Takaisin Tulosta

GFR-laskuri

Apuohjelmat
Artikkeli tarkastettu 12.6.2014Viimeisin muutos 12.6.2014

Laskuri arvioi potilaan glomerulussuodosnopeuden (GFR) CKD-EPI-yhtälöä käyttäen «Levey AS, Stevens LA, Schmid CH ym. A new equation...»1. Kaava ei sovellu alle 18-vuotiaille.

GFR-arvot yli 60 ml/min/1.73 m2 ilman muita munuaissairauteen viittaavia löydöksiä (jatkuva proteinuria tai hematuria, mikroalbuminuria diabetespotilaalla, munuaisten rakennevika) eivät edellytä tarkempia tutkimuksia tai seurantaa.

CKD-EPI sisältää samat muuttujat kuin laskurissa aiemmin käytetty MDRD-yhtälö: plasman kreatiniini, ikä ja sukupuoli (ja rotu, jos kyseessä afrikkalaisperäinen amerikkalainen). CKD-EPI-yhtälö perustuu suurempaan potilasaineistoon kuin MDRD-yhtälö, ja sitä määritettäessä mukana oli munuaistautia sairastavien ohella terveitäkin henkilöitä. CKD-EPI-yhtälö antaa MDRD-yhtälöä tarkempia tuloksia etenkin naisille ja vanhuksille ja välttää munuaisten vajaatoiminnan ylidiagnosointia. Lähellä normaalia olevilla GFR:n arvoilla CKD-EPI luokittelee osan potilaista lievempään munuaisten vajaatoiminnan kategoriaan kuin MDRD. GFR:n arvoilla alle 60 ml/min/1.73 m2 CKD-EPI ja MDRD antavat hyvin yhteneväisiä tuloksia.

CKD-EPI-yhtälö ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan diagnostiikkaan, kuten eivät sovellu muutkaan kreatiniinipitoisuuteen perustuvat laskennat (kreatiniinipitoisuuden muutos on liian hidas).

Taulukko 1. Munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteet
Munuaisten toiminta GFR ml/min/1.73 m2
Normaali munuaisten toiminta > 90
Lievä munuaisten vajaatoiminta (ei merkitystä, ellei potilaalla ole muita merkkejä munuaissairaudesta) 60–89
Kohtalainen munuaisten vajaatoiminta 30–59
Vaikea munuaisten vajaatoiminta 15–29
Loppuvaiheen munuaistauti; dialyysipotilas < 15

Tarkista lääkeannokset Renbase-tietokannasta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/renbase.koti»1. Renbase käyttää osittain erilaisia, Euroopan lääkeviraston (EMEA) ohjeistamia GFR:n raja-arvoja lääkkeiden annosteluohjeiden perustana kuin laskurin käyttämä munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteiden kansainvälinen luokittelu.

Taulukko 2. Glomerulussuodosnopeuden laskenta CKD-EPI -yhtälöllä
Sukupuoli, P -Krea Laskentayhtälö
Nainen, ≤ 62 GFRe = 144 × (P -Krea/61.9)-0.329 × 0.993Ikä
Nainen, > 62 GFRe = 144 × (P -Krea/61.9)-1.209 × 0.993Ikä
Mies, ≤ 80 GFRe = 141 × (P -Krea/79.6)-0.411 × 0.993Ikä
Mies, > 80 GFRe = 141 × (P -Krea/79.6)-1.209 × 0.993Ikä
Plasman kreatiniinin (P-Krea) yksikkö on µmol/l ja GFRe:n ml/min/1.73 m2. Ikä lasketaan täysinä vuosina; sen tulee olla vähintään 18 v. Afrikkalaisperäisillä amerikkalaisilla yhtälöihin sisältyy lisäkerroin 1.159.

Kirjallisuutta

  1. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH ym. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604-12. «PMID: 19414839»PubMed