Takaisin Tulosta

ASA-hoito verenpainetaudissa

Vältä viisaasti
Jorma Komulainen, Eero Mervaala, Mikko Syvänne ja Antti Jula
23.2.2017

Älä aloita ASA-hoitoa potilaalle, jolla ei ole muita valtimotaudin riskitekijöitä kuin kohonnut verenpaine.

Ilman kliinisesti todettua valtimosairautta (primaarisessa ehkäisyssä) verihiutale-eston iskeemisiä tautitapahtumia ehkäisevä vaikutus on vähäinen. Kallonsisäisten ja muiden vakavien verenvuotojen lisääntyminen kumoaa nettohyödyn lähes kokonaan. Verenpainepotilaat eivät tässä suhteessa eroa muista primaarisen ehkäisyn piirissä olevista potilaista. Poikkeuksena saattavat olla munuaisten kroonista vajaatoimintaa sairastavat (GFRe < 45 ml/min/1,73 m2), joille ASA-hoidon hyöty verenpainepotilaiden joukossa näyttää keskittyvän. Terminaalista munuaisten vajaatoimintaa (GFRe < 15 ml/min/1,73 m2 tai dialyysihoito) sairastavilla ASA-hoidon hyödystä ei kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä.

Verihiutale-estäjä on aiheellinen verenpainepotilaille, joilla on todettu valtimosairaus (sepelvaltimotauti, muu kuin eteisvärinään liittyvä iskeeminen aivoverenkierron häiriö tai perifeerinen valtimotauti). Eteisvärinäpotilailla varfariini- tai muu antikoagulaatiohoito on aiheellinen CHA2DS2VASc-riskinarvion mukaan. Antitromboottista hoitoa käyttävien potilaiden osalta on erityisen tärkeää, että verenpaine on suositusten mukaisesti hallinnassa.

 

Lähteet: Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositus «Kohonnut verenpaine»1
Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration., Baigent C, Blackwell L ym. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet 2009;373:1849-60 «PMID: 19482214»PubMed
Jardine MJ, Ninomiya T, Perkovic V ym. Aspirin is beneficial in hypertensive patients with chronic kidney disease: a post-hoc subgroup analysis of a randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol 2010;56:956-65 «PMID: 20828648»PubMed
Näytönastekatsaus: Anti-platelet therapy with ASA in patients with elevated blood pressure reduces the incidence of myocardial infarction. For primary prevention, the benefit is negated by an increase in major haemorrhage, but for secondary prevention antiplatelet therapy is recommended because the absolute benefit is much greater «Anti-platelet therapy with ASA in patients with elevated blood pressure reduces the incidence of myocardial infarction. For primary prevention, the benefit is negated by an increase in major haemorrhage, but for secondary prevention antiplatelet therapy is recommended because the absolute benefit is much greater.»A.