Takaisin

Kalsiumlisän vaikutus verenpaineeseen hypertensiivisillä henkilöillä

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: A

Kalsiumlisä alentaa verenpainetta hypertensiivisillä henkilöillä.

Meta-analyysin «Dickinson HO, Nicolson DJ, Cook JV ym. Calcium sup...»1tarkoituksena oli selvittää, alentaako kalsiumlisä verenpainetta hypertensiivisillä henkilöillä. Mukaan hyväksyttiin 13 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joihin osallistui 485 hypertensiivistä henkilöä. Tutkimusten mediaanikesto oli 8 viikkoa (vaihteluväli 8–15 viikkoa). 2 henkilöä arvioi tutkimukset itsenäisesti. Eriävyydet arvioitiin ja sovittiin yhteisymmärryksessä tai 3. henkilön avulla.

Tulokset: Kalsiumlisä, jonka keskimääräistä suuruutta ei analyysissä mainita, alensi systolista verenpainetta 2,5 mmHg (95 % luottamusväli -4,5 – -0,6), mutta ei alentanut diastolista verenpainetta (-0,8 mmHg; 95 % luottamusväli -2,1–0,4).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Meta-analyysin «van Mierlo LA, Arends LR, Streppel MT ym. Blood pr...»2tarkoituksena oli selvittää, alentaako kalsiumlisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 40 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joihin osallistui 2 492 henkilöä. Tutkimusten mediaanikesto oli 9,5 viikkoa (vaihteluväli 3–208 viikkoa). 2 henkilöä arvioi tutkimukset itsenäisesti.

Tulokset: Keskimääräinen 1 200 mg suuruinen kalsiumlisä (mediaani 1 055 mg) alensi systolista verenpainetta 1,96 mmHg (95 % luottamusväli -2,91 – -0,81) ja diastolista verenpainetta -0,99 mmHg (95 % luottamusväli -1,61 – -0,37). Verenpainetaso (verenpaine < 140/90 mmHg tai ≥ 140/90 mmHg) ei vaikuttanut verenpaineen aleneman suuruuteen. Henkilöillä, joiden kalsiumin saanti oli suhteellisen niukkaa (< 800 mg/vrk), systolinen verenpaine aleni 2,63 mmHg (95 % luottamusväli -4,03 – -1,24) ja diastolinen paine -1,30 mmHg (95 % luottamusväli -2,13 – -0,47). Verenpaineen laskun ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä kalsiumia ravinnostaan < 800 mg/vrk saaviin henkilöihin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Meta-analyysin «Bucher HC, Cook RJ, Guyatt GH ym. Effects of dieta...»3tarkoituksena oli selvittää, alentaako vähintään 2 viikon pituinen kalsiumlisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 33 lumekontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa oli yhteensä 2 412 hoitojaksoa. 2 henkilöä arvioi tutkimukset itsenäisesti. Eriävyydet arvioitiin ja sovittiin yhteisymmärryksessä.

Tulokset: Keskimäärin noin 1 150 mg suuruinen kalsiumlisä alensi systolista verenpainetta 1,27 mmHg (95 % luottamusväli, luottamusväli -2,25 – -0,29), mutta ei alentanut diastolista verenpainetta (-0,24 mmHg; luottamusväli -0,92–0,44). Hypertensiivisiksi luokitelluilla henkilöillä systolinen verenpaine aleni 4,40 mmHg (luottamusväli -6,47 – -2,13) ja diastolinen verenpaine 1,50 mmHg (luottamusväli -2,77 – 0,23). Normotensiivisillä henkilöillä systolisen verenpaineen lasku (0,33 mmHg, 95 % luottamusväli -1,56–0,90) ja diastolisen verenpaineen lasku (0,24 mmHg, 95 % luottamusväli -0,92–0,44) eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkijat olivat valinneet analyysiin 20/33 tutkimuksesta seisten mitatut verenpainearvot.

Meta-analyysin «Allender PS, Cutler JA, Follmann D ym. Dietary cal...»4tarkoituksena oli selvittää, alentaako kalsiumlisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 26 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joihin osallistui 963 normotensiivistä ja 447 hypertensiivistä henkilöä. Tutkimusten mediaanikesto oli 8 viikkoa (vaihteluväli 1 viikko – 4 vuotta). 2 henkilöä arvioi tutkimukset itsenäisesti. 3. henkilö tarkisti arvioiden yhteneväisyyden.

Tulokset: Keskimäärin noin 1 300 mg suuruinen kalsiumlisä alensi systolista verenpainetta 0,89 mmHg (luottamusväli -1,74 – -0,05), mutta ei alentanut diastolista verenpainetta (-0,18 mmHg; luottamusväli -0,75–0,40). Systolinen verenpaine aleni hypertensiivisillä henkilöillä 1,68 mmHg (luottamusväli -3,18 – -0,18). Normotensiivisillä henkilöillä systolisen verenpaineen lasku (0,53 mmHg, luottamusväli -1,56–0,49) ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Dickinson HO, Nicolson DJ, Cook JV ym. Calcium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD004639 «PMID: 16625609»PubMed
 2. van Mierlo LA, Arends LR, Streppel MT ym. Blood pressure response to calcium supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Hum Hypertens 2006;20:571-80 «PMID: 16673011»PubMed
 3. Bucher HC, Cook RJ, Guyatt GH ym. Effects of dietary calcium supplementation on blood pressure. A meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 1996;275:1016-22 «PMID: 8596234»PubMed
 4. Allender PS, Cutler JA, Follmann D ym. Dietary calcium and blood pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials. Ann Intern Med 1996;124:825-31 «PMID: 8610952»PubMed