Takaisin

Angiotensiini II -reseptorin salpaajien käyttö sepelvaltimotautipotilaiden hypertension hoidossa

Näytönastekatsaukset
Seppo Lehto
1.7.2014

Näytön aste: A

ATR-salpaaja voi korvata ACE:n estäjän niillä sepelvaltimotautipotilailla, joille ACE:n estäjä ei sovi.

OPTIMAAL- «Dickstein K, Kjekshus J, OPTIMAAL Steering Committ...»1 ja VALIANT-tutkimuksissa «Pfeffer MA, McMurray JJ, Velazquez EJ ym. Valsarta...»2verrattiin angiotensiini II -reseptorin salpaajia losartaania ja valsartaania ACE:n estäjä kaptopriiliin sydäninfarktin sairastaneilla potilailla.

Kummassakaan tutkimuksessa angiotensiini II -reseptorin salpaajilla ja ACE:n estäjillä hoidettujen potilaiden päätetapahtumat eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan.

Näihin tuloksiin perustuen voidaan ACE:n estäjä korvata angiotensiini II reseptorin salpaajalla sydämen vajaatoimintaa sairastavilla sydäninfarktin sairastaneilla potilailla, mikäli he eivät haittavaikutusten vuoksi siedä ACE:n estäjiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Dickstein K, Kjekshus J, OPTIMAAL Steering Committee of the OPTIMAAL Study Group. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet 2002;360:752-60 «PMID: 12241832»PubMed
  2. Pfeffer MA, McMurray JJ, Velazquez EJ ym. Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N Engl J Med 2003;349:1893-906 «PMID: 14610160»PubMed