Migreeni

Käypä hoito
18.9.2008
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Suosituksen päivitys on käynnissä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Keskeinen sisältö

 • Lievän migreenikohtauksen hoidoksi sopivat tulehduskipulääkkeet joko yksinään tai metoklopramidiin yhdistettynä.
 • Vaikeissa tai invalidisoivissa kohtauksissa kannattaa käyttää triptaania heti eikä vasta kohtauksen alussa otetun tulehduskipulääkkeen osoittauduttua tehottomaksi. Eri triptaanien välillä ei ole osoitettu olevan kliinisesti merkitseviä tehoeroja käytettäessä suositeltuja annoksia.
 • Lasten migreenikohtausten hoidossa parasetamoli ja ibuprofeeni ovat suositeltavimmat lääkkeet. Myös sumatriptaaninenäsuihketta voi käyttää.
 • Estohoitoon suositellaan ensisijaisesti ei-ISA-vaikutteisia beetasalpaajia ja amitriptyliiniä.

Tavoite ja kohderyhmät

 • Suosituksessa esitetään migreenin kohtaus- ja estohoidon näyttöön perustuvat vaihtoehdot. Jatkotutkimukset ja diagnostiikka on kuvattu lyhyesti.
 • Suositus on tarkoitettu migreenipotilaiden hoitoon sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Määritelmä ja esiintyvyys

Aikuisten migreenin hoito

Taulukko 1. Migreenin ja jännityspäänsäryn erot.
MigreeniJännityspäänsärky
Ennakko-oireet Ei ennakko-oireita
Rasitus pahentaa Liikunta helpottaa
Oksentelu Ei oksentelua
Valonarkuus Ei valonarkuutta
Kova särky Kohtalainen särky
Alkoholi aiheuttaa Alkoholi voi auttaa
Alkaa öisinkinAlkaa päiväsaikaan
KohtauksettainenJatkuva, tasainen

Migreenikohtauksen hoito

 • Migreenikohtauksessa hoidon valintaan vaikuttavat kohtauksen vaikeusaste, pahoinvointi, oksentaminen, kohtauksen alkamisajankohta, muut olosuhteet, muut sairaudet ja hoidon odotettavissa olevat haittavaikutukset.
 • Osa migreenipotilaista tulee toimeen päänsärkynsä kanssa joko täysin ilman lääkkeitä tai vain vähäisen särkylääkityksen avulla.
 • Ympäristöolosuhteillakin on oireilua helpottavaa vaikutusta:

Ärsyttävien tekijöiden välttäminen

 • Migreenipotilaat tunnistavat usein selvästi tekijöitä, jotka laukaisevat tai pahentavat kohtauksia. Näitä ärsykkeitä välttämällä saattaa osa kohtauksista helpottua tai estyä, mutta luotettavaa näyttöä tästä ei ole.
  • Kirkas valo lienee tavallisin migreenin ärsyke.
  • Muita tavallisia ärsykkeitä ovat alkoholi, hajut, hormonaaliset tekijät, kuumuus, lämpötilan huomattavat vaihtelut, valvominen, veren glukoosipitoisuuden huomattavat vaihtelut, vuorokausirytmin muutokset ja mahdollisesti eräät ruoka-aineet.

Kipu- ja pahoinvointilääkkeet

Asetyylisalisyylihappo ja parasetamoli

Muut tulehduskipulääkkeet

Huumaavat kipulääkkeet eli euforisoivat analgeetit

Pahoinvointilääkkeet

Ergotamiinijohdokset

Triptaanit

Tsolmitriptaani

Ritsatriptaani

Almotriptaani

Eletriptaani

Frovatriptaani

Lääkkeen valinta aikuisten migreenikohtauksen hoitoon

Taulukko 2. Aikuisen migreenikohtauksen lääkehoito.
Päänsäryn voimakkuus ja lääkeAnnos (mg)
Vaikea tai invalidisoiva päänsärky
TRIPTAANIT
almotriptaani12.5 p.o.
eletriptaani40–80 p.o.
frovatriptaani2.5 p.o.
naratriptaani2.5–5 p.o.
risatriptaani5–10 p.o.
sumatriptaani50–100 p.o., 20 i.n., 25 p.r., 6 s.c.
tsolmitriptaani2.5–5 p.o., 5 i.n.
ERGOTAMIINIJOHDOKSET
ergotamiiniad 2 p.o./p.r., ad 6/vrk
dihydroergotamiini1 i.m. tai 0.5 i.v. (Suomessa vain erityisluvalla)
Lievä tai kohtalainen päänsärky
TULEHDUSKIPULÄÄKKEET
asetosalisyylihappo1 000 p.o.
parasetamoli1 000 p.o./p.r.
diklofenaakki50–75
ibuprofeeni800–1 200
ketoprofeeni100–200
naprokseeni500–1 100
tolfenaamihappo200
(Voidaan yhdistää kaikkiin yllämainittuihin)
PAHOINVOINTILÄÄKKEET
metoklopramidi10–20 p.o./p.r.
proklooriperatsiini10–25 p.o. (p.r. vain erikoisluvalla)

Tiivistelmä

Taulukko 3. Triptaanien ominaisuudet.
Lääke ja muotoAnnos (mg)Hoidollinen hyötyosuus (%)¹Enimmäisannos (mg/vrk)Tmax (h)T½ (h)Metabolia
1 ”Therapeutic gain” = päänsärkyvaste – lumevaste kaksi tuntia lääkkeen otosta.
Sumatriptaani
tabletti100342002.52–2.5MAO-A
ihon alle650 (1 tunti ruiskeesta)12
nenäsuihke203540
peräpuikko253050
Tsolmitriptaani
tabletti + kylmäkuivattu2.5–530–331023P450 (CYP1A2), MAO-A
nenäsuihke
Naratriptaani
tabletti2.522.2525–6munuainen (P450)
Risatriptaani
tabletti + kylmäkuivattu10352012–2.5MAO-A
Almotriptaani
tabletti12.532252.53.6munuainen (P450)
Eletriptaani
tabletti4035.2801.44–5P450 (CYP3A4)
Frovatriptaani
tabletti2.52052–426P450 (CYP1A2)

Kohtausten varhainen hoito ja herkistymisen esto

Migreenin estohoito aikuisilla

Hoitomuodon valinta

Lääkkeetön hoito

Lääkehoito

Taulukko 4. Migreenin estohoitolääkkeet ja aikuisten annokset.
Lääke- tai muu hoitoAnnos (mg/vrk)Teho1
1 ++ = hyvä teho, + = tehoa, +/- = ei tutkimusnäyttöä tehosta 2 Saatavana erityisluvalla
BEETASALPAAJAT
propranololi40–240 ++
metoprololi47.5–190++
atenololi50–150++
bisoprololi5–10++
RENIINI-ANGIOTENSIINIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET
kandesartaani8–32+
eprosartaani300–600+
lisinopriili5–20+
KALSIUMSALPAAJAT
verapamiili160–230+
nifedipiini30–60+/-
nimodipiini30–120+/-
flunaritsiini25–10++
SEROTONIINIANTAGONISTIT
dihydroergotamiini3–15+
metysergidi22–8++
pitsotifeeni21–6++
TRISYKLISET LÄÄKKEET
amitriptyliini10–50++
nortriptyliini10–50+
EPILEPSIALÄÄKKEET
natriumvalproaatti500–1 500++
topiramaatti50–200++
TULEHDUSKIPULÄÄKKEET
naprokseeni1 000–1 500++
tolfenaamihappo200–300++
mefenaamihappo1 000–1 500+
ketoprofeeni100–150+
VITAMIINIT JA HIVENAINEET
riboflaviini (B2-vitamiini)25–400+
koentsyymi Q10150–300+
MUUT HOIDOT
botuliinitoksiini50–200 IU+/-

Beetasalpaajat

Kalsiumsalpaajat

Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet

Serotoniiniantagonistit

Trisykliset lääkkeet

Epilepsialääkkeet

Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet

Donepetsiili

Avoimen foramen ovalen sulku

Estolääkeyhdistelmät

Hoidon porrastus

 • Yleensä migreeni- ja päänsärkypotilaat voidaan tutkia ja hoitaa avohoidossa.
 • Toisinaan tarvitaan kuitenkin pään kuvantamista tai erikoislääkärin konsultaatiota. Jäljempänä on esitetty suuntaviivoja päänsärky- tai migreenipotilaan jatkotutkimuksiin ohjaamiseksi.
 • Jos epäillään lukinkalvonalaista verenvuotoa tai keskushermoston infektiota, tulee potilas lähettää päivystystapauksena erikoissairaanhoitoon.

Jatkotutkimuksiin lähettämisen aiheet

Aikuiset ja vanhemmat lapset

 • Päänsäryn aikana tai kohtausten välillä esiintyy neurologisia oireita.
 • Särky on jatkuvaa ja pahenevaa, vaikka muita löydöksiä ei ole.
 • Päänsärky esiintyy ponnistelun tai yskimisen yhteydessä.
 • Epäillään lukinkalvon alaista verenvuotoa tai keskushermostoinfektiota.
 • Päänsärkyyn liittyy tajuttomuuskohtaus.
 • Päänsärkyyn liittyy endokriininen häiriö.
 • Päänsärky on asennosta riippuvainen.
 • Potilaalla tai suvussa esiintyy neurofibromatoosia.
 • Särkyyn liittyy toistuva tai jatkuva oksentelu.
 • Tarvitaan vieroitusta ergotamiinista tai särkylääkkeistä.
 • Päänsärky ei reagoi lääkehoitoon.
 • Päänsärky aiheuttaa työkykyongelman.

Alle viisivuotiaat

 • Päänsärkyä esiintyy öisin tai aamuisin ja siihen liittyy oksentelua.
 • Päänsäryn yhteydessä esiintyy tajunnanhäiriöitä.
 • Fyysinen ponnistus tai yskiminen pahentaa päänsärkyä.
 • Päänsärky on paheneva tai hoitoresistentti.
 • Lapsen luonne tai käytös muuttuu.
 • Normaali kehitys tai kasvu hidastuu.
 • Pään kasvu kiihtyy.
 • Lapsella todetaan pysyviä poikkeavia kliinisiä löydöksiä.

Migreenin hoito raskauden ja imetyksen aikana

Lasten migreenin diagnoosi

Lasten migreenin hoito

Kohtaushoito (akuuttihoito)

Estohoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Migreeni-suosituksen historiatiedot «Migreeni, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»2

Puheenjohtaja:

Markus Färkkilä, LKT, dosentti, ylilääkäri; HYKS:n neurologian klinikka

Jäsenet

Hannele Havanka, LKT, lääninlääkäri; Oulun lääninhallitus

Mirja Hämäläinen, LT, erikoislääkäri; HYKS:n lasten ja nuorten sairaala

Tanja Laukkala, LT, psykiatrian erikoislääkäri (Käypä hoito -toimittaja); Helsingin terveyskeskus, Helsingin yliopisto ja Sotilaslääketieteen keskus

Markku Sumanen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri; Tampereen Yliopisto, lääketieteen laitos

Erkki Säkö, erikoislääkäri, vastaava lääkäri; Suomen Terveystalo, Turun Päänsärkykeskus

Sidonnaisuudet

Markus Färkkilä: Luennoitsijana ja asiantuntijana lääkealan yritysten tukemissa koulutustilaisuuksissa (Biogen-Idec, Sanofi-Aventis, Merck-Serono, MSD, Bayer, GSK). Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (GSK, Bayer).

Hannele Havanka: Omistaa vähäisen määrän Medishare Oy:n osakkeita.

Mirja Hämäläinen: Osallistunut puheenjohtajana ulkomaiseen terveydenhoitoalan yhdistyksen kongressiin järjestäjän kustantamana (International Headache Society). Toiminut asiantuntijana lääkealan yrityksen lääketutkimuksen suunnittelussa HYKS-instituutin kautta tehdyn sopimuksen perusteella (Merck). Toiminut asiantuntijana potilasyhdistyksen Lasten päänsärky -projektissa (Suomen migreeniyhdistys ry).

Tanja Laukkala: Ks. www.kaypahoito.fi «http://www.kaypahoito.fi/»2/ Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Markku Sumanen: Ei sidonnaisuuksia.

