Takaisin Tulosta

Diffuusi aksonivaurio (DAI)

Käypä hoito -kuvat
Teemu Luoto
29.12.2017
Kuva 1.

TT-kuvassa mikrohemorragit (nuolet), jotka näkyvät usein DAI (diffuusi aksonivaurio) -muutosten yhteydessä.

Magneettitutkimuksen SWI-kuvassa DAI-muutoksiin liittyvä hemosideroosi näkyy niukkasignaalisena eli tummana. Tässä tapauksessa löydöksiä on molemmissa isoaivohemisfääreissä (nuolet).

© Tampereen yliopistollinen sairaala