Tulosta

Sydämen vajaatoiminta

Käyvän hoidon tiivistelmät
15.2.2017
Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Sydämen vajaatoiminta»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Heart failure»2

Keskeinen sisältö

  • Sydämen vajaatoiminnassa hoitovalinnat nojaavat tietoon taustalla olevan sydänsairauden tyypistä, vasemman kammion supistuvuudesta ja oireyhtymän vaikeusasteesta.
  • Sydämen vajaatoiminnan diagnostiikka ja hoidon eri vaiheet edellyttävät terveydenhuollon eri portaiden yhteistyötä.
  • Systolisen sydämen vajaatoiminnan lääke- ja laitehoidosta on runsaasti tutkimusnäyttöä.
  • Diastolisessa sydämen vajaatoiminnassa tutkimusnäyttö on vähäisempää ja hoito kohdistuu ensisijaisesti syysairauden hoitoon.
  • Potilaan omahoidon tukemisella voidaan vähentää sairaalahoidon tarvetta ja parantaa elämänlaatua.
  • Liikunnan on osoitettu parantavan potilaan elämänlaatua, fyysistä suorituskykyä ja ennustetta sekä vähentävän oireilua.

Keskeiset suositukset

Diagnostiikka

Hoito

Äkillinen sydämen vajaatoiminta

Hoidon järjestäminen ja seuranta

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä

Jyri Lommi (pj.)

Tuula Heinänen

Jorma Kokkonen

Johan Lassus

Kirsi Majamaa-Voltti

Eero Mervaala

Heikki Miettinen

Pirjo Mustonen

Markku Pentikäinen

Heikki Ukkonen

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko