkeästi esille oma käsityksensä potentiaalisesti sopivasta ammatillisen kuntouksen muodosta.
  • Joissakin tapauksissa ammatillinen kuntoutusprosessi on ehdottoman välttämätön, koska kuntoutuvan tuoreesti diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö ei mahdollista hänen toimimistansa aiemmassa ammatissaan.
  • Tavallisimpia syitä työn sopimattomuudelle on työhön liittyvä yötyö.
  • Harkittaessa valintaa työkokeilun ja ammatillisen uudelleenkoulutuksen välillä on työkokeilun etuna se, että se osoittaa varsin nopeasti kuntoutuvan käytännön työkyvyn.
  • Päädyttäessä ammatilliseen uudelleenkoulutukseen tulee huomioida, että tyypillisesti esimerkiksi ammattikuljettajan ja turvallisuusalan työtehtävät eivät tule kysymykseen. Tämä uuden ammatin sopivuuden arviointi tulee tehdä myös vakuutuslääkärin toimesta hänen hyväksyessään kuntoutussuunnitelman.