Takaisin Tulosta

Ruokakolmio

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Kohonnut verenpaine
27.11.2014
Kuva 1.

Ruokakolmio. © Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta, suomalaiset ravitsemussuositukset «https://www.ruokavirasto.fi/vrn/ravitsemussuositukset»1