Sukupuolitaudit
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2010-06-30   | Tila: päivityksessä  |  Aihepiiri(t): Ihotaudit, Infektiosairaudet, Naistentaudit ja synnytykset, Työterveyshuolto, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Sukupuolitaudit

Käypä hoito
30.6.2010
Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sanoma

 • Sukupuolitaudit jaetaan
  • yleisvaarallisiin (kuppa),
  • ilmoitettaviin (klamydia, tippuri, HIV-infektio, hepatiitti B ja C, sankkerit) ja
  • muihin (kondyloomat ja genitaaliherpes).
 • Klamydia, kondylooma ja genitaaliherpes ovat Suomessa yleisimpiä sukupuoliteitse tarttuvia tauteja. Harvinaisemmat tippuri- ja kuppatartunnat saadaan usein ulkomailla.
 • Potilaan haastattelulla selvitetään tartuntariski ja -ajankohta luotettavan näytteidenoton suunnittelemiseksi.
 • Klamydian, tippurin, kupan, HIV-infektion ja B- ja C-hepatiittien diagnostiikka perustuu laboratorionäytteisiin.
 • Kondylooman ja usein myös genitaaliherpeksen diagnoosi tehdään kliinisen kuvan perusteella.
 • Hoitava lääkäri on ensisijaisesti vastuussa siitä, että yleisvaarallista tai ilmoitettavaa tartuntatautia sairastava ja muut mahdollisesti tartunnan saaneet saatetaan tutkimukseen ja hoitoon.

Aiheen rajaus

 • Suosituksessa käsitellään nuorten ja aikuisten yleensä perusterveydenhuollossa hoidettavien, sukupuoliteitse tarttuvien tautien (klamydia, tippuri, genitaaliherpes, kondylooma, kuppa) diagnostiikkaa ja hoitoa.
  • Lisäksi käsitellään muita sukupuoliteitse tarttuvia tauteja (Trichomonas vaginalis -infektio, lymphogranuloma venereum ja sukupuoliteitse tarttuvat mykoplasmainfektiot).
 • Yleiseen sukupuolitautien seulontaan ei suosituksessa oteta kantaa.
 • Suosituksessa käsitellään vain lyhyesti HIV- sekä hepatiitti B- ja C-infektioita, koska niiden tarkempi diagnostiikka ja hoito kuuluvat erikoissairaanhoitoon.
 • Suositus HIV-testauksen periaatteista (ks. Internet-linkki «http://www.julkari.fi/handle/10024/79951»2).

Tavoitteet

 • Tavoitteena on
  • vähentää sukupuoliteitse tarttuvien tautien esiintymistä Suomessa
  • ehkäistä näiden tautien aiheuttamia jälkiseurauksia ja
  • edistää seksuaaliterveyttä yhdenmukaistamalla diagnostiikkaa ja hoitokäytäntöjä sekä helpottamalla potilaan pääsyä asianmukaisiin tutkimuksiin.
 • Tavoitteena on erityisesti
  • auttaa arvioimaan potilaskohtaista tartuntariskiä esitietojen avulla
  • helpottaa tyypillisten oireiden tunnistamista
  • ohjata laboratoriotutkimusten valintaa
  • ohjata oikea-aikaiseen ja oikein toteutettuun näytteidenottoon
  • antaa ohjeet hoidosta ja hoidon onnistumisen varmistamisesta sekä
  • antaa ohjeet tartunnan jäljityksestä.

Kohderyhmä

 • Kaikki terveydenhuollon piirissä toimivat ammattihenkilöt

Tartuntatautilaki ja -asetus

 • Sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito Suomessa perustuu tartuntatautilakiin ja -asetukseen (Finlex-lakitietokanta «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860583»3).
 • Tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin, ilmoitettaviin ja muihin.
  • Sukupuoliteitse tarttuvista taudeista kuppa luokitellaan yleisvaaralliseksi.
  • Ilmoitettavia sukupuoliteitse tarttuvia tauteja ovat klamydia, tippuri, HIV-infektio, hepatiitti B ja C ja Suomessa harvoin esiintyvät sankkerit.
 • Tartuntatauti-ilmoitus
  • Yleisvaarallisista ja ilmoitettavista tartuntataudeista hoitavan lääkärin tulee tehdä ilmoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) seitsemän vuorokauden kuluessa tartunnan toteamisesta.
   • Sukupuoliteitse tarttuvien tautien osalta poikkeuksena on klamydia, josta ilmoituksen tekee vain tutkimuksen suorittanut laboratorio.
  • HIV-infektio ilmoitetaan tartuntatauti-ilmoituslomakkeella B ja muut taudit lomakkeella A.
  • Ks. ohjeet tartuntatautien ilmoittamisesta Internet-osoitteesta «http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-ilmoittaminen»4.
 • Kustannukset
  • Suomen lainsäädännön mukaan potilaalle ovat kunnallisissa hoitopaikoissa maksuttomia (Internet-linkki «http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734»5)
   • kupan tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen
   • HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä muuhun ilmoitettavaan tartuntatautiin (muun muassa hepatiitti B ja C) sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet.
  • Ellei lääkitystä voida antaa hoitopaikasta, tulee potilaalle antaa resepti, jossa on merkintä ”Tartuntatautilain mukainen maksuton lääke” ja hoitavan yksikön yhteystiedot laskutusta varten.
  • Genitaaliherpes ja kondyloomat kuuluvat muiden tartuntatautien ryhmään.
   • Näiden tautien tutkimuksen, hoidon ja hoitoon määrättyjen lääkkeiden kustannusten suhteen noudatetaan normaaleja maksukäytäntöjä.
 • Tartunnan jäljitys
  • Potilasta hoitava lääkäri on tartuntatautilainsäädännön mukaan ensisijaisesti vastuussa siitä, että yleisvaarallista tai ilmoitettavaa tartuntatautia sairastava ja muut mahdollisesti tartunnan saaneet saatetaan tutkimuksiin ja hoitoon.

Tartunnan jäljitys

Taulukko 1. Tartunnan jäljityksessä takautuvasti vähintään selvitettävä aika eri taudeissa.
Tauti Selvitettävä aika
Yleisvaarallinen tauti
Kuppa
 1. Primaarikuppa: oireiden kesto + 1–2 kuukautta
 2. Sekundaarikuppa: oireiden kesto + 2 kuukautta
 3. Latentti kuppa 1–2 vuotta
Ilmoitettavat taudit
Tippuri
 1. Oireinen: oireiden kesto + 1–2 viikkoa
 2. Oireeton: 1–3 kuukautta
Klamydia
 1. Oireinen: oireiden kesto + 2–4 viikkoa
 2. Oireeton: 1–6 kuukautta
HIV Nykyhetkestä todennäköiseen tartuntahetkeen tai viimeisimpään negatiiviseen HIV-testitulokseen

Sukupuolitautien esiintyvyys

Sukupuolitautia epäilevä vastaanotolla

Haastattelu

 • Haastattelulla selvitetään tartuntariski ja -ajankohta luotettavan näytteidenoton (ajoitus ja näytteenottokohta) suunnittelemiseksi.
 • Haastattelun voi suorittaa tehtävään perehdytetty lääkäri tai hoitaja.
 • Selvitettävät asiat:
  • tulosyy (altistuminen, kumppanilla todettu tartunta tms.)
  • oireet (sukupuolitautien itämisajat, taulukko «Sukupuolitautitestit ja niiden aikaisin näytteenottoajankohta mahdollisen tartunnan jälkeen. Oireilevalta potilaalta näytteet voidaan ottaa heti.»2)
  • potilaan oma käsitys tartunta-ajankohdasta ja -riskistä sekä tartunnan yhteydestä mahdollisten oireiden alkamiseen
  • onko kyseessä ollut hetero- vai homoseksikontakti tai mahdollinen altistuminen suuseksin välityksellä (näytteenottopaikkojen valinta: sukupuolielimet, anaalikanava ja nielu)
  • maa, jossa tartunta on saatu (merkitystä tutkimustarpeen laajuutta arvioitaessa)
  • tieto jäljitettävästä taudista sekä todennäköinen tartunta-ajankohta, jos potilas tulee seksikumppanin tai terveydenhuoltohenkilöstön lähettämänä.
 • Ks. myös sähköinen tausta-aineisto, jossa on esitelty malli haastattelulomakkeesta «»1.

Kliininen tutkimus

Sukupuolitaudit

Klamydia

Kliininen kuva

Diagnostiikka

Hoito

Kuppa

 • Aiheuttaja Treponema pallidum -spirokeetta
 • Itämisaika 3–4 viikkoa
 • Yleisvaarallinen tartuntatauti, lääkärin tartuntatauti-ilmoitus A

Kliininen kuva

Diagnostiikka

Hoito

Tippuri

 • Aiheuttaja Neisseria gonorrhoeae -bakteeri
 • Itämisaika miehillä 1–5 vuorokautta, naisilla useimmiten 2–3 viikkoa
 • Ilmoitettava tartuntatauti, lääkärin tartuntatauti-ilmoitus A

Kliininen kuva

 • Ks. taulukko «Klamydian ja tippurin ilmenemismuodot.»3.
 • Vain osalla tartunnan saaneista on kliinisiä oireita:
  • miehillä kirvelyä, virtsaamistarpeen tihentymistä ja märkäistä vuotoa virtsaputkesta (kuva «Tippurin aiheuttama märkävuoto»4 )
  • naisilla virtsaamisvaivoja, lisääntynyttä valkovuotoa ja alavatsakipuja
  • peräsuolen ja nielun tulehdukset, yleensä oireettomia
   • nielun tartunnoissa saattaa esiintyä kirvelyä suussa ja kurkkukipua
   • peräsuolen infektiossa (proktiitti) voi esiintyä limaista vuotoa
  • harvinaisessa yleistyneessä muodossa märkänäppylöitä, kuumetta ja niveltulehdus.

Diagnostiikka

Hoito

 • Ensisijainen hoito on keftriaksoni (500 mg lihakseen kerta-annoksena) sekä sukupuolielinten että niiden ulkopuolista tippuria hoidettaessa (kansainvälisissä suosituksissa on kerta-annoksena 250 mg, mutta teknisistä syistä Suomessa suositellaan käytettäväksi kerta-annoksena 500 mg lihakseen).
  • Kefalosporiinille allergiset voivat käyttää spektinomysiiniä (2 g lihakseen kerta-annoksena, erityislupavalmiste).
 • Kinoloneja ei suositella käytettäväksi lisääntyneen resistenssin vuoksi.
 • Siprofloksasiinia (500 mg kerta-annoksena suun kautta) voidaan käyttää vain, jos viljelty kanta on todettu sille herkäksi.
 • Atsitromysiiniä ei suositella lisääntyneen resistenssin vuoksi «Young H, Moyes A, McMillan A. Azithromycin and erythromycin resistant Neisseria gonorrhoeae following treatment with azithromycin. Int J STD AIDS 1997;8:299-302 »20.
 • Hoidon yhteydessä tulee huolehtia uusien tartuntojen ehkäisemisestä:
  • yhdynnöistä pidättyminen ensimmäisen hoitoviikon ajan ja kondomin käyttö jälkitarkastukseen asti
 • Tartunnan jäljityksestä ks. kohta Tartunnan jäljitys
 • Jälkitarkastus:
  • ensisijaisesti viljelynäyte aikaisintaan viikon kuluttua tai
  • nukleiinihapon monistustesti aikaisintaan neljän viikon kuluttua, jos tämän testin tulos ollut primaaristi positiivinen mutta viljelyn tulos negatiivinen
  • tutkimusnäyttöä parhaasta jälkitarkastusajankohdasta ei ole.
 • Ks. myös taulukko «Komplisoitumattoman tippurin ja klamydian hoitovaihtoehdot.»4.

