Takaisin

Pneumokokkirokote keuhkoahtaumatautipotilailla

Näytönastekatsaukset
Terttu Harju
21.11.2019

Näytön aste: B

Pneumokokkirokote ilmeisesti vähentää keuhkokuumeita ja pahenemisvaiheita keuhkoahtaumatautipotilailla.

Cochrane-katsaus «Walters JA, Tang JN, Poole P ym. Pneumococcal vacc...»1 pneumokokkirokotteen tehosta keuhkoahtaumataudissa julkaistiin 2017. Katsaukseen valittiin satunnaistut kontrolloidut tutkimukset, joissa ensisijaisia päätetapahtumia olivat keuhkokuume ja akuutti keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe, toissijaisia muun muassa sairaalahoito ja kuolleisuus. RCT-tutkimuksia, joissa arvioitiin injisoitavan pneumokkirokotteen vaikutuksia keuhkoahtaumatautipotilailla, löytyi 12 kappaletta.

Potilaita tutkimuksissa oli yhteensä 2 171. Keuhkokuumeet vähenivät merkitsevästi rokotetuilla (OR 0,59; 95 % luottamusväli 0,41–0,85; 6 tutkimusta, n = 1 372), mutta ryhmät eivät eronneet merkitsevästi pneumokokkipneumonian suhteen (Peto OR 0,26; 95 % luottamusväli 0,05–1,31; 3 tutkimusta, n = 1 158). Yhden keuhkokuumeen estämiseksi tarvittiin 19 rokotettua (95 % luottamusväli 13–52).

Sairaalahoitoon joutumisessa tai kuolleisuudessa ei ollut eroa rokotettujen ja rokottamattomien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimustiedon perusteella injisoitava polyvalentti keuhkokuumerokote vähentää sairastavuutta keuhkoahtaumatautipotilailla.

Lee ym. vuonna 2007 julkaistussa retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa «Lee TA, Weaver FM, Weiss KB. Impact of pneumococca...»2 identifioitiin 16 074 keuhkoahtaumatautipotilasta (97,8 % miehiä, keski-ikä 65,8 vuotta) veteraanikohortista, ja heille valittiin iän ja sukupuolen mukaan ei-COPD-kontrollit (14 028). Kohorttia seurattiin 5 vuotta. Kaikki saivat seuranta-aikana pneumokokkirokotteen. Veteraanitietokannasta haettiin sairaalajaksot, poliklinikkakäynnit ja kuolemat seuranta-aikana. Keuhkoahtaumatautipotilaiden riski joutua pneumokokkikeuhkokuumeen vuoksi sairaalaan oli korkea, 8,02 (95 % luottamusväli 4,44–14,48) ennen pneumokokkirokotusta ja minkä tahansa keuhkokuumeen 3,91 (95 % luottamusväli 3,4–4,5); luvut olivat huomattavasti alhaisemmat astmassa 1,45 (95 % luottamusväli 0,85–2,46). Rokotuksen jälkeen tapahtumat vähenivät kaikissa ryhmissä ollen keuhkoahtaumatautipotilailla 3,87 (95 % luottamusväli 2,55–5,88). Minkä tahansa keuhkokuumeen riski oli pneumokokkirokotuksen jälkeen 3,71 (95 % luottamusväli 3,33–4,13). Pneumokokkirokotus siis vähensi pneumokokkipneumoniasta johtuvia sairaalahoitojaksoja mutta ei muista keuhkokuumeista johtuvia. Riski säilyi edelleen korkeana ja korkeampana kuin ei-COPD-kontrolleilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus vahvistaa RCT-tutkimuksista saatua viitettä pneumokokkirokotteen hyödystä keuhkoahtaumatautipotilailla.

Alfagene ym. «Alfageme I, Vazquez R, Reyes N ym. Clinical effica...»3 tutkivat 23-valenttisen pneumokokkirokotteen (polysakkaridirokote) kliinistä vastetta aiemmin rokottamattomilla keuhkoahtaumapotilailla. Tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, johon valittiin 596 keuhkoahtaumatautipotilasta. Heistä puolet sai pneumokokkirokotteen. Seuranta-aika oli keskimäärin 979 vuorokautta. Ensisijainen päätetapahtuma oli radiologisesti varmennettu pneumokokin tai tuntemattoman aiheuttajan aiheuttama keuhkokuume.

Rokotteen teho oli 24 % (95 % luottamusväli -24–54; p = 0,333). Alle 65-vuotiailla teho oli 76 % (95 % luottamusväli 20–93; p = 0,013), mutta potilailla, joilla oli vaikea obstruktio (FEV1 alle 40 %), teho oli 48 % (95 % luottamusväli -7–80; p = 0,076). Nuoremmilla potilailla (alle 65-vuotiailla), joilla oli vaikea ilmatieobstruktio, teho oli paras: 91 % (95 % luottamusväli 35–99; p = 0,002).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Walters JA, Tang JN, Poole P ym. Pneumococcal vaccines for preventing pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2017;1:CD001390 «PMID: 28116747»PubMed
 2. Lee TA, Weaver FM, Weiss KB. Impact of pneumococcal vaccination on pneumonia rates in patients with COPD and asthma. J Gen Intern Med 2007;22:62-7 «PMID: 17351841»PubMed
 3. Alfageme I, Vazquez R, Reyes N ym. Clinical efficacy of anti-pneumococcal vaccination in patients with COPD. Thorax 2006;61:189-95 «PMID: 16227328»PubMed