Erkki Säkö: Osallistunut lääkealan yritysten kongresseihin (Boehringer Ingelheim, GSK, Allergian MSD). Osallistunut lääkealan yritysten tutkimustyön aloituskokouksiin (Solvay, Teva, FGK, GSK). Luennoinut lääkealan yritysten tilaisuuksissa (RatioPharm, Janssen). Toiminut Turun Päänsärkykeskus Oy:n ja Suomen erikoisneurologiakeskuksen toimitusjohtajana 29.9.2006 asti. Toimii Medishare Oy:n toimitusjohtajana. Toimii Suomen terveystalon (Turku) neurologiasta vastaavana lääkärinä. Terveystalon Turun johtoryhmän jäsen.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Käypä hoito -suositukset tehdään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) periaatteilla. Lue lisää artikkelista nix01853

Kirjallisuutta

 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004;24(Suppl 1):9-160
 2. Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD ym. Prevalence of migraine headache in the United States. Relation to age, income, race, and other sociodemographic factors. JAMA 1992;267:64-9 «PMID: 1727198»PubMed
 3. Ferrari MD. Migraine. Lancet 1998;351:1043-51 «PMID: 9546526»PubMed
 4. Ferrari MD, Haan J. Drug treatment of migraine attacks. Kirjassa: Headache. Goadsby PJ, Silberstein SD (toim.). Butterworth Heineman, 1997:117
 5. Tfelt-Hansen P, Welch KMA. General principles of pharmacological treatment. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven 1993;299
 6. Tfelt-Hansen P, Stewart Johnson E. Antiemetic and Prokinetic Drugs. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven, 1993:343
 7. MacGregor EA, Vohrah C, Wilkinson M. Analgesic use: a study of treatments used by patients for migraine prior to attending the City of London Migraine Clinic. Headache 1990;30:571-4 «PMID: 2262309»PubMed
 8. Hakkarainen H, Gustafsson B, Stockman O. A comparative trail of ergotamine tartrate, acetyl salicylic acid and a dextropropoxyphene compound in acute migraine attacks. Headache 1978;18:35-9 «PMID: 348645»PubMed
 9. Nebe J, Heier M, Diener HC. Low-dose ibuprofen in self-medication of mild to moderate headache: a comparison with acetylsalicylic acid and placebo. Cephalalgia 1995;15:531-5 «PMID: 8706118»PubMed
 10. Boureau F, Joubert JM, Lasserre V ym. Double-blind comparison of an acetaminophen 400 mg-codeine 25 mg combination versus aspirin 1000 mg and placebo in acute migraine attack. Cephalalgia 1994;14:156-61 «PMID: 8062355»PubMed
 11. Diener HC, Eikermann A, Gessner U ym. Efficacy of 1,000 mg effervescent acetylsalicylic acid and sumatriptan in treating associated migraine symptoms. Eur Neurol 2004;52:50-6 «PMID: 15240983»PubMed
 12. Diener HC, Bussone G, de Liano H ym. Placebo-controlled comparison of effervescent acetylsalicylic acid, sumatriptan and ibuprofen in the treatment of migraine attacks. Cephalalgia 2004;24:947-54 «PMID: 15482357»PubMed
 13. Smith TR, Sunshine A, Stark SR ym. Sumatriptan and naproxen sodium for the acute treatment of migraine. Headache 2005;45:983-91 «PMID: 16109111»PubMed
 14. Smith T, Blumenthal H, Diamond M ym. Sumatriptan/Naproxen sodium for migraine: efficacy, health related quality of life, and satisfaction outcomes. Headache 2007;47:683-92 «PMID: 17501849»PubMed
 15. Brandes JL, Kudrow D, Stark SR ym. Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine: a randomized trial. JAMA 2007;297:1443-54 «PMID: 17405970»PubMed
 16. Loo CY, Tan HJ, Teh HS ym. Randomised, open label, controlled trial of celecoxib in the treatment of acute migraine. Singapore Med J 2007;48:834-9 «PMID: 17728965»PubMed
 17. Tfelt-Hansen P, Lipton RB. Miscellaneous drugs. Kirjassa: Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, toim. The Headaches. New York: Raven 1993:353
 18. Gallagher RM. Emergency treatment of intractable migraine. Headache 1986;26:74-5 «PMID: 3957657»PubMed
 19. Nicolodi M. Differential sensitivity to morphine challenge in migraine sufferers and headache-exempt subjects. Cephalalgia 1996;16:297-304 «PMID: 8869763»PubMed
 20. Engindeniz Z, Demircan C, Karli N ym. Intramuscular tramadol vs. diclofenac sodium for the treatment of acute migraine attacks in emergency department: a prospective, randomised, double-blind study. J Headache Pain 2005;6:143-8 «PMID: 16355295»PubMed
 21. Wasay M, Zaki KS, Khan SU ym. Narcotic analgesics for acute migraine in the emergency room: are we meeting Headache Societies' guidelines? J Headache Pain 2006;7:413-5 «PMID: 17149566»PubMed
 22. Colman I, Rothney A, Wright SC ym. Use of narcotic analgesics in the emergency department treatment of migraine headache. Neurology 2004;62:1695-700 «PMID: 15159464»PubMed
 23. Chabriat H, Joire JE, Danchot J ym. Combined oral lysine acetylsalicylate and metoclopramide in the acute treatment of migraine: a multicentre double-blind placebo-controlled study. Cephalalgia 1994;14:297-300 «PMID: 7954760»PubMed
 24. Tfelt-Hansen P, Henry P, Mulder LJ ym. The effectiveness of combined oral lysine acetylsalicylate and metoclopramide compared with oral sumatriptan for migraine. Lancet 1995;346:923-6 «PMID: 7564725»PubMed
 25. Tokola RA. The effect of metoclopramide and prochlorperazine on the absorption of effervescent paracetamol in migraine. Cephalalgia 1988;8:139-47 «PMID: 3197094»PubMed
 26. Coppola M, Yealy DM, Leibold RA. Randomized, placebo-controlled evaluation of prochlorperazine versus metoclopramide for emergency department treatment of migraine headache. Ann Emerg Med 1995;26:541-6 «PMID: 7486359»PubMed
 27. Rowat BM, Merrill CF, Davis A ym. A double-blind comparison of granisetron and placebo for the treatment of acute migraine in the emergency department. Cephalalgia 1991;11:207-13 «PMID: 1663423»PubMed
 28. Hakkarainen H, Vapaatalo H, Gothoni G ym. Tolfenamic acid is as effective as ergotamine during migraine attacks. Lancet 1979;2:326-8 «PMID: 89390»PubMed