Genitaaliherpes

Kliininen kuva

Diagnostiikka

Hoito

Kondylooma

Kliininen kuva

 • Kondylooman kliininen kuva vaihtelee:
  • Kondylooma voi olla syylän kaltainen, kukkakaalimaisesti ulkoneva (kuva «Peniksen kondyloomia»7 ).
  • Litteä kondylooma on epiteelipaksunnos, jonka pinta on usein sileä.
  • Papulainen kondylooma on ihon tai limakalvon pinnasta koholla oleva luomimainen muutos, joka saattaa olla pigmentoitunut (kuva «Kondyloomapapuloita»8 ).
 • Naisilla kondyloomia esiintyy tavallisimmin ulkosynnyttimissä, emättimen aukossa, virtsaputken suulla ja välilihassa sekä joskus emättimessä ja kohdunnapukassa.
 • Miehillä kondyloomia voi olla esinahassa, sulkuksessa, terskassa, virtsaputkessa ja siittimen varressa.
 • Sekä miehillä että naisilla kondyloomia voi olla myös peräaukon ympärillä, peräaukossa ja suuontelossa.

Diagnostiikka

Hoito

Taulukko 2. Sukupuolitautitestit ja niiden aikaisin näytteenottoajankohta mahdollisen tartunnan jälkeen. Oireilevalta potilaalta näytteet voidaan ottaa heti.
Tauti Aikaisin luotettava näytteenottoajankohta Tarkistusnäytteen ajankohta, jos ensimmäinen näyte negatiivinen Diagnostiset testit Kuntaliiton laboratorionumero
Klamydia 5 vrk
 1. U-ChtrNhO
 2. ChtrNhO
 1. 4206
 2. 4807
Tippuri 5 vrk
 1. U- CtGcNhO
 2. CtGcNhO
 3. GcVi
 1. 4816
 2. 1738
 3. 1506
Kuppa 3–4 viikkoa 1.5 kuukautta
 1. S-TrpaAb
 2. (tai S-KardAb + S-TPHA)
 1. 4942
 2. (2031+2759)
HIV-infektio 3–4 viikkoa 3 kuukautta
 1. S-HIVAgAb
 1. 4814
Oireinen HSV-infektio
 1. HSVVi
 2. HSVPVi
 3. HSVNhO
 1. 1616
 2. 4401
 3. 1860
Hepatiitti B 3–4 viikkoa 3–4 kuukautta S-HBsAg
 1. 1605
Hepatiitti C 3–8 viikkoa 3–6 kuukautta S-HCVAb
 1. 3815
Taulukko 3. Klamydian ja tippurin ilmenemismuodot.
Klamydian ja tippurin ilmenemismuodot
 1. Oireeton
 2. Servisiitti
 3. Uretriitti
 4. Proktiitti
 5. Epididymiitti
 6. Faryngiitti
 7. Konjunktiviitti
 8. Sisäsynnytintulehdus (PID)
Harvinaiset ilmenemismuodot
 1. Reaktiivinen niveltulehdus
 2. Klamydian aiheuttama perihepatiitti
 3. Yleistynyt (disseminoitunut) tippuri
Taulukko 4. Komplisoitumattoman tippurin ja klamydian hoitovaihtoehdot.
Lääke Annos Hoitoaika
Tippuri
Keftriaksoni (ensisijainen) 500 mg i.m. Kerta-annos
Siprofloksasiini (vain herkkyysmäärityksen perusteella) 500 mg p.o. Kerta-annos
Klamydia
Atsitromysiini (ensisijainen) 1 g x 1 p.o. Kerta-annos
Doksisykliini 100 mg × 2 p.o. 10 vrk
Tetrasykliini 500 mg × 3 p.o. 10 vrk
Lymesykliini 300 mg × 2 p.o. 10 vrk
Taulukko 5. Kupan kliiniset vaiheet.
Vaihe Oireet
Primaarikuppa (alkaen 3–4 viikkoa tartunnasta)
 1. Haava: kovareunainen, aristamaton (kuva «Kupan ensihaava»3 )
 2. Imusolmuketurvotus
 3. S-TrpaAb- ja S-KardAb-löydökset voivat olla negatiiviset
Sekundaarikuppa (alkaen 1.5–2 kuukautta tartunnasta)
 1. Yleisoireet: kuume, sairaudentunne
 2. Iho-oireet: roseola (kuva «Roseola»5 ), syfilidit (kuva «Syfilidejä»9 ), myöhemmin hiusten lähtö
 3. S-TrpaAb- ja S-KardAb-löydökset positiivisia
Latentti kuppa (alkaen 1–2 vuotta tartunnasta)
 1. Alkuvaiheessa voi esiintyä ajoittain roseolaa (kuva «Roseola»5 ) ja syfilidejä (kuva «Syfilidejä»9 )
 2. Kahden vuoden jälkeen ei enää oireita, ei tartuta
 3. S-TrpaAb-löydös positiivinen, S-KardAb-löydös voi olla negatiivinen
Tertiäärikuppa (alkaen 4–40 vuotta tartunnasta)
 1. Useimmiten oireeton
 2. Muutoksia voi olla ihossa, keskushermostossa ja sydämessä
 3. S-TrpaAb-löydös positiivinen, S-KardAb-löydös voi olla negatiivinen
Taulukko 6. Genitaaliherpeksen hoitosuositus.
Lääke Primaari-infektio Uusintaepisodi Estohoito
Asikloviiri 200 mg × 5 (tai 400 mg x 3) 5–10 vrk 200 mg × 5 (tai 400 mg x 3) 5 vrk (tai 800 mg x 3 2 vrk) 400 mg × 2
Valasikloviiri 500 mg × 2 5–10 vrk 500 mg × 2 5 vrk 500 mg × 1
Famsikloviiri 250 mg × 3 5–10 vrk 125 mg × 2 5 vrk 250 mg × 2

Muita sukupuolitauteja

Trichomonas

Kliininen kuva

 • Naisilla pahanhajuinen runsas kellertävä kupliva valkovuoto ja kirvely virtsatessa, miehillä usein oireeton.

Diagnostiikka

Lymphogranuloma venereum (LGV)

Kliininen kuva

 • Yleensä genitaalialueen imukudoksen infektio; voi levitä vereen ja keskushermostoon.
 • Ensioireena limakalvoalueen haava, uretriitti, proktiitti tai servisiitti.
  • Tyypillistä 10–30 vuorokauden kuluttua tartunnasta ilmenevä toispuolinen imusolmukesuurentuma, joka voi fluktuoida ja puhjeta, seurauksena arpikuroumat.
  • Voi olla myös vähäoireinen tai oireeton.

