Takaisin

Psykoterapioiden vaikuttavuus dyspepsian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jari Koskenpato
10.4.2019

Näytön aste: C

Tutkimusnäyttöä psykoterapioiden vaikuttavuudesta dyspepsian hoidossa on niukasti.

Cochrane-katsauksessa «Soo S, Moayyedi P, Deeks JJ ym. WITHDRAWN: Psychol...»1 käsiteltiin psykologisia interventioita toiminnallisessa dyspepsiassa. Mukaan otettiin tutkimuksia, joissa oli käytetty psykoterapiaa, psykodraamaa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa, rentoutumisharjoituksia ja hypnoosia. Tutkimuksia etsittiin eri tietokannoista osin alkaen vuodesta 1966 vuoteen 2006, Tieteellisesti adekvaatteja tutkimuksia löydettiin lopulta vain neljä. Nämä kaikki osoittivat psykologisen intervention edun. Tutkimuksia arvosteltiin kuitenkin korkeilla dropout-luvuilla ja vaikeasti määriteltävillä tutkimuksissa käytetyillä mittareilla.

Tutkijat katsoivat, että tämä tutkimusmäärä ja taso ei riitä kunnollisen meta-analyysin tekoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Interventiot olivat heterogeenisiä. Psykologisten hoitojen osalta tutkimusnäyttö on selkeästi riittämätöntä tällä hetkellä. Cochrane-katsaus on päivitettävänä vanhentuneiden kirjallisuushakujen vuoksi.

Kirjallisuutta

  1. Soo S, Moayyedi P, Deeks JJ ym. WITHDRAWN: Psychological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD002301 «PMID: 21328255»PubMed