 29. Ala-Hurula V, Myllylä VV, Hokkanen E ym. Tolfenamic acid and ergotamine abuse. Headache 1981;21:240-2 «PMID: 7309503»PubMed
 30. Pradalier A, Rancurel G, Dordain G ym. Acute migraine attack therapy: comparison of naproxen sodium and an ergotamine tartrate compound. Cephalalgia 1985;5:107-13 «PMID: 3926322»PubMed
 31. Kangasniemi P, Kaaja R. Ketoprofen and ergotamine in acute migraine. J Intern Med 1992;231:551-4 «PMID: 1602293»PubMed
 32. Dahlöf C. Placebo-controlled clinical trials with ergotamine in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1993;13:166-71 «PMID: 8358774»PubMed
 33. Diener HC, Jansen JP, Reches A ym. Efficacy, tolerability and safety of oral eletriptan and ergotamine plus caffeine (Cafergot) in the acute treatment of migraine: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled comparison. Eur Neurol 2002;47:99-107 «PMID: 11844898»PubMed
 34. Christie S, Göbel H, Mateos V ym. Crossover comparison of efficacy and preference for rizatriptan 10 mg versus ergotamine/caffeine in migraine. Eur Neurol 2003;49:20-9 «PMID: 12464714»PubMed
 35. Young WB. Appropriate use of ergotamine tartrate and dihydroergotamine in the treatment of migraine: current perspectives. Headache 1997;37 Suppl 1:S42-5 «PMID: 9009473»PubMed
 36. Andersson PG. Ergotamine headache. Headache 1975;15:118-21 «PMID: 1150427»PubMed
 37. Hokkanen E, Waltimo O, Kallanranta T. Toxic effects of ergotamine used for migraine. Headache 1978;18:95-8 «PMID: 649386»PubMed
 38. Tfelt-Hansen P, Krabbe A. Ergotamine abuse. Do patients benefit from withdrawal? Cephalalgia 1981;1:29-32 «PMID: 15645831»PubMed
 39. Ferrari MD, Roon KI, Lipton RB ym. Oral triptans (serotonin 5-HT(1B/1D) agonists) in acute migraine treatment: a meta-analysis of 53 trials. Lancet 2001;358:1668-75 «PMID: 11728541»PubMed
 40. Goadsby PJ, Lipton RB, Ferrari MD. Migraine--current understanding and treatment. N Engl J Med 2002;346:257-70 «PMID: 11807151»PubMed
 41. Géraud G, Keywood C, Senard JM. Migraine headache recurrence: relationship to clinical, pharmacological, and pharmacokinetic properties of triptans. Headache 2003;43:376-88 «PMID: 12656709»PubMed
 42. A study to compare oral sumatriptan with oral aspirin plus oral metoclopramide in the acute treatment of migraine. The Oral Sumatriptan and Aspirin plus Metoclopramide Comparative Study Group. Eur Neurol 1992;32:177-84 «PMID: 1317294»PubMed
 43. Geraud G, Compagnon A, Rossi A ym. Zolmitriptan versus a combination of acetylsalicylic acid and metoclopramide in the acute oral treatment of migraine: a double-blind, randomised, three-attack study. Eur Neurol 2002;47:88-98 «PMID: 11844897»PubMed
 44. Hall GC, Brown MM, Mo J ym. Triptans in migraine: the risks of stroke, cardiovascular disease, and death in practice. Neurology 2004;62:563-8 «PMID: 14981171»PubMed
 45. Velentgas P, Cole JA, Mo J ym. Severe vascular events in migraine patients. Headache 2004;44:642-51 «PMID: 15209685»PubMed
 46. Goadsby PJ. A triptan too far? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;64:143-7 «PMID: 9489518»PubMed
 47. Goadsby PJ, Ferrari MD, Olesen J ym. Eletriptan in acute migraine: a double-blind, placebo-controlled comparison to sumatriptan. Eletriptan Steering Committee. Neurology 2000;54:156-63 «PMID: 10636142»PubMed
 48. Fowler PA, Lacey LF, Thomas M ym. The clinical pharmacology, pharmacokinetics and metabolism of sumatriptan. Eur Neurol 1991;31:291-4 «PMID: 1653135»PubMed
 49. Perrin VL, Färkkilä M, Goasguen J ym. Overview of initial clinical studies with intravenous and oral GR43175 in acute migraine. Cephalalgia 1989;9 Suppl 9:63-72 «PMID: 2544286»PubMed
 50. Self-treatment of acute migraine with subcutaneous sumatriptan using an auto-injector device. The Sumatriptan Auto-Injector Study Group. Eur Neurol 1991;31:323-31 «PMID: 1653140»PubMed
 51. Sumatriptan--an oral dose-defining study. The Oral Sumatriptan Dose-Defining Study Group. Eur Neurol 1991;31:300-5 «PMID: 1653137»PubMed
 52. Dixon R, Warrander A. The clinical pharmacokinetics of zolmitriptan. Cephalalgia 1997;17 Suppl 18:15-20 «PMID: 9399013»PubMed
 53. Rolan P. Potential drug interactions with the novel antimigraine compound zolmitriptan (Zomig, 311C90). Cephalalgia 1997;17 Suppl 18:21-7 «PMID: 9399014»PubMed
 54. Schoenen J, Sawyer J. Zolmitriptan (Zomig, 311C90), a novel dual central and peripheral 5HT1B/1D agonist: an overview of efficacy. Cephalalgia 1997;17 Suppl 18:28-40 «PMID: 9399015»PubMed
 55. Connor HE, Feniuk W, Beattie DT ym. Naratriptan: biological profile in animal models relevant to migraine. Cephalalgia 1997;17:145-52 «PMID: 9170336»PubMed
 56. Christensen ML, Eades SK, Fuseau E ym. Pharmacokinetics of naratriptan in adolescent subjects with a history of migraine. J Clin Pharmacol 2001;41:170-5 «PMID: 11210397»PubMed
 57. Göbel H, Winter P, Boswell D ym. Comparison of naratriptan and sumatriptan in recurrence-prone migraine patients. Naratriptan International Recurrence Study Group. Clin Ther 2000;22:981-9 «PMID: 10972634»PubMed
 58. Gijsman H, Kramer MS, Sargent J ym. Double-blind, placebo-controlled, dose-finding study of rizatriptan (MK-462) in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1997;17:647-51 «PMID: 9350384»PubMed
 59. Visser WH. Pharmacologic profile and Clinical efficacy of rizatriptan. 8th Congress of the International Headache Society. Satellite Symposium, June 11th, 1997 Amsterdam, Netherlands
 60. Dahlöf CG, Pascual J, Dodick DW ym. Efficacy, speed of action and tolerability of almotriptan in the acute treatment of migraine: pooled individual patient data from four randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials. Cephalalgia 2006;26:400-8 «PMID: 16556240»PubMed
 61. Färkkilä M, Kallela M. Eletriptan review. Expert Opin Pharmacother 2005;6:625-30 «PMID: 15934888»PubMed