Diagnostiikka

 • Kliinisen epäilyn perusteella, varmistus laboratoriotestein.
 • Genitaalialueen tai rektumin tikkunäytteen tai imusolmukemärän tutkiminen nukleiinihapon monistustestillä (CtrNhO).
  • Eri L-tyypit voidaan varmistaa vasta genotyypityksen avulla (ei rutiinikäytössä).
  • Usein L-tyypin aiheuttamissa infektioissa voidaan todeta klamydiavasta-aineita seerumissa, mutta serologinen löydös ei ole spesifinen.
  • Jos epäillään kliinisesti lymphogranuloma venereumia, suositellaan tutkimuksen tekevän laboratorion konsultointia ennen näytteen ottoa (Haartman-instituutti).

Hoito

Mycoplasma genitalium

Raskaudenaikaisten sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito

Raskaudenaikainen seulonta

 • Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (421/2004) tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta (Internet-linkki «http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040421»12).
  • Seulottavat infektiot ovat kuppa, HIV-infektio ja hepatiitti B.
  • Seulonta tehdään yleensä raskausviikoilla 8–12.

Mikrobilääkkeiden käyttö raskauden aikana

Klamydia

Diagnostiikka ja hoito

Kuppa

Diagnostiikka ja hoito

 • Alkuraskaudessa tehdään seulonta TrpaAb-testillä äitiysneuvolassa.
 • Diagnostiikasta tarkemmin kohdassa Kuppa, Diagnostiikka.
 • Vuosittain Suomessa todetaan 10–20:llä raskaana olevalla positiivinen kuppaserologia.
  • Merkittävä osa heistä on maahanmuuttajia.
 • Raskaana oleva, jolla todetaan positiivinen kuppaserologia, tulee aina lähettää erikoissairaanhoitoon hoidon arvioon.
 • Hoito kuten muilla potilailla «Raskauden aikana kuppa tulisi hoitaa parenteraalisella penisilliinillä.»A.

Tippuri

Diagnostiikka ja hoito

Genitaaliherpes

Diagnostiikka ja hoito

 • Diagnostiikka kuten muilla potilailla.
 • Mikäli kyseessä on ensimmäinen oireinen herpesinfektio, viljely ja vasta-ainemääritys primaarin tai uusintainfektion erottamiseksi on tärkeä vastasyntyneen ennusteen kannalta.
  • IgM-vasta-aineet viittaavat tuoreeseen infektioon.
 • Asikloviiri soveltuu herpeksen hoitoon raskauden aikana raskauden kestosta riippumatta.
 • Estohoito asikloviirillä (400 mg x 2) vähentää herpesepisodien todennäköisyyttä synnytyksen aikaan «Hollier LM, Wendel GD. Third trimester antiviral prophylaxis for preventing maternal genital herpes simplex virus (HSV) recurrences and neonatal infection. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004946 »67.
  • Jos primaari-infektio on ollut raskauden viimeisen kolmanneksen aikana (raskausviikon 24 jälkeen), on infektion uusiutumisen ja viruksen oireettoman erittymisen riski raskauden myöhemmässä vaiheessa suuri.
  • Jos viimeisen raskauskolmanneksen aikana esiintyy kaksi tai useampia uusintaepisodeja, aloitetaan asikloviirilääkitys raskausviikoilla H36–38 ja sitä jatketaan synnytykseen saakka. Lääkitys voidaan aloittaa avohoidossa.
  • Jos genitaaliherpes on aktiivinen lähellä arvioitua synnytysajankohtaa, on syytä konsultoida synnytyssairaalaa.

HPV- eli papilloomavirusinfektio

Diagnostiikka ja hoito

HIV-infektio

Taulukko 7. Tavallisimpien mikrobilääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana «Heiskanen N, Malm H, Sankilampi U, Koivula I, Heinonen S. Mikrobilääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana – suositukset puoltavat tuttua ja turvallista. Suom Lääkäril 2006;61:5323-8»70.
Mikrobilääke Käyttö raskauden aikana Käyttö imetyksen aikana Huomioitavaa
Beetalaktaamit: penisilliinit, kefalosporiinit, karbapeneemit ym. Kyllä Kyllä
Makrolidit Kyllä Kyllä
Klindamysiini Kyllä Kyllä
Fluorokinolonit Ei Kyllä
Aminoglykosidit Ei Kyllä Erityistilanteissa voidaan käyttää, uudempia aminoglykosideja käytettäessä kuulovaurioiden riski on pieni
Metronidatsoli Kyllä Kyllä
Tetrasykliinit Ei Kyllä
Nitrofurantoiini, pivmesillinaami Kyllä Kyllä
Trimetopriimi, sulfa-trimetopriimi Ei Ei Trimetopriimia voidaan käyttää ensimmäisen trimesterin jälkeen. Sulfavalmisteita tulisi välttää loppuraskaudessa.
Vankomysiini Ei Kyllä
Kloramfenikoli Ei Ei
Asikloviiri Kyllä Kyllä

Milloin erikoislääkärin hoitoon

 • Potilas tulisi lähettää erikoislääkärin arvioon seuraavin perustein (lähetteen kiireellisyys sulkeissa):
  • uudet HIV-positiiviset potilaat (8–30 vrk)
  • raskaudenaikainen kuppa ja HIV-infektio (1–7 vrk)
  • PID (etenkin, jos nuori nainen, kuumeinen alavatsakipu, epäily absessista tai muusta komplikaatioista) (kliinisen tilanteen mukaan päivystyslähete tai 1–7 vrk)
  • kondyloomat kohdunsuulla (yli 30 vrk)
  • virtsaputkensisäiset kondyloomat (yli 30 vrk).

