Takaisin Tulosta

Yskänlääkkeet flunssaan liittyvän yskän hoidossa aikuisilla

Vältä viisaasti
Raija Sipilä, Pekka Honkanen ja Jorma Komulainen
24.1.2017

Älä käytä rutiininomaisesti yskänlääkkeitä flunssaan liittyvän yskän ja keuhkoputkitulehduksen hoitoon.

Yskänärsytystä hillitsevien lääkkeiden, limaa irrottavien lääkkeiden, antihistamiinien tai bronkodilaattoreiden käytöstä ei ole osoitettu olevan hyötyä akuutin keuhkoputkitulehduksen hoidossa. Cochrane-katsauksen mukaan yskänlääkkeiden tehotutkimusten raportointi on puutteellista, jolloin niiden laadun arviointi on vaikeata. Lääkeainekohtaisesti tutkimuksia on vähän ja siten potilasmäärät ovat pieniä. Lisäksi lääkkeen annostus ja lääkityksen kesto vaihtelevat tutkimuksittain. On myös tärkeää ottaa huomioon mahdolliset haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa.

 

Lähteet: Alahengitystieinfektiot (aikuiset) Käypä hoito -suositus «Alahengitystieinfektiot (aikuiset)»1
Itselääkitys Käypä hoito -suositus «Itselääkitys»2
Näytönastekatsaus: Tutkimusten perusteella itsehoitoyskänlääkkeillä ei ilmeisesti ole merkittävää tehoa akuutin yskän oireisiin aikuisilla «Tutkimusten perusteella itsehoitoyskänlääkkeillä ei ilmeisesti ole merkittävää tehoa akuutin yskän oireisiin. Lääkitystä käytettäessä on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset haittavaikutukset.»C
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Asenteet: toive kokeilla jotain lääkitystä, jotta oireet helpottavat.