 62. Färkkilä M, Kallela M. Frovatriptan review. Expert Opin. Pharmacother 2007;8:3029-33
 63. Goadsby PJ. Serotonin 5HT1B/1D receptor agonists in migraine. Comparative pharmacology and its therapeutic implications. CNS Drugs 1998;10:271–86
 64. Lipton RB, Baggish JS, Stewart WF ym. Efficacy and safety of acetaminophen in the treatment of migraine: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, population-based study. Arch Intern Med 2000;160:3486-92 «PMID: 11112243»PubMed
 65. Goldstein J, Silberstein SD, Saper JR ym. Acetaminophen, aspirin, and caffeine in combination versus ibuprofen for acute migraine: results from a multicenter, double-blind, randomized, parallel-group, single-dose, placebo-controlled study. Headache 2006;46:444-53 «PMID: 16618262»PubMed
 66. MacGregor EA, Brandes J, Gendolla A ym. Migraine treatment strategies: the global Migraine And Zolmitriptan Evaluation (MAZE) survey--phase IV. Curr Med Res Opin 2004;20:1777-83 «PMID: 15537478»PubMed
 67. Peikert A, Becker WJ, Ashford EA ym. Sumatriptan nasal spray: a dose-ranging study in the acute treatment of migraine. Eur J Neurol 1999;6:43-9 «PMID: 10209349»PubMed
 68. Landy S, DeRossett SE, Rapoport A ym. Two double-blind, multicenter, randomized, placebo-controlled, single-dose studies of sumatriptan/naproxen sodium in the acute treatment of migraine: function, productivity, and satisfaction outcomes. MedGenMed 2007;9:53 «PMID: 17955107»PubMed
 69. Goldstein J, Ryan R, Jiang K ym. Crossover comparison of rizatriptan 5 mg and 10 mg versus sumatriptan 25 mg and 50 mg in migraine. Rizatriptan Protocol 046 Study Group. Headache 1998;38:737-47 «PMID: 11284462»PubMed
 70. Tfelt-Hansen P, Teall J, Rodriguez F ym. Oral rizatriptan versus oral sumatriptan: a direct comparative study in the acute treatment of migraine. Rizatriptan 030 Study Group. Headache 1998;38:748-55 «PMID: 11284463»PubMed
 71. Tfelt-Hansen P, Ryan RE Jr. Oral therapy for migraine: comparisons between rizatriptan and sumatriptan. A review of four randomized, double-blind clinical trials. Neurology 2000;55:S19-24 «PMID: 11089515»PubMed
 72. Dahlof C, Cady R, Poole AC. Speed of onset and efficacy of sumatriptan fast disintegrating/rapid release tablets: results of two replicate randomised, placebo-controlled studies. Headache Care 2004;1:277–80
 73. Diener HC, Ryan R, Sun W ym. The 40-mg dose of eletriptan: comparative efficacy and tolerability versus sumatriptan 100 mg. Eur J Neurol 2004;11:125-34 «PMID: 14748774»PubMed
 74. Garcia-Ramos G, MacGregor EA, Hilliard B ym. Comparative efficacy of eletriptan vs. naratriptan in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 2003;23:869-76 «PMID: 14616928»PubMed
 75. Bates D, Ashford E, Dawson R ym. Subcutaneous sumatriptan during the migraine aura. Sumatriptan Aura Study Group. Neurology 1994;44:1587-92 «PMID: 7936279»PubMed
 76. Olesen J, Diener HC, Schoenen J ym. No effect of eletriptan administration during the aura phase of migraine. Eur J Neurol 2004;11:671-7 «PMID: 15469451»PubMed
 77. Limmroth V, Kazarawa Z, Fritsche G ym. Headache after frequent use of serotonin agonists zolmitriptan and naratriptan. Lancet 1999;353:378 «PMID: 9950449»PubMed
 78. Katsarava Z, Fritsche G, Muessig M ym. Clinical features of withdrawal headache following overuse of triptans and other headache drugs. Neurology 2001;57:1694-8 «PMID: 11706113»PubMed
 79. Láinez M. Clinical benefits of early triptan therapy for migraine. Cephalalgia 2004;24 Suppl 2:24-30 «PMID: 15595991»PubMed
 80. Diener HC, Katsarava Z. Medication overuse headache. Curr Med Res Opin 2001;17 Suppl 1:s17-21 «PMID: 12463272»PubMed
 81. Färkkilä M, Olesen J, Dahlöf C ym. Eletriptan for the treatment of migraine in patients with previous poor response or tolerance to oral sumatriptan. Cephalalgia 2003;23:463-71 «PMID: 12807526»PubMed
 82. Dahlöf CG. Infrequent or non-response to oral sumatriptan does not predict response to other triptans--review of four trials. Cephalalgia 2006;26:98-106 «PMID: 16426262»PubMed
 83. Burstein R, Jakubowski M. Analgesic triptan action in an animal model of intracranial pain: a race against the development of central sensitization. Ann Neurol 2004;55:27-36 «PMID: 14705109»PubMed
 84. Burstein R, Levy D, Jakubowski M. Effects of sensitization of trigeminovascular neurons to triptan therapy during migraine. Rev Neurol (Paris) 2005;161:658-60 «PMID: 16141951»PubMed
 85. Jakubowski M, Levy D, Goor-Aryeh I ym. Terminating migraine with allodynia and ongoing central sensitization using parenteral administration of COX1/COX2 inhibitors. Headache 2005;45:850-61 «PMID: 15985101»PubMed
 86. Kangasniemi P, Welch KMA. General approach to treatment. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:285–7
 87. Edmeads J. Unconventional Techniques. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:295-7
 88. Tfelt-Hansen P, Welch KM. General principles of pharmacological treatment. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:299-301
 89. Pryse-Phillips WE, Dodick DW, Edmeads JG ym. Guidelines for the nonpharmacologic management of migraine in clinical practice. Canadian Headache Society. CMAJ 1998;159:47-54 «PMID: 9679487»PubMed
 90. McGrath PJ, Sorbi MJ. Psychological treatments. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:289-94
 91. Lance JW. Mechanisms and management of headache. Butterworth Heineman, 1993
 92. Harrison DL, Slack MK. Meta-analytic review of the effect of subcutaneous sumatriptan in migraine headache. J Pharm Technol 1998;12:109-1493
 93. Pryse-Phillips WE, Dodick DW, Edmeads JG ym. Guidelines for the diagnosis and management of migraine in clinical practice. Canadian Headache Society. CMAJ 1997;156:1273-87 «PMID: 9145054»PubMed
 94. Tfelt-Hansen P, Shanks RG. Beta-adrenoceptor blocking drugs. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:363-72
 95. Diener HC, Tfelt-Hansen P, Dahlöf C ym. Topiramate in migraine prophylaxis--results from a placebo-controlled trial with propranolol as an active control. J Neurol 2004;251:943-50 «PMID: 15316798»PubMed
 96. Toda N, Tfelt-Hansen P. Calcium antagonists. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:383-90
 97. Ramadan NM, Schultz LL, Gilkey SJ. Migraine prophylactic drugs: proof of efficacy, utilization and cost. Cephalalgia 1997;17:73-80 «PMID: 9137841»PubMed
 98. Tronvik E, Stovner LJ, Helde G ym. Prophylactic treatment of migraine with an angiotensin II receptor blocker: a randomized controlled trial. JAMA 2003;289:65-9 «PMID: 12503978»PubMed
 99. Charles JA, Jotkowitz S, Byrd LH. Prevention of migraine with olmesartan in patients with hypertension/prehypertension. Headache 2006;46:503-7 «PMID: 16618270»PubMed
 100. Schrader H, Stovner LJ, Helde G ym. Prophylactic treatment of migraine with angiotensin converting enzyme inhibitor (lisinopril): randomised, placebo controlled, crossover study. BMJ 2001;322:19-22 «PMID: 11141144»PubMed
 101. Tfelt-Hansen P, Saxena P. Antiserotonin drugs. Kirjassa: The Headaches. t Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:373-82
 102. Salonen R. Päänsäryn lääkehoito. Kirjassa: Päänsärky ja sen hoito. Partinen M ym. (toim.). Recallmed, 1992:249-64
 103. Pradalier A, Lantéri-Minet M, Géraud G ym. The PROMISE study: PROphylaxis of MIgraine with SEglor (dihydroergotamine mesilate) in French primary care. CNS Drugs 2004;18:1149-63 «PMID: 15581385»PubMed
 104. Mylecharane EJ, Tfelt-Hansen P. Miscellaneous drugs. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:397-402
 105. Isojärvi JI, Rättyä J, Myllylä VV ym. Valproate, lamotrigine, and insulin-mediated risks in women with epilepsy. Ann Neurol 1998;43:446-51 «PMID: 9546324»PubMed
 106. Silberstein SD, Neto W, Schmitt J ym. Topiramate in migraine prevention: results of a large controlled trial. Arch Neurol 2004;61:490-5 «PMID: 15096395»PubMed
 107. Brandes JL, Saper JR, Diamond M ym. Topiramate for migraine prevention: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:965-73 «PMID: 14982912»PubMed
 108. Silberstein SD, Lipton RB, Dodick DW ym. Efficacy and safety of topiramate for the treatment of chronic migraine: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2007;47:170-80 «PMID: 17300356»PubMed
 109. Diener HC, Bussone G, Van Oene JC ym. Topiramate reduces headache days in chronic migraine: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Cephalalgia 2007;27:814-23 «PMID: 17441971»PubMed
 110. Láinez MJ, Freitag FG, Pfeil J ym. Time course of adverse events most commonly associated with topiramate for migraine prevention. Eur J Neurol 2007;14:900-6 «PMID: 17662012»PubMed
 111. Lampl C, Katsarava Z, Diener HC ym. Lamotrigine reduces migraine aura and migraine attacks in patients with migraine with aura. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1730-2 «PMID: 16291905»PubMed
 112. Johnson ES, Tfelt-Hansen P. Nonsteroidal antiinflammatory drugs. Kirjassa: The Headaches. Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA (toim.). New York: Raven Press 1993:391-5
 113. Aurora SK, Gawel M, Brandes JL ym. Botulinum toxin type a prophylactic treatment of episodic migraine: a randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study. Headache 2007;47:486-99 «PMID: 17445098»PubMed
 114. Relja M, Poole AC, Schoenen J ym. A multicentre, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of multiple treatments of botulinum toxin type A (BoNTA) for the prophylaxis of episodic migraine headaches. Cephalalgia 2007;27:492-503 «PMID: 17428299»PubMed
 115. Mathew NT, Frishberg BM, Gawel M ym. Botulinum toxin type A (BOTOX) for the prophylactic treatment of chronic daily headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2005;45:293-307 «PMID: 15836565»PubMed
 116. Silberstein SD, Stark SR, Lucas SM ym. Botulinum toxin type A for the prophylactic treatment of chronic daily headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mayo Clin Proc 2005;80:1126-37 «PMID: 16178492»PubMed
 117. Nicolodi M, Galeotti N, Ghelardini C ym. Central cholinergic challenging of migraine by testing second-generation anticholinesterase drugs. Headache 2002;42:596-602 «PMID: 12482211»PubMed
 118. Schwerzmann M, Nedeltchev K, Meier B. Patent foramen ovale closure: a new therapy for migraine. Catheter Cardiovasc Interv 2007;69:277-84 «PMID: 17253601»PubMed
 119. Diener HC, Kurth T, Dodick D. Patent foramen ovale and migraine. Curr Pain Headache Rep 2007;11:236-40 «PMID: 17504652»PubMed
 120. Pascual J, Rivas MT, Leira R. Testing the combination beta-blocker plus topiramate in refractory migraine. Acta Neurol Scand 2007;115:81-3 «PMID: 17212609»PubMed
 121. Maggioni F, Alessi C, Maggino T ym. Headache during pregnancy. Cephalalgia 1997;17:765-9 «PMID: 9399007»PubMed
 122. Aubé M. Migraine in pregnancy. Neurology 1999;53:S26-8 «PMID: 10487510»PubMed
 123. Sances G, Granella F, Nappi RE ym. Course of migraine during pregnancy and postpartum: a prospective study. Cephalalgia 2003;23:197-205 «PMID: 12662187»PubMed
 124. Silberstein SD. Headaches in pregnancy. J Headache Pain 2005;6:172-4 «PMID: 16362655»PubMed
 125. Gendolla A, Evers S. [Difficult decisions: headache treatment in pregnancy and childhood]. Schmerz 2004;18:378-84 «PMID: 15316764»PubMed
 126. Fox AW, Diamond ML, Spierings EL. Migraine during pregnancy: options for therapy. CNS Drugs 2005;19:465-81 «PMID: 15962998»PubMed
 127. Scher AI, Terwindt GM, Picavet HS ym. Cardiovascular risk factors and migraine: the GEM population-based study. Neurology 2005;64:614-20 «PMID: 15728281»PubMed
 128. Kurth T, Gaziano JM, Cook NR ym. Migraine and risk of cardiovascular disease in women. JAMA 2006;296:283-91 «PMID: 16849661»PubMed
 129. Kurth T, Gaziano JM, Cook NR ym. Migraine and risk of cardiovascular disease in men. Arch Intern Med 2007;167:795-801 «PMID: 17452542»PubMed
 130. MacClellan LR, Giles W, Cole J ym. Probable migraine with visual aura and risk of ischemic stroke: the stroke prevention in young women study. Stroke 2007;38:2438-45 «PMID: 17690308»PubMed
 131. Hockaday JM. Management of migraine. Arch Dis Child 1990;65:1174-6 «PMID: 2248515»PubMed
 132. Mortimer MJ, Kay J, Jaron A. Epidemiology of headache and childhood migraine in an urban general practice using Ad Hoc, Vahlquist and IHS criteria. Dev Med Child Neurol 1992;34:1095-101 «PMID: 1451940»PubMed
 133. Abu-Arefeh I, Russell G. Prevalence of headache and migraine in schoolchildren. BMJ 1994;309:765-9 «PMID: 7950559»PubMed
 134. Sillanpää M. Changes in the prevalence of migraine and other headaches during the first seven school years. Headache 1983;23:15-9 «PMID: 6826345»PubMed
 135. Sillanpää M, Anttila P. Increasing prevalence of headache in 7-year-old schoolchildren. Headache 1996;36:466-70 «PMID: 8824000»PubMed
 136. Mortimer MJ, Kay J, Jaron A. Childhood migraine in general practice: clinical features and characteristics. Cephalalgia 1992;12:238-43; discussion 186 «PMID: 1525799»PubMed
 137. Hämäläinen ML, Hoppu K, Santavuori P. Pain and disability in migraine or other recurrent headaches as reported by children. Eur J Neurol 1996;3:528-32
 138. Leary PM. Adverse reactions in children. Special considerations in prevention and management. Drug Saf 1991;6:171-82 «PMID: 2064761»PubMed
 139. Evers S, Rahmann A, Kraemer C ym. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006;67:497-9 «PMID: 16775229»PubMed
 140. Hermann C, Kim M, Blanchard EB. Behavioral and prophylactic pharmacological intervention studies of pediatric migraine: an exploratory meta-analysis. Pain 1995;60:239-55 «PMID: 7596620»PubMed
 141. Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E ym. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology 1997;48:103-7 «PMID: 9008503»PubMed
 142. Lewis DW, Kellstein D, Dahl G ym. Children's ibuprofen suspension for the acute treatment of pediatric migraine. Headache 2002;42:780-6 «PMID: 12390641»PubMed
 143. Ahonen K, Hämäläinen ML, Rantala H ym. Nasal sumatriptan is effective in treatment of migraine attacks in children: A randomized trial. Neurology 2004;62:883-7 «PMID: 15037686»PubMed
 144. Ahonen K, Hämäläinen ML, Eerola M ym. A randomized trial of rizatriptan in migraine attacks in children. Neurology 2006;67:1135-40 «PMID: 16943370»PubMed
 145. Buchan P. The pharmacokinetics of frovatriptan (VML251/SB209509), a potent selective 5-HT1B/1D agonist, following single dose administration by oral and intravenous routes to healthy male and female volunteers. Headache 1998;38:376
 146. Callaham M, Raskin N. A controlled study of dihydroergotamine in the treatment of acute migraine headache. Headache 1986;26:168-71 «PMID: 3519528»PubMed
 147. Campinha-Bacote DL, Kendle JB, Jones C ym. Impact of a migraine management program on improving health outcomes. Dis Manag 2005;8:382-91 «PMID: 16351556»PubMed
 148. Azzopardi TD, Brooks NA. Oral metoclopramide as an adjunct to analgesics for the outpatient treatment of acute migraine. Ann Pharmacother 2008;42:397-402 «PMID: 18285561»PubMed
 149. Colman I, Brown MD, Innes GD ym. Parenteral dihydroergotamine for acute migraine headache: a systematic review of the literature. Ann Emerg Med 2005;45:393-401 «PMID: 15795718»PubMed
 150. Dahlöf C, Björkman R. Diclofenac-K (50 and 100 mg) and placebo in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1993;13:117-23 «PMID: 8495453»PubMed
 151. Diamond S, Freitag FG. Cold as an adjunctive therapy for headache. Postgrad Med 1986;79:305-9 «PMID: 3941818»PubMed
 152. Dib M, Massiou H, Weber M ym. Efficacy of oral ketoprofen in acute migraine: a double-blind randomized clinical trial. Neurology 2002;58:1660-5 «PMID: 12058095»PubMed
 153. Eletriptan Steering Committee in Japan. Efficacy and safety of eletriptan 20 mg, 40 mg and 80 mg in Japanese migraineurs. Cephalalgia 2002;22:416-23 «PMID: 12133040»PubMed
 154. Endres HG, Böwing G, Diener HC ym. Acupuncture for tension-type headache: a multicentre, sham-controlled, patient-and observer-blinded, randomised trial. J Headache Pain 2007;8:306-14 «PMID: 17955168»PubMed
 155. Evers S, Rahmann A, Kraemer C ym. Treatment of childhood migraine attacks with oral zolmitriptan and ibuprofen. Neurology 2006;67:497-9 «PMID: 16775229»PubMed
 156. Färkkilä M. A dose-finding study of eletriptan (UK-116,044) (5-30 mg) for the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1996;16:387-8
 157. Goadsby PJ, Ferrari MD, Olesen J ym. Eletriptan in acute migraine: a double-blind, placebo-controlled comparison to sumatriptan. Eletriptan Steering Committee. Neurology 2000;54:156-63 «PMID: 10636142»PubMed
 158. Harrison DL, Slack MK. Meta-analytic review of the effect of subcutaneous sumatriptan in migraine headache. J Pharm Technol 1996;12:109-14
 159. Havanka-Kanniainen H. Treatment of acute migraine attack: ibuprofen and placebo compared. Headache 1989;29:507-9 «PMID: 2676908»PubMed
 160. Hilaire ML, Cross LB, Eichner SF. Treatment of migraine headaches with sumatriptan in pregnancy. Ann Pharmacother 2004;38:1726-30 «PMID: 15316107»PubMed
 161. Hämäläinen ML, Hoppu K, Santavuori P. Sumatriptan for migraine attacks in children: a randomized placebo-controlled study. Do children with migraine respond to oral sumatriptan differently from adults? Neurology 1997;48:1100-3 «PMID: 9109909»PubMed
 162. Karabetsos A, Karachalios G, Bourlinou P ym. Ketoprofen versus paracetamol in the treatment of acute migraine. Headache 1997;37:12-4 «PMID: 9046717»PubMed