Sähköinen tausta-aineisto

Malli haastattelulomakkeesta «»1

Malli kutsukirjeestä «»2

Ohjeita näytteiden otosta epäiltäessä sukupuolitautia «Ohjeita näytteiden otosta epäiltäessä sukupuolitautia»1

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä

Sukupuolitaudit-suosituksen historiatiedot «Sukupuolitaudit, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»2

Puheenjohtaja:

Eija Hiltunen-Back, LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri; HYKS:n iho- ja allergiasairaala

Jäsenet:

Anna Alanen, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; TYKS:n naistentautien klinikka

Elina Heikkilä, LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri; (työryhmän Käypä hoito -toimittaja 28.2.2010 asti)

Mirja Puolakkainen, dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri; Helsingin yliopisto, Haartman-instituutti, virologian osasto ja HUSLAB, virologian ja immunologian vastuuyksikkö

Timo Reunala, iho- ja sukupuolitautiopin emeritus professori; Tampereen yliopisto

Jukka Suni, LL, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, osastonlääkäri; HUSLAB, virologian ja immunologian vastuuyksikkö

Pekka Suomalainen, LL, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, ylilääkäri; EKSOTE, infektioyksikkö

Kirsi Valtonen, LT, terveyskeskuslääkäri; Tikkurilan terveysasema, Vantaa

Tiina Varis, LT, kliinisen farmakologian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri; (työryhmän Käypä hoito -toimittaja 1.3.2010 lähtien)

Risto Vuento, dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, ylilääkäri; Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laboratoriokeskus

Sidonnaisuudet

Anna Alanen: Ei sidonnaisuuksia.

Elina Heikkilä: Ei sidonnaisuuksia.

Eija Hiltunen-Back: Ei sidonnaisuuksia.

Mirja Puolakkainen: Ei sidonnaisuuksia.

Timo Reunala: Ei sidonnaisuuksia.

Jukka Suni: Ei sidonnaisuuksia.

Pekka Suomalainen: Toistuvia luentoja eri lääkealan yritysten koulutuksissa (Abbott Oy, Bayer Oy, Orion Oyj). Ulkomaan kongressimatka lääkealan yrityksen rahoittamana (Wyeth Oy, Baxter Oy).

Kirsi Valtonen: Ulkomaan kongressimatka lääkealan yrityksen rahoittamana (GlaxoSmithKline).

Tiina Varis: Omistaa Sabora Pharma Oy:n osakkeita.

Risto Vuento: Ulkomaan kongressimatka lääkealan yrityksen rahoittamana (MSD, Wyeth, Roche, Astellas).

