Takaisin Tulosta

Mitkä periaatteet ovat tärkeitä monisairaiden potilaiden hoidossa?

Lisätietoa aiheesta
Ilona Mikkola
16.3.2021

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) huomioi monisairaan potilaan hoitosuosituksensa pohjana «National Guideline Centre (UK). Multimorbidity: ...»1 (Internet «https://www.nice.org.uk/guidance/ng56/resources/multimorbidity-clinical-assessment-and-management-pdf-1837516654789»1) 9 aiempaa hoitosuositusta. 4 näistä oli National Health Servicen (NHS) hoitosuosituksia, 3 monisairaiden potilaiden alaryhmissä tehtyjä hoitosuosituksia, 1 suosituksessa huomioitiin depression ja fyysisen terveysongelman yhtäaikainen ilmeneminen, 1 suositus käsitteli sydän- ja verisuosisairauksia komorbiditeetteineen ja 1 iäkkäiden monisairaiden potilaiden hoitoa. Vain 1 hoitosuositus keskittyi monisairaan potilaan hoitoon perusterveydenhuollossa.

NICE hahmotteli mukaan otettujen hoitosuositusten perusteella 7 teemaa monisairaan potilaan hoidon periaatteiksi «NICEn monisairas potilas -hoitosuosituksen mukaiset teemat monisairaan potilaan hoidon suuntaamisessa, priorisoinnissa ja koordinoinnissa....»1.

Taulukko 1. NICEn monisairas potilas -hoitosuosituksen mukaiset teemat monisairaan potilaan hoidon suuntaamisessa, priorisoinnissa ja koordinoinnissa.
Pääteema Alateema Ydinviesti
Potilaskeskeisyys Potilaan etu
Potilaan osallistaminen
Potilaan ottaminen mukaan päätöksentekoon, potilaan edun huomioiminen pohdittaessa eri hoitojen hyötyjä ja riskejä on tärkeää erityisesti monisairaan potilaan kohdalla
Tulkitseja pohdi näyttöä Näytön pohdinta
Tuettu päätöksenteko
Kun keskustelet monisairaan potilaan kanssa hänen hoitoonsa liittyvistä päätöksistä, harkitse päätöksentuen apuvälineiden käyttöä
Lääkityksen kokonaishallinta Lääkityksen läpikäyminen Lääkitykseen sitoutuminen on monimutkainen aihekokonaisuus.
Lääkitykseen sitoutumisen tukeminen Lääkityksen läpikäymiseen voi lääkehoitoon sitoutumisen tuen lisäksi liittyä uusien lääkkeiden aloittamista tai tarpeettomien ja haitallisten lääkkeiden lopettamista
Hoitosuunnitelman optimointi - Kokonaisvaltaiset hoitosuunnitelmat ottavat huomioon enemmän kuin yksittäisten sairauksien hoidon suunnitelman.
Ammattilaistenvälinen kommunikaatio - Erityisen tärkeää monisairaan ja palvelujärjestelmän useita palveluita käyttävän potilaan hoidossa
Hoitosuositusten kehittäminen - Yksittäisten sairauksien hoitosuositukset eivät välttämättä ole monisairaan potilaan parhaan hoidon tae mahdollisten sairauksien ja hoitojen välisten yhteisvaikutusten ja hoitoväsymyksen vuoksi
Tutkimustiedon tuottaminen - Monisairaat potilaat suljetaan usein pois tutkimuksista, heitä koskeva tutkimustieto on toistaiseksi verraten niukkaa

NICEn antamat suositukset:

Monisairastavuuden huomioon ottavassa hoidossa on tärkeää hahmottaa:

  • Minkälaisia yhteisvaikutuksia potilaan terveysongelmilla ja niiden hoidoilla on, ja miten ne vaikuttavat elämänlaatuun?
  • Potilaan henkilökohtaiset tarpeet, elämäntavat, prioriteetit ja tavoitteet
  • Yksittäisten sairauksien hoitosuositusten noudattamisen riskit ja hyödyt
  • Elämänlaadun parantaminen vähentämällä hoitoväsymystä, hoidon haittavaikutuksia ja suunnittelematonta hoitoa
  • Hoidon koordinointia erilaisten hoitoa tuottavien tahojen välillä

Kirjallisuutta

  1. National Guideline Centre (UK). Multimorbidity: clinical assessment and management, 2016 «PMID: 27683922»PubMed