 163. Kellstein DE, Lipton RB, Geetha R ym. Evaluation of a novel solubilized formulation of ibuprofen in the treatment of migraine headache: a randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study. Cephalalgia 2000;20:233-43 «PMID: 10999673»PubMed
 164. Limmroth V, Katsarava Z, Fritsche G ym. Features of medication overuse headache following overuse of different acute headache drugs. Neurology 2002;59:1011-4 «PMID: 12370454»PubMed
 165. Linde K, Rossnagel K. Propranolol for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev 2004;2:CD003225 «PMID: 15106196»PubMed
 166. Linde K, Streng A, Jürgens S ym. Acupuncture for patients with migraine: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:2118-25 «PMID: 15870415»PubMed
 167. Lipton RB, Stewart WF, Stone AM ym. Stratified care vs step care strategies for migraine: the Disability in Strategies of Care (DISC) Study: A randomized trial. JAMA 2000;284:2599-605 «PMID: 11086366»PubMed
 168. Massiou H, Serrurier D, Lasserre O ym. Effectiveness of oral diclofenac in the acute treatment of common migraine attacks: a double-blind study versus placebo. Cephalalgia 1991;11:59-63 «PMID: 1860132»PubMed
 169. Melchart D, Linde K, Fischer P ym. Acupuncture for idiopathic headache. Cochrane Database Syst Rev 2001;1:CD001218 «PMID: 11279710»PubMed
 170. Misra UK, Kalita J, Yadav RK. Rizatriptan vs. ibuprofen in migraine: a randomised placebo-controlled trial. J Headache Pain 2007;8:175-9 «PMID: 17563841»PubMed
 171. Myllylä VV, Havanka H, Herrala L ym. Tolfenamic acid rapid release versus sumatriptan in the acute treatment of migraine: comparable effect in a double-blind, randomized, controlled, parallel-group study. Headache 1998;38:201-7 «PMID: 9563211»PubMed
 172. Nestvold K. Naproxen and naproxen sodium in acute migraine attacks. Cephalalgia 1986;6 Suppl 4:81-4 «PMID: 3539361»PubMed
 173. Pryse-Phillips WEM, Dodick DW, Edmeads JG, ym. Guidelines for the nonpharmacologic management of migraine in clinical practice. Can Med Assoc J 1998:47-54
 174. Ryan R, Géraud G, Goldstein J ym. Clinical efficacy of frovatriptan: placebo-controlled studies. Headache 2002;42 Suppl 2:S84-92 «PMID: 12028324»PubMed
 175. Friedman AP, Di Serio FJ, Hwang DS. Symptomatic relief of migraine: multicenter comparison of Cafergot P-B, Cafergot, and placebo. Clin Ther 1989;11:170-82 «PMID: 2497984»PubMed
 176. Sheftell F, Ryan R, Pitman V ym. Efficacy, safety, and tolerability of oral eletriptan for treatment of acute migraine: a multicenter, double-blind, placebo-controlled study conducted in the United States. Headache 2003;43:202-13 «PMID: 12603638»PubMed
 177. Silberstein SD, Elkind AH, Schreiber C ym. A randomized trial of frovatriptan for the intermittent prevention of menstrual migraine. Neurology 2004;63:261-9 «PMID: 15277618»PubMed
 178. Stark R, Dahlöf C, Haughie S ym. Efficacy, safety and tolerability of oral eletriptan in the acute treatment of migraine: results of a phase III, multicentre, placebo-controlled study across three attacks. Cephalalgia 2002;22:23-32 «PMID: 11993610»PubMed
 179. Tfelt-Hansen P, Henry P, Mulder LJ ym. The effectiveness of combined oral lysine acetylsalicylate and metoclopramide compared with oral sumatriptan for migraine. Lancet 1995;346:923-6 «PMID: 7564725»PubMed
 180. The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-975265. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software
 181. The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (University of York), Database no.: DARE-988407. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.
 182. Acute treatment of migraine attacks: efficacy and safety of a nonsteroidal anti-inflammatory drug, diclofenac-potassium, in comparison to oral sumatriptan and placebo. The Diclofenac-K/Sumatriptan Migraine Study Group. Cephalalgia 1999;19:232-40 «PMID: 10376168»PubMed
 183. A placebo-controlled study of intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine. The Finnish Sumatriptan Group and the Cardiovascular Clinical Research Group. Eur Neurol 1991;31:332-8 «PMID: 1653141»PubMed
 184. A randomized, double-blind comparison of sumatriptan and Cafergot in the acute treatment of migraine. The Multinational Oral Sumatriptan and Cafergot Comparative Study Group. Eur Neurol 1991;31:314-22 «PMID: 1653139»PubMed
 185. Evaluation of a multiple-dose regimen of oral sumatriptan for the acute treatment of migraine. The Oral Sumatriptan International Multiple-Dose Study Group. Eur Neurol 1991;31:306-13 «PMID: 1653138»PubMed
 186. Ueberall MA, Wenzel D. Intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine in children. Neurology 1999;52:1507-10 «PMID: 10227648»PubMed
 187. van de Ven LL, Franke CL, Koehler PJ. Prophylactic treatment of migraine with bisoprolol: a placebo-controlled study. Cephalalgia 1997;17:596-9 «PMID: 9251876»PubMed
 188. Winner P, Cady RK, Ruoff GE ym. Twelve-month tolerability and safety of sumatriptan-naproxen sodium for the treatment of acute migraine. Mayo Clin Proc 2007;82:61-8 «PMID: 17285787»PubMed
 189. Winner P, Lewis D, Visser WH ym. Rizatriptan 5 mg for the acute treatment of migraine in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Headache 2002;42:49-55 «PMID: 12005275»PubMed
 190. Winner P, Rothner AD, Saper J ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of sumatriptan nasal spray in the treatment of acute migraine in adolescents. Pediatrics 2000;106:989-97 «PMID: 11061765»PubMed
 191. Winner P, Rothner AD, Wooten JD ym. Sumatriptan nasal spray in adolescent migraineurs: a randomized, double-blind, placebo-controlled, acute study. Headache 2006;46:212-22 «PMID: 16492230»PubMed
 192. Wörz R, Reinhardt-Benmalek B, Föh M ym. [Prevention of migraine using bisoprolol. Results of a double-blind study versus metoprolol]. Fortschr Med 1992;110:268-72 «PMID: 1351025»PubMed