Kirjallisuusviite

Sukupuolitaudit (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»13

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Hiltunen-Back E. Sukupuolitautien tartunnanjäljitys. Suom Lääkäril 2009;37:2995-8
 2. Kissinger P, Mohammed K, Richardson-Alston G ym. Patient-delivered partner treatment for male urethritis: a randomized, controlled trial. CID 2005;41:623-9
 3. Hiltunen-Back E, Ruutu P, Kautiainen H ym. Sukupuolitautien anturiverkosto 1995-2006: Toistuvat sukupuolitautitartunnat ovat yleisiä. Suom Lääkäril 2009;37:2999-3004
 4. Low N, Welch J, Radcliffe K. Developing national outcome standards for the management of gonorrhoea and genital chlamydia in genitourinary medicine clinics. Sex Transm Infect 2004;80:223-9 «PMID: 15170010»PubMed
 5. Trelle S, Shang A, Nartey L ym. Improved effectiveness of partner notification for patients with sexually transmitted infections: systematic review. BMJ 2007;334:354 «PMID: 17237298»PubMed
 6. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.Tartuntatautirekisteri. http://www3.ktl.fi
 7. Peipert JF. Clinical practice. Genital chlamydial infections. N Engl J Med 2003;349:2424-30 «PMID: 14681509»PubMed
 8. STM:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007-2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:17. Helsinki 2007
 9. Schachter J, Moncada J, Liska S ym. Nucleic acid amplification tests in the diagnosis of chlamydial and gonococcal infections of the oropharynx and rectum in men who have sex with men. Sex Transm Dis 2008;35:637-42 «PMID: 18520976»PubMed
 10. Schachter J, Chernesky MA, Willis DE ym. Vaginal swabs are the specimens of choice when screening for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae: results from a multicenter evaluation of the APTIMA assays for both infections. Sex Transm Dis 2005;32:725-8 «PMID: 16314767»PubMed
 11. Lau CY, Qureshi AK. Azithromycin versus doxycycline for genital chlamydial infections: a meta-analysis of randomized clinical trials. Sex Transm Dis 2002;29:497-502 «PMID: 12218839»PubMed
 12. Brihmer C, Mårdh PA, Kallings I ym. Efficacy and safety of azithromycin versus lymecyline in the treatment of genital chlamydial infections in women. Scand J Infect Dis 1996;28:451-4 «PMID: 8953672»PubMed
 13. Steedman NM, McMillan A. Treatment of asymptomatic rectal Chlamydia trachomatis: is single-dose azithromycin effective? Int J STD AIDS 2009;20:16-8 «PMID: 19103887»PubMed
 14. Larsen SA, Steiner BM, Rudolph AH. Laboratory diagnosis and interpretation of tests for syphilis. Clin Microbiol Rev 1995;8:1-21 «PMID: 7704889»PubMed
 15. Idsoe O, Guthe T, Willcox RR. Penicillin in the treatment of syphilis. The experience of three decades. Bull World Health Organ 1972;47 Suppl:1-68 «PMID: 4575351»PubMed
 16. HELLERSTROM S, SKOG E. Outcome of penicillin therapy of syphilis. Results of treatment in 231 cases at different stages of the disease. Acta Derm Venereol 1962;42:179-94 «PMID: 13906261»PubMed
 17. Rolfs RT, Joesoef MR, Hendershot EF ym. A randomized trial of enhanced therapy for early syphilis in patients with and without human immunodeficiency virus infection. The Syphilis and HIV Study Group. N Engl J Med 1997;337:307-14 «PMID: 9235493»PubMed
 18. Kingston M, French P, Goh B ym. UK National Guidelines on the Management of Syphilis 2008. Int J STD AIDS 2008;19:729-40 «PMID: 18931264»PubMed
 19. French P, Gomberg M, Janier M ym. IUSTI: 2008 European Guidelines on the Management of Syphilis. Int J STD AIDS 2009;20:300-9 «PMID: 19386965»PubMed
 20. Young H, Moyes A, McMillan A. Azithromycin and erythromycin resistant Neisseria gonorrhoeae following treatment with azithromycin. Int J STD AIDS 1997;8:299-302 «PMID: 9175650»PubMed
 21. Kortekangas-Savolainen O, Vuorinen T. Trends in herpes simplex virus type 1 and 2 infections among patients diagnosed with genital herpes in a Finnish sexually transmitted disease clinic, 1994-2002. Sex Transm Dis 2007;34:37-40 «PMID: 17195754»PubMed
 22. Wald A, Corey L, Cone R ym. Frequent genital herpes simplex virus 2 shedding in immunocompetent women. Effect of acyclovir treatment. J Clin Invest 1997;99:1092-7 «PMID: 9062368»PubMed
 23. Geretti AM, Brown DW. National survey of diagnostic services for genital herpes. Sex Transm Infect 2005;81:316-7 «PMID: 16061538»PubMed
 24. van Doornum GJ, Guldemeester J, Osterhaus AD ym. Diagnosing herpesvirus infections by real-time amplification and rapid culture. J Clin Microbiol 2003;41:576-80 «PMID: 12574249»PubMed
 25. Ratnam S, Severini A, Zahariadis G ym. The diagnosis of genital herpes - beyond culture: An evidence-based guide for the utilization of polymerase chain reaction and herpes simplex virus type-specific serology. Can J Infect Dis Med Microbiol 2007;18:233-40 «PMID: 18923735»PubMed
 26. Schmid DS, Brown DR, Nisenbaum R ym. Limits in reliability of glycoprotein G-based type-specific serologic assays for herpes simplex virus types 1 and 2. J Clin Microbiol 1999;37:376-9 «PMID: 9889222»PubMed
 27. Ashley RL. Sorting out the new HSV type specific antibody tests. Sex Transm Infect 2001;77:232-7 «PMID: 11463920»PubMed
 28. Abudalu M, Tyring S, Koltun W ym. Single-day, patient-initiated famciclovir therapy versus 3-day valacyclovir regimen for recurrent genital herpes: a randomized, double-blind, comparative trial. Clin Infect Dis 2008;47:651-8 «PMID: 18637755»PubMed
 29. Chosidow O, Drouault Y, Leconte-Veyriac F ym. Famciclovir vs. aciclovir in immunocompetent patients with recurrent genital herpes infections: a parallel-groups, randomized, double-blind clinical trial. Br J Dermatol 2001;144:818-24 «PMID: 11298543»PubMed
 30. Bodsworth NJ, Crooks RJ, Borelli S ym. Valaciclovir versus aciclovir in patient initiated treatment of recurrent genital herpes: a randomised, double blind clinical trial. International Valaciclovir HSV Study Group. Genitourin Med 1997;73:110-6 «PMID: 9215092»PubMed
 31. Fife KH, Barbarash RA, Rudolph T ym. Valaciclovir versus acyclovir in the treatment of first-episode genital herpes infection. Results of an international, multicenter, double-blind, randomized clinical trial. The Valaciclovir International Herpes Simplex Virus Study Group. Sex Transm Dis 1997;24:481-6 «PMID: 9293612»PubMed
 32. Spruance SL, Crumpacker CS, Schnipper LE ym. Early, patient-initiated treatment of herpes labialis with topical 10% acyclovir. Antimicrob Agents Chemother 1984;25:553-5 «PMID: 6732224»PubMed
 33. Wald A, Langenberg AG, Link K ym. Effect of condoms on reducing the transmission of herpes simplex virus type 2 from men to women. JAMA 2001;285:3100-6 «PMID: 11427138»PubMed
