Takaisin Tulosta

Vid behov kan man göra ytterligare undersökningar av förhållandet mellan nervkanalen och roten

God medicinsk praxis figurer
God medicinsk praxis-arbetsgruppen Visdomständer
16.9.2020
Bild 1.

Det finns ökad risk för nervskada i samband med avlägsnande av en visdomstand i följande fall: A) Nervkanalen böjer sig över rotspetsarna vid diagnostisk avbildning. B) Roten är mörkare ovanpå nervkanalen. C) Nervkanalens konturer försvinner vid tanden.

Det är fråga om en bildserie med tre bilder (bilderna A, B och C). Bilderna B och C visas när man skrollar nedåt.

Bild A. Nervkanalen böjer sig över rotspetsarna vid diagnostisk avbildning.

Bild B. Roten är mörkare ovanpå nervkanalen.

Bild C. Nervkanalens konturer försvinner vid tanden.

Bilder: Mika Mattila