Takaisin Tulosta

Kuvantamistutkimukset epäspesifisen alaselkäkivun akuutissa tai subakuutissa vaiheessa

Vältä viisaasti
Antti Malmivaara ja Timo Pohjolainen
30.12.2016

Älä tee perusterveydenhuollossa kuvantamistutkimuksia sellaisille akuuttia tai subakuuttia (alle 3 kuukautta kestänyttä) epäspesifistä alaselkäkipua kokeville potilaille, joilla ei ole vakavaan selkäsairauteen viittaavia oireita tai löydöksiä.

Epäspesifissä (ei viitteitä vakavasta tai spesifistä sairaudesta) akuutissa tai subakuutissa alaselkäkivussa ei röntgen-kuvantamisella ilmeisesti ole vaikutusta hoitopäätöksiin eikä potilaan toipumiseen, mutta kuvantamisesta saattaa olla haittaa. Röntgentutkimuksesta aiheutuu potilaalle säderasitusta. Röntgen-kuvantaminen voi johtaa myös turhiin jatkotutkimuksia ja aiheuttaa potilaassa epävarmuutta.

 

Lähde: Alaselkäkipu Käypä hoito -suositus «Alaselkäkipu»1
Näytönastekatsaus: Kuvantamisesta epäspesifissä akuutissa tai subakuutissa alaselkäkivussa ei ilmeisesti ole hyötyä mutta saattaa olla haittaa «Kuvantamisesta epäspesifissä akuutissa tai subakuutissa alaselkäkivussa ei ilmeisesti ole hyötyä mutta saattaa olla haittaa.»B