 34. Maw R. Critical appraisal of commonly used treatment for genital warts. Int J STD AIDS 2004;15:357-64 «PMID: 15186577»PubMed
 35. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset (online). Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen kolposkopiayhdityksen asettama työryhmä. Helsinki. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2006. www.kaypahoito.fi
 36. Gunter J. Genital and perianal warts: new treatment opportunities for human papillomavirus infection. Am J Obstet Gynecol 2003;189:S3-11 «PMID: 14532897»PubMed
 37. Sherrard J, Riddell L. Comparison of the effectiveness of commonly used clinic-based treatments for external genital warts. Int J STD AIDS 2007;18:365-8 «PMID: 17609022»PubMed
 38. Claesson U, Lassus A, Happonen H ym. Topical treatment of venereal warts: a comparative open study of podophyllotoxin cream versus solution. Int J STD AIDS 1996;7:429-34 «PMID: 8940672»PubMed
 39. Stefanaki C, Katzouranis I, Lagogianni E ym. Comparison of cryotherapy to imiquimod 5% in the treatment of anogenital warts. Int J STD AIDS 2008;19:441-4 «PMID: 18574113»PubMed
 40. Moore RA, Edwards JE, Hopwood J ym. Imiquimod for the treatment of genital warts: a quantitative systematic review. BMC Infect Dis 2001;1:3 «PMID: 11401728»PubMed
 41. Hoyme UB, Hagedorn M, Schindler AE ym. Effect of adjuvant imiquimod 5% cream on sustained clearance of anogenital warts following laser treatment. Infect Dis Obstet Gynecol 2002;10:79-88 «PMID: 12530484»PubMed
 42. Fairley CK, Hocking JS, Gurrin LC ym. Rapid decline in presentations of genital warts after the implementation of a national quadrivalent human papillomavirus vaccination programme for young women. Sex Transm Infect 2009;85:499-502 «PMID: 19837728»PubMed
 43. Van der Pol B. Trichomonas vaginalis infection: the most prevalent nonviral sexually transmitted infection receives the least public health attention. Clin Infect Dis 2007;44:23-5 «PMID: 17143810»PubMed
 44. Cotch MF, Pastorek JG 2nd, Nugent RP ym. Trichomonas vaginalis associated with low birth weight and preterm delivery. The Vaginal Infections and Prematurity Study Group. Sex Transm Dis 1997;24:353-60 «PMID: 9243743»PubMed
 45. Nye MB, Schwebke JR, Body BA. Comparison of APTIMA Trichomonas vaginalis transcription-mediated amplification to wet mount microscopy, culture, and polymerase chain reaction for diagnosis of trichomoniasis in men and women. Am J Obstet Gynecol 2009;200:188.e1-7 «PMID: 19185101»PubMed
 46. Löfmark S, Edlund C, Nord CE. Metronidazole is still the drug of choice for treatment of anaerobic infections. Clin Infect Dis 2010;50 Suppl 1:S16-23 «PMID: 20067388»PubMed
 47. Savage EJ, van de Laar MJ, Gallay A ym. Lymphogranuloma venereum in Europe, 2003-2008. Euro Surveill 2009;14: «PMID: 20003898»PubMed
 48. Stary G, Stary A. Lymphogranuloma venereum outbreak in Europe. J Dtsch Dermatol Ges 2008;6:935-40 «PMID: 18992036»PubMed
 49. Korte JE, Baseman JB, Cagle MP ym. Cervicitis and genitourinary symptoms in women culture positive for Mycoplasma genitalium. Am J Reprod Immunol 2006;55:265-75 «PMID: 16533338»PubMed
 50. Manhart LE, Holmes KK, Hughes JP ym. Mycoplasma genitalium among young adults in the United States: an emerging sexually transmitted infection. Am J Public Health 2007;97:1118-25 «PMID: 17463380»PubMed
 51. Haggerty CL. Evidence for a role of Mycoplasma genitalium in pelvic inflammatory disease. Curr Opin Infect Dis 2008;21:65-9 «PMID: 18192788»PubMed
 52. Moi H, Reinton N, Moghaddam A. Mycoplasma genitalium in women with lower genital tract inflammation. Sex Transm Infect 2009;85:10-4 «PMID: 18842689»PubMed
 53. Moi H, Reinton N, Moghaddam A. Mycoplasma genitalium is associated with symptomatic and asymptomatic non-gonococcal urethritis in men. Sex Transm Infect 2009;85:15-8 «PMID: 18842690»PubMed
 54. Bradshaw CS, Chen MY, Fairley CK. Persistence of Mycoplasma genitalium following azithromycin therapy. PLoS One 2008;3:e3618 «PMID: 18978939»PubMed
 55. Jernberg E, Moghaddam A, Moi H. Azithromycin and moxifloxacin for microbiological cure of Mycoplasma genitalium infection: an open study. Int J STD AIDS 2008;19:676-9 «PMID: 18824619»PubMed
 56. Mena LA, Mroczkowski TF, Nsuami M ym. A randomized comparison of azithromycin and doxycycline for the treatment of Mycoplasma genitalium-positive urethritis in men. Clin Infect Dis 2009;48:1649-54 «PMID: 19438399»PubMed
 57. Blas MM, Canchihuaman FA, Alva IE ym. Pregnancy outcomes in women infected with Chlamydia trachomatis: a population-based cohort study in Washington State. Sex Transm Infect 2007;83:314-8 «PMID: 17344249»PubMed
 58. Andrews ym. (National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network) Midpregnancy genitourinary tract infection with Chlamydia trachomatis: Association with subsequent preterm delivery in women with bacterial vaginosis and Trichomonas vaginalis. Am J Obst Gynecol 2006;194:493-500
 59. Darville T. Chlamydia trachomatis infections in neonates and young children. Semin Pediatr Infect Dis 2005;16:235-44 «PMID: 16210104»PubMed
 60. Doroshenko A, Sherrard J, Pollard AJ. Syphilis in pregnancy and the neonatal period. Int J STD AIDS 2006;17:221-7; quiz 228 «PMID: 16595042»PubMed
 61. Walker GJ, Walker DG. Congenital syphilis: a continuing but neglected problem. Semin Fetal Neonatal Med 2007;12:198-206 «PMID: 17336171»PubMed
 62. Donders GG, Desmyter J, De Wet DH ym. The association of gonorrhoea and syphilis with premature birth and low birthweight. Genitourin Med 1993;69:98-101 «PMID: 8509101»PubMed
 63. Fiscella K. Racial disparities in preterm births. The role of urogenital infections. Public Health Rep 1996;111:104-13 «PMID: 8606905»PubMed
 64. Donders GG. Management of genital infections in pregnant women. Curr Opin Infect Dis 2006;19:55-61 «PMID: 16374219»PubMed
 65. Brown ZA, Selke S, Zeh J ym. The acquisition of herpes simplex virus during pregnancy. N Engl J Med 1997;337:509-15 «PMID: 9262493»PubMed
 66. Nahmias AJ. Neonatal HSV infection Part I: continuing challenges. Herpes 2004;11:33-7 «PMID: 15955265»PubMed
 67. Hollier LM, Wendel GD. Third trimester antiviral prophylaxis for preventing maternal genital herpes simplex virus (HSV) recurrences and neonatal infection. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004946 «PMID: 18254066»PubMed
 68. Sinal SH, Woods CR. Human papillomavirus infections of the genital and respiratory tracts in young children. Semin Pediatr Infect Dis 2005;16:306-16 «PMID: 16210110»PubMed
