Takaisin Tulosta

Geriatrisen kokonaisvaltaisen arvioinnin suoritus

Lisätietoa aiheesta
Riitta Antikainen
16.3.2021
 • Geriatrinen kokonaisvaltainen arviointi soveltuu systemaattisesti tehtäväksi sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa ja se sisältää seuraavat osa-alueet:
  • somaattinen ja psyykkinen tila (mukaan lukien kognition arvio)
  • sosio-ekonominen tilanne
  • ravitsemus
  • liikkuminen, kaatuilutaipumus
  • lääkitys
  • tavoitteet
  • hoito ja kuntoutus
  • seuranta.
 • Tarvittaessa geriatrinen kokonaisvaltainen arviointi tehdään moniammatillisesti.
 • Arvioinnin tavoitteena on muutettavissa oleviin epäkohtiin puuttuminen, jotka voivat olla kliinisiä, sosiaalisia tai elintapoihin liittyviä tai voidaan arvioida avun, hoivan ja seurannan tarvetta. Tarvitaan myös terveydenhuoltoon suunniteltuja gerasteenisille potilaille kohdennettuja ohjelmia ja hoitopolkuja «Hoogendijk EO, Afilalo J, Ensrud KE ym. Frailty: i...»1.

Kirjallisuutta

 1. Hoogendijk EO, Afilalo J, Ensrud KE ym. Frailty: implications for clinical practice and public health. Lancet 2019;394:1365-75 «PMID: 31609228»PubMed