Takaisin Tulosta

Motion är en viktig del av behandlingen för en patient med reumatoid artrit

Käypä hoito -kuvat
Kirsi Tarnanen, Kari Puolakka ja Finska Läkaresällskapet
11.4.2016
Kuva 1.

© Heljä Rasilainen