Takaisin Tulosta

Keuhkoembolian ennakkotodennäköisyys

Apuohjelmat
16.4.2007

Keuhkoembolian ennakkotodennäköisyys on laskettavissa Wellsin ym. «Wells PS, Abderson DR, Rodger M, Ginsberg JS, Kear...»1 mallin perusteella.

Jos keuhkoembolian todennäköisyys on pieni tai kohtalainen, negatiivinen D-dimeeritesti riittää poissulkututkimukseksi (suomalainen tulkinta; alkuperäisessä tutkimuksessa D-dimeeri katsottiin riittäväksi poissulkututkimukseksi, jos ennakkotodennäköisyys on pieni).

Kirjallisuutta

  1. Wells PS, Abderson DR, Rodger M, Ginsberg JS, Kearon C, Gent M et al Derivation of a simple clinical model to categorize patients, probability of pulmonary embolism: increasing the model's utility with the SimpliRED D-dimer. Tromb Haemost 2000;83:416-412
  2. Kearon C et al. An evaluation of D-dimer in the diagnosis of pulmonary embolism. Ann Intern Med 2006;144:812-821