 69. Anderson BL, Cu-Uvin S. Pregnancy and optimal care of HIV-infected patients. Clin Infect Dis 2009;48:449-55 «PMID: 19133799»PubMed
 70. Heiskanen N, Malm H, Sankilampi U, Koivula I, Heinonen S. Mikrobilääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana – suositukset puoltavat tuttua ja turvallista. Suom Lääkäril 2006;61:5323-8
 71. Aoki FY, Tyring S, Diaz-Mitoma F ym. Single-day, patient-initiated famciclovir therapy for recurrent genital herpes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2006;42:8-13 «PMID: 16323085»PubMed
 72. Augenbraun M, Workowski K. Ceftriaxone therapy for syphilis: report from the emerging infections network. Clin Infect Dis 1999;29:1337-8 «PMID: 10524994»PubMed
 73. Bar-Oz B, Diav-Citrin O, Shechtman S ym. Pregnancy outcome after gestational exposure to the new macrolides: a prospective multi-center observational study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;141:31-4 «PMID: 18760873»PubMed
 74. Bryson YJ, Dillon M, Lovett M ym. Treatment of first episodes of genital herpes simplex virus infection with oral acyclovir. A randomized double-blind controlled trial in normal subjects. N Engl J Med 1983;308:916-21 «PMID: 6339923»PubMed
 75. Cook RL, Hutchison SL, Østergaard L ym. Systematic review: noninvasive testing for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. Ann Intern Med 2005;142:914-25 «PMID: 15941699»PubMed
 76. Corey L, Wald A, Patel R ym. Once-daily valacyclovir to reduce the risk of transmission of genital herpes. N Engl J Med 2004;350:11-20 «PMID: 14702423»PubMed
 77. Creegan L, Bauer HM, Samuel MC ym. An evaluation of the relative sensitivities of the venereal disease research laboratory test and the Treponema pallidum particle agglutination test among patients diagnosed with primary syphilis. Sex Transm Dis 2007;34:1016-1018 «PMID: 18080352»PubMed
 78. Fife KH, Warren TJ, Justus SE ym. An international, randomized, double-blind, placebo-controlled, study of valacyclovir for the suppression of herpes simplex virus type 2 genital herpes in newly diagnosed patients. Sex Transm Dis 2008;35:668-73 «PMID: 18461016»PubMed
 79. Ghanem KG, Erbelding EJ, Cheng WW ym. Doxycycline compared with benzathine penicillin for the treatment of early syphilis. Clin Infect Dis 2006;42:e45-9 «PMID: 16477545»PubMed
 80. Terveysportti, tietokanta Raskaus/Imetys. Gravbase ja Lactbase – Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana. Vaatii Terveysportin käyttöoikeudet
 81. Hook EW 3rd, Roddy RE, Handsfield HH. Ceftriaxone therapy for incubating and early syphilis. J Infect Dis 1988;158:881-4 «PMID: 3171231»PubMed
 82. Katz KA, Klausner JD. Azithromycin resistance in Treponema pallidum. Curr Opin Infect Dis 2008;21:83-91 «PMID: 18192791»PubMed
 83. Källén BA, Otterblad Olausson P, Danielsson BR. Is erythromycin therapy teratogenic in humans? Reprod Toxicol 2005;20:209-14 «PMID: 15907655»PubMed
 84. Lebrun-Vignes B, Bouzamondo A, Dupuy A ym. A meta-analysis to assess the efficacy of oral antiviral treatment to prevent genital herpes outbreaks. J Am Acad Dermatol 2007;57:238-46 «PMID: 17416440»PubMed
 85. Malm H, Artama M, Gissler M ym. Makrolidien alkuraskauden käytön yhteys epämuodostumiin. Abstrakti Lääkäripäiviltä 2008
 86. Marra CM, Boutin P, McArthur JC ym. A pilot study evaluating ceftriaxone and penicillin G as treatment agents for neurosyphilis in human immunodeficiency virus-infected individuals. Clin Infect Dis 2000;30:540-4 «PMID: 10722441»PubMed
 87. Marra CM, Slatter V, Tartaglione TA ym. Evaluation of aqueous penicillin G and ceftriaxone for experimental neurosyphilis. J Infect Dis 1992;165:396-7 «PMID: 1730908»PubMed
 88. Mertz GJ, Critchlow CW, Benedetti J ym. Double-blind placebo-controlled trial of oral acyclovir in first-episode genital herpes simplex virus infection. JAMA 1984;252:1147-51 «PMID: 6088819»PubMed
 89. Mertz GJ, Jones CC, Mills J ym. Long-term acyclovir suppression of frequently recurring genital herpes simplex virus infection. A multicenter double-blind trial. JAMA 1988;260:201-6 «PMID: 3290517»PubMed
 90. Mertz GJ, Loveless MO, Levin MJ ym. Oral famciclovir for suppression of recurrent genital herpes simplex virus infection in women. A multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. Collaborative Famciclovir Genital Herpes Research Group. Arch Intern Med 1997;157:343-9 «PMID: 9040303»PubMed
 91. Nilsen AE, Aasen T, Halsos AM ym. Efficacy of oral acyclovir in the treatment of initial and recurrent genital herpes. Lancet 1982;2:571-3 «PMID: 6125728»PubMed
 92. Patel R, Bodsworth NJ, Woolley P ym. Valaciclovir for the suppression of recurrent genital HSV infection: a placebo controlled study of once daily therapy. International Valaciclovir HSV Study Group. Genitourin Med 1997;73:105-9 «PMID: 9215091»PubMed
 93. Pitsouni E, Iavazzo C, Athanasiou S ym. Single-dose azithromycin versus erythromycin or amoxicillin for Chlamydia trachomatis infection during pregnancy: a meta-analysis of randomised controlled trials. Int J Antimicrob Agents 2007;30:213-21 «PMID: 17596917»PubMed
 94. Rahangdale L, Guerry S, Bauer HM ym. An observational cohort study of Chlamydia trachomatis treatment in pregnancy. Sex Transm Dis 2006;33:106-10 «PMID: 16432482»PubMed
 95. Sarkar M, Woodland C, Koren G ym. Pregnancy outcome following gestational exposure to azithromycin. BMC Pregnancy Childbirth 2006;6:18 «PMID: 16734900»PubMed
 96. Spruance SL, Tyring SK, DeGregorio B ym. A large-scale, placebo-controlled, dose-ranging trial of peroral valaciclovir for episodic treatment of recurrent herpes genitalis. Valaciclovir HSV Study Group. Arch Intern Med 1996;156:1729-35 «PMID: 8694673»PubMed
 97. Tyring SK, Douglas JM Jr, Corey L ym. A randomized, placebo-controlled comparison of oral valacyclovir and acyclovir in immunocompetent patients with recurrent genital herpes infections. The Valaciclovir International Study Group. Arch Dermatol 1998;134:185-91 «PMID: 9487210»PubMed
 98. Walker GJ. Antibiotics for syphilis diagnosed during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001143 «PMID: 11686978»PubMed
 99. Wong T, Singh AE, De P. Primary syphilis: serological treatment response to doxycycline/tetracycline versus benzathine penicillin. Am J Med 2008;121:903-8 «PMID: 18823862»PubMed
 100. Young H, Pryde J, Duncan L ym. The Architect Syphilis assay for antibodies to Treponema pallidum: an automated screening assay with high sensitivity in primary syphilis. Sex Transm Infect 2009;85:19-23 «PMID: 18790859»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko